Pod Kozákovem vzniká nová tradice

*  moh - 12.8.2006

Nová tradice      TATOBITY - Několik stovek lidí se v sobotu 23. června odpoledne sešlo pod starobylou lípou na dolním okraji Tatobit. Byli patrně svědky vzniku nové tradice - oslavy památného stromu „Tisícileté lípy.“

     TATOBITY - Několik stovek lidí se v sobotu 23. června odpoledne sešlo pod Nová tradicestarobylou lípou na dolním okraji Tatobit. Byli patrně svědky vzniku nové tradice - oslavy památného stromu „Tisícileté lípy.“

     Oslavy pod korunou oslavovaného stromu Slovanů zahájila národní hymna. Zazpíval ji Dětský pěvecký sbor Jizerka ze Semil. Potom se už slova a hlavně režie ujal Petr Pešek. Známý podnikatel a předseda občanského sdružení malíře Jana Dědiny trvale vymýšlí nejrůznější nápady, jak důstojně oživit občanský život a současně připomenout odkaz a tradice našich předků.

     „Scházíme se na místě, které před dávnými lety bylo zřejmě pro společenství tehdejších obyvatel velmi důležitým. Ve stínu našeho památného stromu se jistě scházeli bez rozdílu věku. Scházeli se ke hrám, lásce i k poradě o vážných věcech,“ uvedl mimo jiné v úvodní řeči Petr Pešek.

Nová tradice     Potom opatrně ohlásil příchod ozbrojené družiny z nedalekého hradu Rotštejna. Delegace do Tatobit však jen přinesla dobré poselství. Paní z Rotštejna si nejdříve prohlédla korunu lípy a potom blahosklonně dovolila lidem v podhradí i zdejším poddadným radovat se právě pod korunou památného stromu.

     Tohoto okamžiku využilo několik řečníků a pronesli oslavné projevy. Význam lípy pro život obce ocenil starosta obce Jiří Bakeš I senátor za Turnovsko MUDr. Jaroslav Mitlener. Ten přítomným v závěru dokonce popřál, aby se také dožili - jako lípa- vysokého věku. Vzápětí však upřesnil, že věku lidského…

     Po skončení programu se barevné procesí vydalo směrem k plastice sv. Václava Na Zahumeni. Po slavnostním chorálu Svatý Václave se průvodního slova ujal kronikář obce Kněz Vít Jůza žehná do života mladé lípě v Dědinově zahradě.Břetislav Mánek. Na omluvu vysvětlil, že cennou plastiku světce nedávno neznámi zloději šlohli.

     Závěrečná část oslav se uskutečnila už ve stínu stromů v zahradě malíře Jana Dědiny. Farář Vít Jůza v bílém rouchu postupně požehnal a svěcenou vodou pokropil dva mladé stromky vypěstované ze starobylé lípy. Na cestu do jejich samostaného života jim čerstvou prstí pomohli místní skauti a Pěvecký sbor Antonín Dvořák z Turnova.

     Starý strom tak dává v Tatobitech vzniknout nové a sympatické tradici „Slavnostem Lípy.“

Text i foto: jim

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 23.3.2019 0:14:38 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------