Hrad Kost.

L.  Sluka - 9.3.2007

V dnešním díle se podíváme na středověký hrad Kost v Českém ráji. Hrad Kost - ač měl být zbořen - přestál věky až do dnešních dnů. Údaje aktualizovány pro rok 2007.

Hrad Kost je jedním z nejzachovalejších gotických hradů v Čechách. V roce 1349 je jako majitel hradu zmiňován Beneš z Vartemberka. Hrad stojí na pískovcové skále, Hrad Kostv místě, kde se stýkají tři lesnatá údolí. Hlavní věž hradu má lichoběžníkový půdorys. Zajímavostí je, že z určitého místa pod hradem lze vidět všechny čtyři rohy věže současně. Další zajímavostí je poloha hradu. Na rozdíl od většiny hradů, které se vypínají do krajiny z kopců, kde byly vybudovány, hrad Kost je ukryt v členitém reliéfu Českého ráje a z volné krajiny není hrad viditelný. Hrad vystřídal mnoho majitelů a má zajímavou historii. V r. 1993 byl v rámci restituce vrácen synovi poslední majitelky – Giovanni Kinskému dal Borgo.

Info 2007 :

PROHLÍDKY HRADU

- je rozdělena do dvou okruhů

1. okruh ROD KINSKÝCH V ČECHÁCH tvoří rodinné portréty a obrazy jednoho z nejstarších šlechtických rodů

2. okruh MUČÍRNA se zabývá trestním právem v 16. až 18.století

Doba prohlídek 50 minut.

Návštěvní doba:

duben: svátky a denně mimo pondělí a úterý 9.00 - 16.00
květen,červen: denně kromě pondělí 9.00 - 17.00
červenec, srpen: denně 9.00 - 18.00
září: denně kromě pondělí 9.00 - 17.00
říjen: svátky a denně mimo pondělí a úterý 9.00 - 16.00

Jiný termín je možný po předchozí domluvě.

Vstupné rok 2007:

I.okruh
Plné vstupné.......................90Kč
Zlevněné vstupné...................60Kč

II.okruh
Plné vstupné.......................90Kč
Zlevněné vstupné...................60Kč

I.+II.okruh (zvýhodněné)
Plné vstupné.......................150Kč
Zlevněné vstupné...................70Kč

III.okruh
Jednotné vstupné...................50Kč

Prohlídka mimo návštěvní dobu......150Kč
Zlevněné...........................100Kč

Prohlídka s cizojazyčným výkladem s příplatkem....70Kč

Zlevněné vstupné platí pro děti,studenty,invalidy a důchodce.
Děti do 6 let ........zdarma

Kontakty

Hrad Kost
Mladějov v Čechách, 507 45
správce hradu: p. Roman Morvay
Tel.: +420 493 571 144
Mobil: +420 737 215 960
kastelán: p. Ladislav ADAM
Mobil: +420 728 540 123
E-mail: kost@kinsky-dal-borgo.cz

Pronájemní akce, svatební obřady: sl. Martina Kubešová
Mobil:+420 737 215 973
Tel.: +420 495 486 726
Fax: +420 495 484 566
Email: kubesova@kinsky-dal-borgo.cz

Majitelé : GIOVANNI KINSKÝ DAL BORGO, PIO KINSKÝ DAL BORGO

Parkování : 100 metrů pod hradem

Vlaková zastávka : LibošoviceHistorie hraduÚzemí na severu Čech mezi Turnovem, Ml. Boleslaví a Sobotkou, patřilo mocnému a bohatému rodu Markvarticů, přičemž jedna z větví – Vartemberská – vlastnila sobotecké panství, k němuž patřila i Kost. Prvním majitelem hradu je v r. 1349 připomínán Beneš z Vartemberka. Součástím hradu je velká hranolovitá věž, obranná a současně obytná, zvaná Místo, odkud jsou vidět všechny čtyři hrany věžeBílá. Vstupní brána hradu byla posílena stavbou okrouhlé věže - zvané Červená – která je spojena s palácem. V průběhu 2. poloviny 14. století byly uvnitř hradního nádvoří vystavěny dva palácové trakty. Starší – zvaný Vartemberský, mladší s věží u poslední brány – zvaný věžový.
Pozoruhodnou ukázkou soudobého použití středověké mechanizace je masivní zdivo hradu. Obrovské pískovcové kvádry, lámané přímo v podloží hradu a jeho blízkém okolí, byly vytahovány na stavbu pomocí železných kleští a kladky. Svědčí o tom četné důlky v kamenech.
Roku 1414 získal hrad Mikuláš Zajíc z Házmburka a panství rozšířil. V době husitských válek stál na straně katolíků a hrad jim sloužil jako opora. V roce 1497 koupili hrad Šelmberkové. V této době došlo k pozdně gotické přestavbě v palácovém traktu. V roce 1524 Jindřich ze Šelmberka prodal zadlužené panství Janovi z Bibrštejna.
Roku 1556 získal hrad Kost Kryštof z Lobkovic - sňatkem s Annou z Bibrštejna. V tomto období – až do konce 16. Století – byla postupně uskutečňována přestavba hradu. Současně byla obnovena hospodářská funkce podhradí kde vznikl pivovar a další zařízení, jež přinášela šlechtě značné příjmy. Své nynější rozlohy dosáhl hrad za Lobkoviců. PodélSocha se zvoničkou na příjezdu k hradu od Sobotky přístupové cesty k hradu vyrostly další budovy a opevnění. Původní předhradí od dolního hradu bylo odděleno hlubokým příkopem s padacím mostem. Lobkovicové vládli Kosti až do roku 1637 (s vyjímkou let 1632-34, kdy hrad patřil Albrechtu z Valdštejna). Po smrti Valdštejna se Kost vrátila zpět Lobkovicům. Hrad značně ztratil na významu po požáru v roce 1635. Od roku 1637 je majitelem hradu Heřman Černín z Chudenic.Byly provedeny opravy po požáru, který vznikl v r. 1635 a způsobilo jej císařské vojsko, které obsadilo hrad po zavraždění Albrechta z Valdštejna.
V době, kdy byl hrad v majetku Albrechta z Valdštejna, se hradu a panství třicetiletá válka v podstatě nedotkla. Avšak v roce 1639 byla Kost obsazena švédy a pak opakovaně v letech 1642 a 1643. Až do roku 1648 se švédové neustále vraceli do kraje a brali tzv. výpalné, zabavovali dobytek a obilí. Tehdy začalo období postupného úpadku hradu.
V roce 1658 zemská vláda uvažovala o zničení hradu, aby v budoucnu hrad nemohl být využit jako opora nepřítele, jako se to stalo za třicetileté války. Tento úmysl nebyl nakonec uskutečněn.
V roce 1686 byl stav hradu již velmi špatný. Po zrušení poddanství byla v roce 1850 dána cesta hradem do veřejného užívání.
V roce 1950 převzal Kost do vlastnictví československý stát. V letech 1953 – 1959 probíhá rekonstrukce hradu. V letech 1976 – 1992 byla provedena sanace zdiva a zpevnění skalního podloží vč. dalších úprav paláců.

Nedaleko hradu Kosti můžete navštívit torzo památečné Semtínské lípy, která byla zničena vichřicí dne 27. května 2000, nebo navštívit Vesec u Sobotky - památkovou rezervaci lidové architektury. Náves je obklopena roubenými domy pojizerského typu. Vesec u Sobotky se stal vděčným místem pro natáčení filmových exteriérů.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 12.7.2024 16:47:47 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------