Po Zlaté stezce Českého ráje – I

Jan  Štěpánek - 6.5.2004

     V běhu času putovalo za půvaby Českého ráje tolik obdivovatelů, až se kraj stal jedním z míst, kde se u nás rodila moderní turistika. V dnešní době už není podstatné, zda-li významnější roli sehrály návštěvy Sedmihorek a Hruboskalska nebo Jičína a Prachovských skal.

     Ke zrození turistického regionu asi stejnou měrou přispělo okouzlení romantickými zříceninami dávných hradů a labyrinty skalních měst, vycházkami do lesů a k rybníkům, stejně jako výhledy do kraje z Trosek, Tábora nebo z Kozákova. Není náhodou, že s počátky cestovního ruchu v Českém ráji jsou spojeny významné osobnosti tehdejšího kulturního a společenského života. Byly to právě tyto osobnosti, které o celém kraji vytvářely mínění dnes považované za samozřejmost.

     Zajímavá svědectví o Českém ráji a tom, jak ho vnímali a chtěli představit současníci, můžeme najít v turistických průvodcích. Následující texty a obrázky ukazují Český ráj v meziválečném období. Jsou převzaty z průvodce ČESKÝ RÁJ - ZLATÁ STEZKA ČESKÉHO RÁJE, kterého vydal Klub československých turistů, župa Českého ráje v Český rájTurnově. (Akvarely Karla Vika v Turnově. Kresby Karla Kinského v Turnově. Redigoval J. Č. Kerner. Tiskli V. Neubert a synové, Praha-Smíchov.)

     Průvodce vyniká zcela moderním pojetím, je bohatě vybaven fotografiemi a jinými ilustracemi a doplněn mapou. Členěn je do sedmi samostatných sešitů, které popisují reálie a turistickou nabídku na Mladoboleslavsku, Mnichovohradištsku, Jičínsku, Turnovsku, Maloskalsku a v Riegrově kraji (Semilsko). Spojujícím prvkem je rozvrh putování po Zlaté stezce Českého ráje, rozdělený do sedmi jednodenních etap. K současnému itineráři Zlaté stezky jsou navíc přidány etapy Mladá Boleslav - Mnichovo Hradiště, Prachovské skály, Železný Brod - Semily. S mírnými korekturami je podle průvodce možné poznávat Český ráj ještě dnes. A není zapotřebí velké fantazie k tomu, abyste si celé dílko představili ve zcela současné podobě jako stránky na internetu. Bohužel je průvodce natolik obsáhlý, že není možné představit ho vcelku. Sešity věnované jednotlivým částem Českého ráje jsou v článku zastoupeny pouze reprodukcemi svých titulních stran.

(Pokračování příště.)

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 30.5.2020 11:26:55 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------