Informace

z veřejného zasedání v Rovensku pod Troskami (2.4.2003) ve věci plánované stavby dálnice R35.

 

Dovoluji si vás stručne informovat o včerejším jednání z Rovenska pod Troskami :

 

      Bylo abych tak řekla "plně obsazené", lidé přijeli ze širokého okolí - Sedmihorky, Újezd pod Troskami, Křečovice, Lestkov, Štěpánovice, Turnov, Liberec i Praha, a v zásadě az na vyjímky všichni zúčastnění byli razantně  proti výstavbě. Nutno podotknout, že zástupci Libereckého kraje, jmenovite dr. Lauermanová, vedoucí odboru plánování a ing. Mach, za odbor dopravy, neříkají lidem pravdu, troufám si tvrdit, že zcela záměrně.  Plánovaná rychlostní komunikace je v zásadě čtyřproudovou dálnicí, která má navazovat na dálnice německé a je určena, a nenechme si namluvit něco jiného, pro tranzitní dopravu. Na zasedání nebyli pozváni zástupci ekologů, kteří by mohli vznést kvalifikované námitky. Lidé sami se jen nelehko orientují ve složitém procesu projektování a schvalování tak obrovského díla, jakým by tato dálnice byla. Ale je jim zcela jasné, že životní prostředí, oblast vyhledávaná turisty z celé Evropy, by byla nenávratně zničena.

     Vše je teprve na začátku, je třeba rozběhnout systematickou kampaň na obranu Českého ráje, protože těch pár technokratů na včerejším jevišti rovenského sálu prokázalo skutečně dokonalou rezistenci k pochopení názoru obyčejné veřejnosti.

     Bude nutno udělat ještě hodně práce, především informovat všechny občany o zničujících dopadech takové výstavby.

 

Lucie Skáchová