Ceník inzerce ve vlastivědném čvrdletníku Od Ještěda k Troskám 2009

 

Celostránková barevná inzerce – formát A5 tj  14,5 x 20cm............. 5 000Kč

 

1/3 stránky  11 X 6 barva ...................................................................1 700Kč

1/3 stránky  11 X 6 černobíle..............................................................1 500Kč

 

2/3 stránky 11 x 13 cm barva...............................................................2 500Kč

2/3 stránky 11 x 13 cm černobíle.........................................................2 200Kč