Kaple sv. Stapina na Klokočce

S.  Svoboda - 10.4.2008

Jen několik kilometrů jihozápadně od Mnichova Hradiště je v lesích na pravém břehu Jizery ukryta málo navštěvovaná barokní památka. Klokočkou je nazývána kaple a samota v úzkém a vlhkém údolí potoka Rokytky, obklopená lesy.

V době vrcholícího baroka, kolem r.1720, tu Valdštejnové zřídili malé lázně. Nad údajně léčivým pramenem byla v letech 1724-1730 postavena barokní kaple. Na její terase stojí sochy sv. Ivana a sv. Jana Nepomuckého (svatořečen r. 1721).

KlokočkaKaple je zasvěcena sv. Stapinovi, v Čechách neznámému francouskému světci. Sv. Stapin byl v 7. století biskupem v jihofrancouském městě Carcassonne, kde v tehdejší pohnuté době vykonal řadu zázračných skutků. Proč zakladatelka kaple, Marie Markéta z Valdštejna zvolila právě jeho (a ne třeba tehdy "moderního" sv.Jana Nepomuckého) se už asi nedozvíme. Možná se tu odráží vliv francouské kultury, možná nějaká osobní záležitost, kdo ví....

Lázně časem zanikly a bývalá lázeňská budova byla v roce 1832 změněna na myslivnu a později ještě klasicistně přestavěna.V lesích kolem Klokočky vznikla obora, ve které stával v průsečíku osmi průseků střelecký pavilon, zvaný Zelený letohrádek.

KlokočkaNa kapli najdete tabulku se stručnou historií místa, mimo jiné se dozvíte, že jste u kaple sv. Stabina.V literatuře (a na internetu) můžete narazit ještě na další zkomolené podoby, jako je Stafin nebo Stabina. Zasvěcení kaple je vůbec tak trochu záhadou, písemné prameny se liší a uvádějí různé další možnosti.

Například v Ottově slovníku naučném je u hesla "Klokočka"(asi chybně) uvedeno: "Klokočka, lovecký zámeček Arnošta hr.Valdšteina (sic) v Čechách u M. Bělé, hejt.a okr. Mn.Hradiště, fara a pš. Bakov; 2d., 8ob. č., 6n. (1890), lázně s kaplí sv.Štěpána."

Autor hesla asi sv.Stapina neznal, ale věděl, že Stapin je podoba jména Estapien, to je česky Štěpán.

KlokočkaVe starších turistických průvodcích stojí, že kaple je zasvěcena sv. Prokopu, tak je ostatně označena i na starých mapách (I. a II.vojenské mapování). Prý je tomu tak proto, že kapli vysvětili 4.července na svátek sv.Prokopa. Zemský patron Prokop byl zřejmě lidu bližší, než neznámý Stapin. Na Prokopa tu bývala pouť a tak není divu, že kapli začali nazývat jeho jménem.

Ke kapli, stojící stranou od dnešní silnice a v létě skrytou za stromy, vede krátká odbočka. Bývalý lázeňský dům je už za plotem obory, ve které se chovají daňci a je nepřístupný.

Nedaleko od kaple, u silnice směrem k Rečkovu, najdete v lese pobořený kamenný pilíř. Jsou to zbytky Památníku osvobození na Klokočce postaveného po II.sv.válce. Na vrcholu Zbytky Památníku osvobození. Foto z publikace J.Pacovský, J.Plch Český rájpilíře byla posazena zeměkoule, na jeho boku bývaly osazeny zlomové letopočty 1914, 1918, 1938, 1943 a 1945. U paty pilonu byla osazena bronzová deska s nápisem Památník osvobození. Kovové části památníku už bohužel zmizely neznámo kam a stav zbývající části je žalostný.

Na fotografii z publikace J.Pacovský, J.Plch Český ráj ,vydané v r.1962 je zachycen ještě v dobách své slávy. Kromě jiných událostí připomínal, že tu po roce 1938 probíhala hranice zbytku republiky.

Ke Klokočce se dostanete nejlépe po červené značce z Mnichova Hradiště (přes Klášter), nepříliš frekventovaná silnička je ideální na cyklovýlet (dále můžete pokračovat třeba do Bakova nad Jizerou, Kněžmostu, Bělé pod Bezdězem či Zvířetic).

Foto: S. Svoboda
Foto (č.4) z publikace J.Pacovský, J.Plch Český ráj

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 12.7.2024 16:58:57 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------