21.7.2018

rajnet

   

rubriky

Region
Města a obce
Turistický servis
Ochrana přírody
Památky
Tipy na výlet
Cykloservis
Zajímavosti
Představujeme
Lidé
Historie kraje
Názory
Odjinud
Rozhovory
Různé
Redakční zprávy
Archiv článků

RajNet

Redakce
Ikonka RajNetu
Napište nám
Hlavní stránka
Archiv článků

Turist. informace

INFOCENTRA
MUZEA v regionu
DOPRAVA

HRADY

Valdštejn
Kost
Trosky
Valečov
Frýdštejn
Rotštejn
Bradlec
Kumburk

ZÁMKY

Mnichovo Hradiště
Dětenice
Humprecht
Hrubý Rohozec

RajNet - Český ráj

Rajnet on-line

Rajnet si nyní čte 1429 lidí.

Počet přístupů

26267

audity

RajNet

Nastavit RAJNET jako startovací stránku. Nastavit na start

Nastavit RAJNET do oblíbených položek. Do oblíbených

novinky e-mailem

reklama


www.ceskyraj.info  - Ubytování v Českém ráji
www.primadovolena.cz - Ubytování v České republice 

Vyšlo: 25.1.2004 Rubrika: Historie kraje

KELTOVÉ A JESKYNĚ ČESKÉHO RÁJE - 1 .část
Skalní výklenek Portál na Mužském (5. až 1. století před naším letopočtem – v odborné terminologii „doba laténská“)V následujících řádcích povídání o Keltech zaměříme pozornost na poněkud okrajové, a v naší archeologii stále dosti opomíjené, přesto velmi zajímavé téma – využívání skalních dutin.(Aktualizováno 25.1.2004)

Z hlediska terminologického si pod pojmem „skalní dutina“ představme v pískovcových terénech našeho regionu velmi rozšířené převisy (abri), tj. mělké otevřené vhloubené tvary, a jeskyně zahrnující hluboké výklenky nebo podzemí v tradičním slova smyslu. Přestože první archeologický výzkum skalní dutiny na sledovaném území proběhl Čertova rukajiž na sklonku předminulého století (Krtolská jeskyně na Mužském sondovaná J. L. Píčem) a navazující badatelské generace 1. poloviny 20. století prokopaly celou řadu „jeskynních“ lokalit, většina nálezů z doby laténské byla učiněna až v posledním desetiletí. Z celkového množství přibližně 120 dosud identifikovaných speleoarcheologických nalezišť v Českém ráji jich můžeme kultuře Keltů přiřadit jen několik (statisticky se pohybujeme pod hranicí 10%). Tato situace se zdá být plně srovnatelná s ostatními středoevropskými jeskynními oblastmi.

Nyní se ale podívejme na jednotlivá naleziště. Začneme dvěma staršími objevy, které učinil v Prachovských skalách středoškolský profesor J. Haken. Prvním je zlomek mísy zhotovené na hrnčířském kruhu s žebrem v podhrdlí, nalezený pod převisem pod Skautskou (dnes Půvabnou) vyhlídkou; fragment lze zařadit do rozpětí 5. až 3. století př. n. l. Druhý nález ze skalní dutiny datovaný do laténského období pochází z jihovýchodní části skalního města, z oblasti „Bukovina – Rovinka“. Jde o dnes již nezvěstné střepy v ruce robené keramické nádoby.

V mikroareálu výrazného skalního suku Čertova ruka na Hruboskalsku máme rovněž dvě lokality s laténskými nálezy – převis těsně pod vrcholovou plošinou skalního bradla, pojmenovaný podle bývalého ministra ing. L. Nováka, a malý výklenek Šourkova díra, objevený průmyslníkem dr. J. Šourkem z Prahy. Novákova pec Skalní výklenek Portál na Mužském během závěrečné etapy archeologicko-přírodovědného výzkumu v roce 1999 (sedimentární výplň jeskyně vážně narušena zakopáváním odpadu trampy). Foto V. Štěpánský, OVM Česká Lípa.přinesla kromě keramických zlomků také vzácné fragmenty skleněných náramků a možná i skleněné korály, ty však mohou náležet i mladšímu období. Výzkum zde prováděli v letech 1935 - 36 univ. profesor J. V. Šimák a archeolog R. Turek. Prakticky ve stejné době bylo kopáno i v Šourkově díře, odkud pocházejí zlomky na kruhu točených nádob, z nichž vyniká především jeden, červenobíle malovaný. Jedná se o fragment luxusní keramiky, jakou známe z keltských oppid 2. - 1. století před naším letopočtem.

