Ves Klokočí a osada Rotštejn

*  Talli - 11.7.2001

U mohutné hradby skal, na samém okraji přírodní rezervace Klokočské skály, je malá, ale velmi hezká víska Klokočí s osadou Rotštejn.

Název dostala vesnička podle keře, který se jmenuje Klokoč zpeřený (Staphylea pinnata) lidově zvaný Klokočí. Kdysi to byla hojně rostoucí dřevina zdejších lesů, která dala jméno nejen obci, ale i skalnímu městu. Dnes je Klokoč chráněný, vyskytuje se poměrně zřídka v listnatých lesích středních a východních Čech. Najdeme ho jako keř nebo malý stromek 2 – 5 m vysoký. Kvete v květnu až červnu žlutavě bílými, uvnitř narůžovělými květy. Plody Klokoče dozrávají v září a říjnu. Jsou velmi tvrdé.V minulosti se používaly k výrobě růženců. Klokočské  sklály počátkem 20. století.
Dějiny obce Klokočí jsou historicky velmi těsně spjaty s nedalekým hradem Rotštejnem. První písemné zmínky o Klokočí jsou z let 1318 - 1325, kdy majitel Rotštejna Vok vede soudní při s téměř 150 okolními pány, kteří plenili jeho majetek. V soupisu vesnic najdeme také Klokočí. Další záznam je z roku 1360, tehdy císař Karel IV. povoluje panu Ješkovi z Rotštejna pořádat v Klokočí týdenní trhy.
Neklidné časy husitských válek zastihly ves v držení katolíka Paldry z Vařin. O následcích husitského tažení zdejším krajem není nic známo a ves i hrad zcela mizí z pramenů. Znovu se objevuje až v roce 1514. Tehdy Jan Bozkovský tehdejší majitel hradu Rotštejn a vsi Kolokočí urovnává své četné dluhy odevzdáním celého panství věřitelům. Mezi jinými i “Rotštayn - zámek pustý” a Klokočí se třemi hospodáři. Tady je uváděn mimo jiné Šimon, syn Benákův, který platí i z 1/2 na rotštejnském řádnou daň.
V roce 1602 je Rychta klokočská uváděna jako součást panství Hrubá Skála. Ovšem již ze šesti hospodáři. Roku 1843 při vyměřování katastrálních hranic obcí, se Rotštejn hrad dostává do katastru obce Bělá a víska Rotštejn do katastru obce Klokočí. Tento stav platí dodnes.
Je překvapující, že název Rotštejn se pro několik domků pod hradem objevuje velmi zřídka od počátku 18.století. Častěji se s ním setkáváme až na přelomu 18. a19. století. Do té doby byly veškeré objekty pod hradem zvány jako Klokočí a evidentně byly součástí této vísky.Klokočské skály dnes (Foto:Jan Kolář).

V současnosti má obec KLOKOČÍ jako celek 65 čísel popisných a 155 trvale žijících obyvatel. Najdete zde dvě restaurace a obchod se smíšeným zbožím.

Místní zajímavosti obce:

Klokočské prochody či průchody - skalní průrva zpřístupněná schodištěm, které v roce 1908 vybudoval Okrašlovací spolek Klokočí. Kdysi touto skalní průrvou procházela kupecká stezka, dnes tudy vedou turistické značky.

Husův památník - výklenek ve skále Na mezírce roku 1934 upravený na kapličku, ve které je umístěna socha Jana Husa. V letním období je zde možno navštívit bohoslužby církve Československé Husitské – informace a termín bohoslužby Vám sdělí ThDr. Bezděčík na tel.čísle 0436/321 535.

Zvonička u hasičské zbrojnice - pochází z roku 1922 (jiné prameny udávají rok 1928)

Zajímavosti osady Rotštejn: U domu č.p. 2 najdeme bývalou kovárnu, kterou vysekal do pískovcového kamene kameník Votruba z Vesce roku 1813 a ve skalním výklenku sochu Jana Nepomuckého z roku 1718, která je pravděpodobně dílem Adama Fialy z Turnova.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 23.3.2019 0:15:18 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------