Zákon 114 v ohrožení! Informujte své poslance!

*  Talli - 1.11.2003

     Tak se nám naši páni poslanci chtějí zbavit obyčejných obyvatel, kteří by nedej Bože chtěli hovořit do projektů drancujících životní prostředí , jako je například těžba na kopci Tlustec, těžba vápence u Koberov nebo dálnice Českým rájem. Zatím mohou do těchto řízení zasahovat zástupci neziskových organizací a občané na základě § 70 zákona č. 114/92 Sb. To se má změnit.

Ing. Pavel Pešout / předseda Českého svazu ochránců přírody
Vážení přátelé,

     obracím se na Vás s prosbou o pomoc! Ochrana přírody a krajiny v České republice je ohrožena! Jak asi víte, již rok se projednává tzv. euronovela zákona č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny. Důvodem této novelizace jinak moderního a účinného zákona je vtělení evropského práva. Největší změnou je vytvoření podmínek pro vznik a zajištění ochrany a správy evropské soustavy chráněných území NATURA 2000 na území České republiky.

     Novela prošla velmi obtížným a neobvykle dlouhým projednáváním, ve kterém se nakonec podařilo sblížit názory státní ochrany přírody a vlastníků a správců pozemků a dalších partnerů. Výsledné kompromisní znění doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR schválit její Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Právě včera, v úterý 21. října 2003, projednávali novelu poslanci v tzv. druhém čtení.

     A právě nyní, po roce projednávání v Poslanecké sněmovně se bohužel vynořila řada pozměňovacích návrhů poslanců, kteří naprosto nekriticky poslouchají různé ekonomické a jiné lobby. Nejhrozivější je pozměňovací návrh poslance a předsedy zemědělského výboru Ing. Ladislava Skopala (ČSSD), kterým mj. zamezuje účasti veřejnosti na rozhodování ve věcech ochrany přírody a krajiny (navrhuje vypuštění celého §70 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny). Je zarážející, že vládní poslanec takto otevřeně vystupuje nejen proti Aarhuské úmluvě, ale i proti programovému prohlášení vlády a proti ekologické politice vlastní strany.

     Český svaz ochránců přírody bedlivě sleduje a aktivně se účastní projednávání zákona o ochraně přírody a krajiny v celém jeho průběhu. Po celou dobu se dařilo vést věcnou diskusi. Nyní na věcnou diskusi již nezbývá prostor, celá debata se posunula do roviny politické. Politici tedy musí zřetelně slyšet, že považujeme přírodu a krajinu za součást našeho společného dědictví a že chceme, aby byla dostatečně chráněna proti různým skupinovým zájmům, že chceme mít možnost spolurozhodovat o svém životním prostředí !

     Ochrana přírody a krajiny nebyla od r. 1989 nikdy ohrožena více než nyní, kdy je vyvíjen obrovský tlak na oslabení účasti veřejnosti na rozhodování o svém životním prostředí, na upřednostnění nesmyslných (i ekonomicky) gigantických aktivit typu průplav Dunaj – Odra – Labe. Rozhodující jednání Poslanecké sněmovny se uskuteční zřejmě začátkem příštího týdne, do té doby je třeba informovat Vaše místní poslance a senátory a média! Věřím, že společným úsilím, se nám podaří okleštění zákona o ochraně přírody a krajiny zabránit.

Pavel Pešout, předseda ČSOP v.r.
V Praze, dne 22. 10. 2003

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 23.4.2019 11:05:51 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------