III. setkání občanských sdružení Českého ráje v Tatobitech

*  Talli - 6.12.2006

V sobotu 25.listopadu 2006 se v salonku restaurace „U Studničků“ v Tatobitech sešli zástupci občanských sdružení, společností a spolků. Tato již třetí schůzka je pokračováním vzájemné spolupráce neziskových organizací v regionu Český ráj.

Přítomní:
os Dědina - os Paměť - SEV Český ráj - os OKS Ochrana KLokočských skal-os Muzeum přírody Prachov -nregionální poradce Hana Talli Hlubučková -SCHKO Český ráj - vedoucí Lenka Šoltysová

Setkání zahájil přeseda os Dědina Petr Pešek. Dalším bodem programu byla prohlídka výstavy Střediska ekologické výchovy Český ráj „Geopark Český ráj“ umístěné v salonku restaurace. Výstavu komentovala Simona Jašová ze SEV. V diskuzi na téma Geopark doplnila účastníkům další informace RNDr Lenka Šoltysová ze SCHKO Český ráj. Uvažovalo se o též vlivu Geoparku na život obyvatel tohoto území.

O průběhu a významu konference „Památková péče v občanské společnosti - Trosky 2006“ hovořila hlavní koordinátorka této akce Hana Talli Hlubučková.

Ladislav Šourek z os „Paměť“ informoval o devastaci unikátního 3000 let starého pohřebiště v Příšovicích a o problémech s nedostatečnou ochranou takovýchto lokalit ze strany státních a místních orgánů. Jeho příspěvek doplnila H. T. Hlubučková o informace z NPÚ.

V diskuzi byly probrány možnosti obce Tatobity a okolí v Geoparku Český Ráj.

Závěrem bylo vydáno usnesení:
1)Setkání se mají konat dvakrát do roka, a to na jaře a na podzim.
2)Jejich smyslem je pomoci k vzájemnému poznání jednotlivých neziskových organizací a k jejich spolupráci.
Přítomní zástupci OS doporučují:při vytváření programů, objasňujících poslání Geoparku Český ráj, věnovat pozornost především dětem a mládeži anezapomínat na místní organizace a spolky.

Zapsal Ladislav Šourek,jednatel os „Paměť“
V Tatobitech na sv. Kateřinu 25.listopadu 2006

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 23.4.2019 11:05:16 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------