Kosení luk a pastva v Českém ráji v plném proudu

L.  Sluka - 28.7.2003

Pasení krav pod Troskami V letošním roce Správa CHKO Český ráj poskytne na údržbu luk v CHKO více jak milión korun. Posekáno bude 100 ha těžce přístupných mokřadních luk v Podtroseckých údolích, v okolí Jinolických rybníků, v nivě Javorky u Libunce.

Velká pozornost bude věnována unikátním svahovým loukám v Podloučkách. Poprvé po 10 letech se podaří posekat opuštěné a zarostlé plochy na Záborčí u Malé Skály. Kosení těchto lokalit je velmi náročné a velkým problém je likvidace travní hmoty, která se dá jen velmi těžko usušit. Na vhodných místech jsou budovány komposty, které se stávají druhotnými stanovišti pro mizející druhy plazů. V některých Pasení krav pod Troskami. Foto: L. Slukapřípadech jedinou možnou likvidací je i pálení, které probíhá za přísných bezpečnostních pravidel. Pálení je voleno v těch lokalitách, kde není možný odvoz, kompostování nebo se na lokalitě vyskytují nežádoucí druhy rostlin.

Nejefektivnější metodou a nejpodporovanější je pastva. Tradiční podporu má pastva krav v Podtroseckých údolích a ovcí na Hruboskalsku. Nově Správa podpořila pastvu ovcí a koz v nivě Jizery a na Kozákovském hřbetu. Správa připravuje podzimní setkání pastevců v Českém ráji.

Autorem tohoto článku zaslaného nám do redakce Rajnetu je RNDr.Lenka Šoltysová, vedoucí SCHKO Český ráj.--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 26.5.2022 19:43:52 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------