U „třívrché borovice“

L.  Sluka - 2.5.2003

Třívrchá borovice Je mnoho míst v Českém ráji, která pomalu upadají v zapomnění. Jednak proto, že turistické stezky dnes vedou jinudy než před lety a jak se říká, sejde z očí, sejde z mysli, ale také proto, že krajina se pomalu mění (bohužel většinou k horšímu). To je i případ třívrché borovice u Mladějova, ke které se nyní vypravíme.

Třívrchá borovice v zimě Místa známá našim předkům nám většinou už nic neříkají. Jsou to třeba místa, která naši předkové spojovali s vírou v boha. Mnoho „matiček“ nebo míst zvaných „U obrázku“, kde visela Panenka Marie a mnoho dalších takových zákoutí vzalo za posledních několik desetiletí za své. Pomalu mizí z krajiny Českého ráje. Stejně jako sochy, boží muka a mnoho jiných artefaktů. Přitom velmi vkusně Torzo stromudoplňovaly tuto nádhernou krajinu, která ne náhodou byla proto pojmenována Českým rájem. A k téměř každému takovému místu se vázala pověst či se tam přihodla nějaká událost.

Jedno takové místo vám chceme připomenout. Je to „třívrchá borovice“. Dříve velmi známá, dnes v podstatě zapomenutá. U třívrché borovice dříve odpočívali pocestní, zastavovali se u ní turisté. Bývala zmiňována v mnoha průvodcích po Českém ráji. Vyšla dokonce na pohlednici a byla malována malíři…

Torzo tohoto stromu dodnes stojí. Ptáte se kde??

Chatka u odbočky k třívrché borovici Výchozím bodem může být rybník Dolní mlýn, přístupný z Mladějova nebo z Troskovic – Křenov. Půjdete-li po cestě, jež vede podél přítoku k rybníku Dolní mlýn, přijdete k odbočce, kde stojí dřevěná chatka, na které je nápis „U třívrché borovice“. Tato odbočka vedla před pár desetiletími do obce Skařišov. Obec dnes již neexistuje, byla zrušena a „oddolována“ nedalekou těžební činností. Asi po 100 metrech chůze po této odbočce se před námi objeví ona třívrchá borovice. Nyní již suché torzo stromu. Ale dodnes tento Nevěř vše co v knihách psáno...strom budí respekt i úctu zároveň. Kmen vyrůstající ze země má obvod 2 metry a 63 centimetrů (docela slušný výkon na borovici!!). V několika metrech nad zemí se kmen „roztrojuje“ a jeho tří části se vypínají ještě několik desítek metrů vzhůru. Proč borovice uschla není zcela zřejmé. Snad stářím, snad vlivem těžby v nedalekém lomu na písek. Budete-li od třívrché borovice pokračovat po cestě dále, po chvíli cesta končí. Nasypaný pískový val nedaleké pískovny přetnul cestu původně vedoucí do obce Skařišov.

Po návratu od třívrché borovice na rozcestí k chatce můžete pokračovat dál do Mladějova nebo se vrátit na Dolní mlýn. Přejeme vám příjemnou procházku.

A ještě něco. Na rozcestí u chatky nápis u ...pramen lásky cesty hlásá :

„Nevěř vše co v knihách psáno
k přírodě však přikloň sluch.
V knihách mluví jenom lidé,
v přírodě však mluví Bůh.

Rovněž nedaleký nápis u pramene vám dodá dobrou náladu k další cestě.

Šájův pramen
Pramen lásky!
Živý zdroj zdraví
Ženám svírá, mužům staví!

Šťastnou cestu a příjemnou procházku vám přeje

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 12.7.2024 16:59:59 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------