Mezi léty 1992 - 1999 byla s přestávkami autorem tohoto příspěvku zkoumána výklenková jeskyně Portál pod vrcholkem Mužského. Lokalita leží v těsném sousedství výše uvedené Krtolské jeskyně zvané též Sklep na Chodové. Zatímco z rozsáhlého „Sklepu“ (délka 40 m) známe z pravěku jen keramiku lužické kultury, 10 m široký a 8 m hluboký výklenek Portál poskytl doklady o četném využívání dutiny od doby kamenné přes dobu bronzovou až do laténu. Skrovné laténské nálezy na lokalitě reprezentuje 20 drobných keramických střepů datovaných do (5.?) 4. až poloviny 3. století př. n. l.

Na opačném konci pískovcové kry Mužského, na katastru obce Branžež, v části skal nazývané „Na Vránovech“ se nachází mohutný převis, trampy přezdívaný Mamuťák (v odborné literatuře lokalita figuruje pod názvem Velký Mamuťák či Mamuťák 1). P. Jenčem v roce 1997 uskutečněná zjišťovací mikrosondáž mj. odhalila přítomnost Keltů v mladší až pozdní době laténské. Dva keramické zlomky snad Sondáž pod skalním převisem „Kopřivák 1“. Foto autor, 2000.souvisejí s existencí nedalekého rovinného sídliště (dvorce ?) na branžežské „Hrobce“ a aktivitami na Sokolce u Srbska (rámcově 2. století př. n. l.). Podobné vysvětlení se nabízí i u dalšího blízkého naleziště, převisu Kopřivák 1 v Žehrovské oboře, kde na okraji splachového kužele ze zvědavosti kopali nezletilí R. Toms a D. Maruška ze Žehrova na počátku 90. let. Nalezli zde kromě spousty jiných jeden okrajový zlomek mísovité nádoby, s největší pravděpodobností se zbytkem černého nátěru na povrchu. Archeologicko - přírodovědný výzkum P. Jenče v roce 2000 - 2001 laténské nálezy nepřinesl (sonda byla položena v nejchráněnější části převisu, mimo splachový kužel).

Sokolka - další z dosud nezodpovězených „keltologických“ otazníků v regionu. Jedná se o izolovaný, více než 200 m dlouhý, asi 100 m široký a 30 - 40 m vysoký pískovcový útvar se dvěma obrovskými převisy v dolní části. Při úpatí strmého srázu mimo abri, jakož i níže ve svahu, byla archeologickými sondami v letech 1997 a 1998 zachycena tmavě šedá (dřevěným uhlím probarvená) až 40 cm mocná vrstva, obsahující množství pravěkých artefaktů, přibližně z 90 % náležejících materiální kultuře Keltů (keramika, fragmenty železných předmětů). Tato vrstva se na své dnešní místo dostala transferem z vrcholové plošiny nejpozději ve 2. čtvrtině 1. tisíciletí našeho letopočtu, patrně v důsledku eroze po požáru. Laténský materiál známe i ze zmíněných převisů.

Poznámka: výše uvedené lokality jsou, stejně jako ostatní archeologická naleziště, chráněny tzv. památkovým zákonem. Skalní dutiny jsou zároveň chráněny podle § 10 zák. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Aktualizováno 25.1.2004.

Petr Jenč
petrjenc@centrum.cz


Vytisknout článek | *Komentáře pozastaveny | Zobrazit komentáře


Komentáře k článku 

Zobrazit všechny komentářeK článku nejsou prozatím žádné komentáře...


