Pozvání na výlet do okresu Jičín I.

L.  Sluka - 6.6.2001

Hrad Kost v Českém ráji.Jičín - město pohádek - přiláká každoročně mnoho návštěvníků. Město i jeho okolí skýtá možnosti pro turistiku, sportovní či kulturní vyžití. V dnešním 1. díle článku nás čeká procházka od lesa Řáholce s loupežníkem Rumcajsem až po hrad Kost.

Pozvání do okresu Jičín, které vám, vážení čtenáři, chci tlumočit, nelze oddělit od pozvání do Českého ráje. Tento poetický název, pocházející z období národního obrození, patří území nacházejícímu se na rozhraní tří okresů. Lidová architektura ve Vesci u Sobotky.Bránu do „ráje“ tvoří Prachovské skály, které jsou vzdáleny jen několik málo kilometrů od srdce okresu - okresního města Jičína. Jičín má díky svému půvabnému okolí, tradici a také zásluhou spisovatele Václava Čtvrtka, jehož loupežníka Rumcajse zná snad každé malé dítě, svůj osobitý pohádkový charakter. Proto také v tomto bývalém hlavním městě vévodství Albrechta z Valdštejna se každoročně v polovině září koná pohádkový festival „Jičín - město pohádky“. Ale není to pouze Český ráj a „pohádkový Jičín“, co může okres svým návštěvníkům nabídnout. Už při pohledu do mapy nás zaujme geografický charakter území, kde přechází rovinatá nížina středního Polabí až k bezprostřednímu podhůří Krkonoš. Centrem jižní zemědělské části okresu jsou městečka Libáň a Kopidlno - v bezprostřední blízkosti Libáně můžeme navštívit renesanční zámek Staré Hrady, v Kopidlně se vám pak naskytne příležitost obdivovat nádherný park se vzácnými dřevinami v okolí zdejšího zámku. Netradiční pohled na hrad KOST.Na západ od Jičína očekává návštěvníky malebné městečko Sobotka se svojí dominantou - loveckým zámkem Humprechtem. Krása tohoto místa je znásobena známým středověkým hradem Kost a obcí Vesec, která je názornou připomínkou původní lidové architektury. Sobotka je známá každoročním konáním festivalu poezie, písně a mluveného slova „Šrámkova Sobotka“. Tento festival, nesoucí jméno známého českého básníka a dramatika Fráni Šrámka, se koná vždy počátkem července.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 26.5.2022 19:55:39 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------