Zřícenina hradu Bradlec

*  Talli - 23.8.2002

Pozůstatky hradu Bradlec     Při putování po krásách Podkrkonoší se setkáváme se celou řadou romantických zřícenin skalních hradů. Jedním z nich je také hrad Bradlec, který najdete nedaleko obce Železnice a téměř v sousedství hradu Kumburk.

Hrad stojící v nadmořské výšce 557 m nad mořem na melafyrové skále byl z místního tmavého čediče vystavěn na přelomu třináctého a čtrnáctého století. Jméno má po bradle, skály ostrého hřbetu. Zakladatelem hradu je pravděpodobně Havel Ryba z rodu Markvarticů, později řečený z Bradlece. Písemné prameny jej zmiňují roku 1322. Později celé zboží přešlo na pány z Turgova. Snad nejznámější z nich Půta z Turgova byl pánem hradu Trutnova. Za služby králi Janu Lucemburskému v boji Pozůstatky zdiva hradu Bradlecproti pánům získal v zástavu Dvůr Králové a část Turnova, odtud rozšířil svůj majetek na Jičínsko, patřila mu mimo Bradlec i Železnice. Po pánech z Turgova zboží přešlo na pány z Jenštejna. Prameny zmiňují pana Vaňka, který zdvihl odboj proti králi Václavovi IV. Za tento čin o hrad přišel a ten byl připojen ke královské komoře. Dostala jej darem královna Žofie. Za husitských válek roku 1421 hrad dobyl přívrženec husitů Čeněk z Vartemberka. Vystřídali se tu pak pánové z Lichtemberka, z Mečkova a z Valdštejna a Trčkové z Lípy. Za jejich vlastnictví hrad už nebyl obýván. Roku. 1608 při vkladu do Zemských desek se píše jako hrad pustý, roku 1624 se připomíná jako zámek zarostlý lesem.

Při pohledu na zříceninu vidíme skálu kolmo se svažující do tří světových stran. Pouze z jihu je menší rovina, chráněná příkopem. Tady kdysi stával takzvaný dolní hrad, po jehož dřevěném hrazení již nejsou dochovány stopy. Podle písemných pramenů v těchto místech dříve končila stará hradní cesta, vedoucí sem z nedaleké Bradlecké Lhoty.

Na horní hrad se chodilo po dřevěných schodech. Tady nás upoutají části tří obvodových zdí původně čtyřhranné věže, stojící na jižním části skály a na protějším skalním sloupu zbytky hradního paláce. Mezi těmito stavbami se táhne nádvoří na skalním hřebenu, mírně se stáčejícím k severu. Pod čtyřhrannou věží byla šíje prokopána. Zde se zčásti zachoval příkop. Pravděpodobně býval kryt dřevěným, zvedacím mostem, který spojoval tuto část s bránou. Ta tvořila s čtyřhrannou věží souvislý celek. Pozůstatky zdiva hradu BradlecPřesná podoba brány se nezachovala. O věži se dá říci, že měla dvě patra, jak ukazují otvory po bukových trámech pro stropy a podlahy, v prvním patře bývaly obytné světnice, druhé patro bylo využíváno asi jako slavnostní síň. Na západní straně věže je uvnitř ústupek pro strop a otvor, pravděpodobně bývalý vchod. Na této straně přiléhá část zdi, snad zbytek brány na příkrém svahu. Pod věží je dochován sklep, sklenutý do polokruhu. Podle legendy z něho vedla chodba.

Nádvoří bylo obklopeno vysokými hradbami, z nichž se zachovaly na západním, příkrém srázu velmi skrovné zbytky u čtyřhranné věže. Na čedičovém sloupu, zčásti převislém stojí hradní palác. Ten byl vystaven z opracovaných pískovcových kvádrů do tvaru lichoběžníku se zaokrouhleným nárožím. K němu přiléhá polokruhová bašta ze stejného materiálu jako palác. Ta byla přistavěna o něco později. V severní stěně přízemního paláce se zachovalo střílnové okno. Z tesaných trámů je i visutý prstenec zdiva na zaobleném podvalku. Palác byl postaven asi kolem roku 1550.

Zřícenina hradu Bradlec je kulturní památkou. Respektujte tuto skutečnost při jeho návštěvě.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 12.7.2024 17:22:40 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------