Starý lom na Větráku - díra do pekla.

L.  Sluka - 15.11.2001

Zapomenutý lom na VětrákuŽehrovské lesy v Českém ráji v sobě ukrývají nejedno tajemství. O jednom takovém tajemném a zajímavém místě se dozvíte v tomto článku.

Žehrovské lesy protíná několik třetihorních čedičových žil, které vznikly průnikem magmatu do rozevřených trhlin a vytvářejí místy tzv. ”čertovy zdi”. V lesích se tyto žíly odedávna těžily na štěrk a proto dnes vypadají jako příkopy, místy lemované odvaly méně Větrák - nenápadné místo na jehož vrcholu se skrývá opuštěný lom.kvalitního štěrku. Na příhodných místech byla žíla vytěžena do značné hloubky. Kromě těchto vytěžených žil ukrývá les zajímavý “důl” na čedič. Lom vytěžil čedičové jádro (suk) nevysokého pískovcového vrchu zvaného Větrák (360 m.n.m.). Těžba začala patrně na povrchu a čedič byl odvážen z vrcholu kopce, jak ukazuje zářez na okraji těžní jámy. Když se jáma prohloubila a vyvážení se stalo obtížným, byla do pískovcového boku kopce vyražena štola a čedič byl tudy vyvážen na úbočí. Provoz lomu byl ukončen již dávno (pokud víte více, napište nám), patrně někdy začátkem 20.století. Lom na VětrákuVe 30. letech údajně ještě nebyla zavalena vstupní štola. Dnes jsou vrch i okraje těžní jámy zarostlé převážně bukovým lesem a samotný lom není nijak nápadný. Na úbočí jsou patrné příjezdové cesty a zavalená štola. Na samém vrcholu kopce se otvírá přibližně kruhová jáma, lemovaná nízkými odvaly. Má průměr přibližně 20 metrů a je hluboká více jak 20 m. Dno je na některých místech zavalené sutí opadávající ze stěn. Boční štola jež původně vedla do lomuStěny tvoří nesoudržný čedič, připomínající škváru, porostlý zelenými a žlutými lišejníky. Není viditelná ani boční štola, její ústí je patrně pod dnešním povrchem. Zajímavé je, že na většině turistických map lom není zakreslen a pokud ano, tak jako jeskyně. Lom není nijak ohrazen a je nebezpečný právě svou nenápadností a převislými stěnami. Sestup na dno je hazard, navíc lokalitu poškozuje. Proto neuvádíme přesnou přístupovou trasu. Jeho nalezení není pro vážného zájemce zase až tak obtížné.

Detailní záběr části lomu Upozornění :
Upozorňujeme čtenáře, že lom není nijak zabezpečený. Může tedy snadno dojít k pádu osoby do lomu. Bez cizí pomoci není vysvobození z lomu možné. Lom je na osamoceném místě mimo jakoukoli civilizaci. Pokud se vydáte k lomu buďte opatrní a nikdy nechoďte sami!!!


Poděkování :
Text tohoto článku, jakož i další informace k nalezení lomu pro pořízení fotografií, poskytl redakci Rajnetu jeden z jeho čtenářů – pan S. Svoboda, kterému tímto děkujeme jak za podklady tak i za trpělivost při navigaci k pořízení fotografií.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 26.5.2022 18:42:53 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------