 


 

nejčtenější

Hrad Kost.
Osmý div světa - Hrad Trosky
Hrad Valdštejn v Českém ráji.
Znovuzrozený Zámek Dětenice
Zámek Humprecht
Zámek Hrubý Rohozec
Jeskyně lásky – Adamovo lože
Hrad Valečov
Radeč
Jeskyně pod Troskami znepřístupněna

doporučujemeRESTAUROVÁNÍ A OPRAVY NÁBYTKU JABLONEC

UBYTOVÁNÍ V ČESKÉM RÁJI

PENZION TROSKY

UBYTOVÁNÍ NA CHALUPĚ

Klokočské skály

***

Stalking - nebezpečné pronásledování

WWW.ANTIK-KNIHY.CZ
*

krátce ...

15.12.2013 4:47:50
POzvánka na: Den v ráji v ZŠ Rovensko pod Troskami v pondělí dne 16.12.2013 od 15.00 do 16.30 hodin - Den otevřených dveří v budově Základní školy v Rovensku pod Troskami.
24.9.2013 21:44:12
Výstava k výročí 110 let místní dráhy Jičín - Turnov se koná 28.9.2013 a 29.9.2013 na zimním stadionu v Rovensku pod Troskami. Milovníci a milovnice mašinek a strojů si příjdou na své. Občerstvení samozřejmostí. Těšíme se na vaši návštěvu.Více na www.rovensko.cz
8.7.2013 11:42:14
Český ráj v obrazech Libuše Šmejcové : Prodejní výstava obrazů a obrázků rovenské malířky Libuše Šmejcové v městském muzeu v Rovensku pod Troskami. Od 28.9.2013 do 29. 9.2013. Otevřeno: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.Více na: www.rovensko.cz
31.5.2013 10:33:32
Hrad Rotštejn - Vážení návštěvníci, ve dnech 1.-3.6.2013 bude hrad Rotštejn z důvodu chladného a deštivého počasí uzavřen.
Výstava plyšové štěstíčko je ve dnech 1.-2.6.přeložena na obecní úřad v Klokočí od 10:00 do 17:00.
Turistické známky, střípky a vititky bude možno zakoupit na výstavě.
Děkujeme za pochopení. H.T.Hlubučková,kastelánka
20.5.2013 18:03:00
Tatobity - pátek 24.5.2013 9,30 - 10,30, kdy na parkovišti za OÚ v Tatobitech bude jedna z kontrol Oldtimer Bohemia Rally 2013 FIVA. Krásná historická autíčka, krásné obleky......
9.5.2013 16:47:43
Turnov : Policisté v regionu šetří zvlášť zavrženíhodný čin, a to krádež ozdobných bronzových secesních artefaktů z hrobku továrníka Josefa Boháčka na turnovském Mariánském hřbitově. Továrník Boháček byl ve své domě významný zdejší mecenáš, v roce 1916 obdržel i čestné občanství města. Boháčkovu hrobku spravuje Muzeum Českého ráje jako výraz díků. Továrník mu odkázal v roce 1926 svůj hostinec ve Skálově ulici. Muzeum ho změnilo ve své sídlo. Škoda je odhadována na čtvrt milionu korun!
27.4.2013 17:28:12
Řidiči pozor - Hrubá skála -Odbor dopravní jako příslušný silniční správní úřad informuje, že v době od 1. 5. do 31. 7. 2013 bude uzavřena silnice č. III/27921 z Hrubé Skály do Rokytnice. Důvodem je výstavba nového mostku přes občasnou vodoteč, kterou bude provádět společnost Skanska, a.s. Bezpečný průchod chodců bude v uvedeném místě řešen provizorní lávkou.
4.4.2013 7:32:42
Turnov - Ing. Tomáš Hocke, starosta města, zve občany na setkání, jehož součástí bude projednání studie vnitroměstské dopravy zpracované firmou Pudis. Odpoledne se starostou spojené s veřejným projednáním studie vnitroměstské dopravy se uskuteční ve středu 24. dubna 2013 od 16:00 hodin ve velkém sále KC Střelnice v Turnově.
3.4.2013 10:38:25
Železný Brod - Úplná uzavírka Vaňečkovy ulice - Město Železný Brod dokončuje i. etapu projektu Regenerace panelového sídliště Vaněčkova. V rámci prací bude provedena kompletní rekonstrukce obslužné komunikace. Z důvodu těchto prací bude Vaněčkova ulice úplně uzavřena, a to v období od 25.3. do 31.5.2013. Žádáme občany, aby své automobily odstavovali především v ulici Smetanovo zátiší a omezili parkování za obchodem Norma z důvodu nájezdu stavební techniky. Termín dokončení je určen jako nejzazší, ale společně s dodavatelem se budeme snažit dobu uzavírky maximálně zkrátit. Za způsobené problémy se vám omlouváme.
