Tajemství křižovatky Pomníky

S.  Svoboda - 29.1.2002

Křižovatka pomníkyPři cestě z hradu Kosti směrem na Srbsko, dostanete se zanedlouho na křižovatku Pomníky. Podívejme se, co se zde v roce 1866 odehrálo a jak přišla křižovatka ke svému jménu.

V červnu roku 1866 vpadla do Českého ráje ze dvou směrů Pruská armáda. Jeden proud zamířil ze Zhořelce přes Liberec na Turnov.

V úterý 26.6.1866 odpoledne obsadili Prusové Turnov. Při obraně mostu přes Jizeru v Podolí (Svijany), došlo na rakouské straně k velkým ztrátám ( asi 1 048 obětí na rakouské a 130 na pruské straně). Rakouská armáda odtud ustupovala k Jičínu.
Ve středu 27.6.obsadila Ringelsheimova brigáda silnici od Podolí ke Kosti a okolí, aby zabránila postupu vítězných Prusů na Sobotku.

Detail jednoho z pomníků Ve čtvrtek 28.6.1866 druhý pruský proud dorazil od Rumburka přes Mimoň a Kuřivody k Mnichovu Hradišti (zde byla soustředěna rakouská armáda). Také odtud se rakouská a saská spojenecká armáda musela stáhnout. Proti postupujícím Prusům pálilo 16 děl z okrajů plošiny pod Mužským (pomník polním myslivcům). Padlo asi 1650 rakouských a 350 pruských vojáků. Rakouská armáda ustupovala na Sobotku a dále k Jičínu. Na ustupující armádu se v noci pokoušejí zaútočit Prusové. Snaží se proniknout přes Žehrov do Sobotky a napadnou přesunující se jednotky z boku.

V pátek 29.6.1866 kolem 1hodiny v noci naráží asi 2500 Prusů na rakouské hlídky v lesích za Žehrovem.Ve tmě je střelba po chvíli zastavena. Po rozednění však boj v členitém a nepřehledném terénu propukl znovu. Rakušané brání křižovatku u Černé louže(dnes se jmenuje Pomníky), aby Prusové nepronikli k Hornímu Bousovu. Posléze se stahují na Kost, odkud brání Prusům v postupu na Sobotku. Kost se tak stává posledním obléhaným hradem v Čechách. Poté, co poslední rakouské jednotky projdou Sobotkou je úkol splněn a i oni ustupují. Ráno je hrad dobyt. Srážka u Kosti si vyžádala asi 100 obětí, někteří padlí byli v lesích nalezeni až po několika dnech.

Detail textu na pomníku Tehdejší vyskeřský farář Zdobinský ve farní Pamětnici napsal :

" U Kosti padlo prý veliké množství Prušáků,kteří na čtrnácti vozích vezeni byli hlouběji do lesa a tu zahrabáni.Strašnou tu střelbu po celou noc u Kosti bylo na Vizkři velmi dobře slyšeti."

Několik let po válce zde nový majitel panství Flaminio dal Borgo-Netolitzky nechal v lese u silnice postavit dva pomníky obehnané nízkým plůtkem. Pod rakouským odpočívali poručík Olivio Chiechi, setník Rudolf Blatteis a dalších pět mužů, pod pruským August Höse a další čtyři muži. Křižovatka podle nich získala své jméno: Pomníky.

Flaminio dal Borgo-Netolitzky zde rovněž na památku nechal postavit kamennou, asi dva metry vysokou pyramidu, ve které chtěl být údajně pohřben.
Celkový pohled na  pomníky Křižovatka se od těch dob velice proměnila. Při jejím rozšiřování byly oba pomníky, včetně hrobů přemístěny a pískovcová pyramida byla tehdy zbořena.

Prosba redakce : má-li někdo ze čtenářů k dispozici historický obrázek pyramidy, která stála na křižovatce Pomníky, prosíme o její laskavé zaslání v naskenované podobě, případně o kontakt radakce e-mailem. Děkujeme.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 23.4.2019 11:03:43 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------