Hnízdící poštolky se prozradily křikem

*  moh - 7.7.2013

TURNOV - Vysoko nad poslední řadou oken s ozdobnými šambránami a římsami - na domě – tvořící nároží Nádražní ulice - se ozýval divný křik. Až po chvíli jsem objevil, že tam jsou za štukovou výzdobou u hnízda tři ptačí mláďata. A právě při jejich krmení rodiči se ozýval takový pronikavý až třepotavý křik. Byl hlasitější než okolní městský ruch.

Při další návštěvě města jsem použil teleobjektiv, který odhalil tři poštolčí mláďata. „Ano jsou to poštolky obecné“, potvrdil mi objev známý ornitolog ze Správy CHKO Český ráj Zdeněk Mrkáček a vysvětloval: „V posledních letech se tito dravci, stejně jako jiní ptáci dostávají blíže do měst. Poštolky jsou známé hnízděním v dutinách stromů nebo skalních dutinách. Hnízdění ve městě není ale nic neobvyklého. Znám případ, také z Nádražní ulice v Turnově, že se poštolky uhnízdily v pytli s rašelinou, který měl majitel doma na balkoně...“

V dubnu až květnu snáší samička čtyři až sedm vajec a po 28 - 31 dnech přicházejí opeřenci na svět. Odchov trvá asi čtyři až pět týdnů. Ptačí rodinka zůstává spolu až do podzimu. Když se podíváte blíže na vyvedené poštolky - mimochodem jsou velmi užiteční ptáci, živí se hraboši, myšmi a různým hmyzem - tak vidíte, že ani pásy čnících drátů, jim nezbránily v hnízdění. Dlouhé ostré dráty mají chránit omítky před holuby a hrdličkami, aby trusem a jinak - neničily fasády. Dráty jsou místy ohnuté a poštolky se tam za ně ještě nasoukaly. Některé z nich i po zdobné římse různě cestují.
(moh)

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 12.7.2024 15:31:04 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------