3.4.2013 10:36:24
Komunitní kompostárna Semily bude od dubna otevřena - „V letošním roce bude probíhat ověřovací provoz celého zařízení, jehož účelem bude nejen ověření technologických procesů kompostování, ale i dostatečnost otevírací doby pro veřejnost a možnost svozu zbytků zeleně z území města.,“ sdělil Ladislav Vacátko z odboru rozvoje a správy majetku. Otevírací doba kompostárny: duben až říjen v úterý od 9:00 hodin do 12:30 a od 13:00 do 17:30 hodin, v sobotu pak od 13:00 do 16:30 hodin. listopad až březen od 12:30 do 15:00 jen každou sudou sobotu
14.3.2013 19:42:22
Výluka na železnici Ve dnech 18. až 22. března vždy od 7.50 do 13.00 hodin budou probíhat na železniční trati v úseku Turnov - Rovensko pod Troskami výluky. Vlaky budou nahrazeny autobusy. Důvodem výlukové akce je výřez stromů podél železniční trati. Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy bude na obvyklých místech.
12.3.2013 19:13:22
Nález skleněných figurek v železnobrodské sokolovně Nečekané překvapení přinesl železnobrodským Sokolům úklid jejich cvičebního svatostánku. Kromě archivních materiálů dokumentujících činnost zdejšího Sokola, byla objevena i krabice s téměř dvěma desítkami skleněných figurek sportovců a sokolíků. O historii a původu figurek zatím nic nevíme, ale pravděpodobně pocházejí časového období 40.–50. let 20.století, a podle stylu provedení nejsou dílem pouze jednoho autora. Námětem nejstarších figurek jsou sokolové v krojích, mladší figurky znázorňují sportovce různých disciplin (některé z nich byly pravděpodobně vyrobeny u příležitosti konání první Spartakiády v roce 1955). Figurky je možné vidět ve sklářské expozici Městského muzea během otevírací doby, nebo po předchozí domluvě. Pokud by se našel pamětník, který by k figurkám mohl poskytnout nějaké další informace, nechť kontaktuje Městské muzeum (tel. 483389081, muzeum@zelbrod.cz).
11.3.2013 17:33:27
Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje Vás zve v pátek 15. března 2013 od 16 hodin do Krajské vědecké knihovny v Liberci ( malý hudební sále ve 4. patře)na přednášku Péče o přírodní a kulturní památky zejména Libereckého kraje očima a rukama NNO věnovanou 25 letům působení NNO v oblasi Klokočkých skal.
- přednáší. Hana Talli Hlubučková, zakladatelka O.s.Ochrana Klokočských skal, vstup volný
4.3.2013 10:30:32
Turnov - Zastupitelé města na svém zasedání ve čtvrtek 28. února 2013 zvolili nového starostu města. Stal se jím Ing. Tomáš Hocke. Ve funkci nahradí dosavadní starostku PhDr. Hanu Maierovou, která po podzimních krajských volbách obsadila ve vedení Libereckého kraje post radní pro cestovní ruch, památkovou péči a kulturu a stala se také náměstkyní hejtmana. Na funkci starostky rezignovala na únorovém veřejném zasedání zastupitelstva města Turnova.


***


Český ráj : Název Český ráj vznil přibližně kolem roku 1870 v Lázních Sedmihorkách nedaleko Turnova. Mezi tehdejší lázeňské hosty patřívali přední představitelé českého kulturního a společenského života.  Tito vlastenci, prodchnuti doznívajícím národním obrozením a romantismem té doby, vyjádřili svůj obdiv okolí Sedmihorek a nazvali je Českým rájem. Tento romantický název se stal tak oblíbeným a vžil se natolik, že se stal turistickým pojmem pro celou rozsáhlou oblast severovýchodních ČechRajNet - vydává redakce.        -