SVĚTOVÝ REKORD PADL PŘI OSLAVÁCH 135 LET OD ZALOŽENÍ SDH SEMILY I. SDH SEMILY I. JIŽ PODRUHÉ V KNIZE REKORDŮ

L.  Sluka - 9.7.2008

Jak jsme již širokou veřejnost předem upozorňovali, v letošním roce oslaví Sbor dobrovolných hasičů Semily I. 135 let od svého založení a dnem oslav byl stanoven 14.červen 2008.

Pátek 13.6.2008
Celá tato akce vypukla již v pátek 13.června vlastní přípravou na semilském ostrově a podvečerním příjezdem zúčastněných sborů. Bohužel došlo k problémům na technice u dvou sborů a tak se nás sešlo 10. To ale neodradilo nikoho z nás. Na pokus o překonání rok starého světového rekordu v dálkové dopravě vody historickými parními stříkačkami jsme připraveni a půjdeme na to.

Sobota 14.6.2008
Zahájení oslav předbíhal slavnostní průvod městem, polovina parniček v koňském zápřahu a druhá za staršími traktory. Na ostrově zahájil oslavy a Celostátní sraz parních stříkaček starosta sboru bratr Marek Vrtilka. Poté dostali slovo hosté oslav. Mezi hosty jsme uvítali starostu Semil Mgr.Jana Farského, plk. Ing. Josefa Zajíčka – vrchní rada a ředitel HZS Libereckého kraje, plk. Ing. Jaroslava Víznera – ředitele OS HZS Semily, mjr. Ing. Jiřího Kovalského PhDr. – velitel stanice Semily a starosta OSH Semily pan Ing. Miloslav Miksánek.

Vlastní pokus byl zahájen ve 14 hodin odvozem všech 10ti parniček na svá stanoviště a v 15:55 hodin byl pokus zahájen. Rekordu pak bylo dosaženo v 17:18 hodin. Trasa dálkové dopravy vedla ze semilského ostrova kolem firmy AXL a.s. k semilské sokolovně podél obou radnic a Vysockou ulicí na školní hřiště Gymnázia Ivana Olbrachta. Hodnota rekordu je 2.898 metrů. Na rekordu se podíleli včetně SDH Semily I. tyto sbory: SDH Hradec nad Moravicí, SDH Klatovy, SDH Vítkovice, SDH Netolice, SDH Radiměř, SDH Roztoky u Jilemnice, SDH Svojanov, SDH Tachov a SDH Uherský Brod.

Hlavní mediální podpora byla od rádia RCL Liberec a České televize.
Hudební doprovod zajistila Semilská jedenáctka, mažoreti Artros z Hořic, SDH Benešov s taneční kreací na téma Pražští Pepíci, MAXIM TURBULENC – Revival z Bozkova, country skupina – Fous z Jablonce nad Jizerou, DJ Filio a ohnivá šou od skupiny Magnis.

Všem našim sponzorům touto cestou děkujeme za jejich finanční nebo materiální podporu a pomoc při zabezpečení oslav 135ti let od založení SDH Semily I. a Celorepublikového srazu parních stříkaček v Semilech. Bez jejich pomoci by nebylo možné tak rozsáhlou akci u nás v Semilech uspořádat. Ještě jednou Vám všech patří naše převeliké poděkování.

Velké poděkování patří vedení Gymnázia Ivana Olbrachta Semily za poskytnutí zázemí pro parničkáře a všem tzv. koňákům a traktoristům.

Nesmíme hlavně zapomenout na ty, kteří jsou všem vždy nejvíce nápomocni už jen tím, že jsou na blízku. Naše manželky a manželé, přítelkyně a přátelé, dcery a synové a jiní rodinní příslušníci. Poděkovat jim za jejich toleranci a trpělivost, kterou od března tohoto roku, kdy vlastní přípravy započaly, museli mít s našimi sestrami a bratry.

Naše velké poděkování patří SDH Nouzov a našim kamarádům, kteří nám pomohli jak materiálně, tak i přímo při vlastním pořádání srazu parniček. Bez nich bychom oslavy a setkání určitě nezvládli. Poděkování patří i HZS Semily, SDH Semily – Podmoklice a SDH Benešov, kteří nám zapůjčili potřebný materiál.

A velké díky patří Vám všem, kteří tu žijete a bydlíte i Vám, kteří jste z dálky přijeli k nám do Semil a přišli jste nám pomoci svojí bohatou účastí. Ta nás obzvláště potěšila. Váš kladný ohlas na celé sobotní dění byl pro nás všechny pořadatele motorem, hlavně v době, kdy už pomalu padáte na ústa.

Na závěr si dovolím za sebe a jistě i za ostatní sestry a bratry ve sboru, poděkovat našemu starostovi bratru Marku Vrtilkovi za jeho obětavost a obdiv nad tím, co všechno stihnul zařídit a zajistit. A za sebe a jistě i za našeho bratra starostu poděkovat všem našim sestrám a bratrům z SDH Semily I., kteří od března tohoto roku při rozsáhlé stavbě v první etapě přestavby dolní části zbrojnice a při přípravách a zabezpečení oslav založení sboru a celorepublikového srazu parniček, odpracovali na tisíce brigádnických hodin, a to nemluvě o tom, že si ještě sbor mezi tím střihnul šesté ročníky Hasičského dne dětí a plesu.

A co na úplný závěr? Jedno vím docela určitě. Teď budeme dlouho a dlouho odpočívat.

Váš Sbor dobrovolných hasičů Semily I.
Ladislav Bruckner – zástupce velitele

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 26.5.2022 20:26:12 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------