21.7.2018

rajnet

   

rubriky

Region
Města a obce
Turistický servis
Ochrana přírody
Památky
Tipy na výlet
Cykloservis
Zajímavosti
Představujeme
Lidé
Historie kraje
Názory
Odjinud
Rozhovory
Různé
Redakční zprávy
Archiv článků

RajNet

Redakce
Ikonka RajNetu
Napište nám
Hlavní stránka
Archiv článků

Turist. informace

INFOCENTRA
MUZEA v regionu
DOPRAVA

HRADY

Valdštejn
Kost
Trosky
Valečov
Frýdštejn
Rotštejn
Bradlec
Kumburk

ZÁMKY

Mnichovo Hradiště
Dětenice
Humprecht
Hrubý Rohozec

RajNet - Český ráj

Rajnet on-line

Rajnet si nyní čte 1512 lidí.

Počet přístupů

26347

audity

RajNet

Nastavit RAJNET jako startovací stránku. Nastavit na start

Nastavit RAJNET do oblíbených položek. Do oblíbených

novinky e-mailem

reklama


www.ceskyraj.info  - Ubytování v Českém ráji
www.primadovolena.cz - Ubytování v České republice 

Vyšlo: 26.1.2004 Rubrika: Historie kraje

KELTOVÉ A JESKYNĚ ČESKÉHO RÁJE - 2 .část
Keltská mísa z 2. – 1. století před Kristem z Knobloch-Skálovy jeskyně v Plakánku.   Kresba A. Waldhauserová. Dnes přinášíme druhou část zajímavého povídaní o minulosti Českého ráje a využívání skalních dutin člověkem.Nadšení spolupracovníci mladoboleslavského muzea pánové L. Knobloch a J. Skála v roce 1997 údajně zjistili narušení archeologických situací v jedné z jeskyní rozsedlinového typu v údolí Plakánek u Kosti. Následoval výzkum J. Waldhausera. Nalezeny byly zlomky ze dvou z velké části sestavitelných keramických mís. Osobně se ale domnívám, že nálezy nemusí souviset přímo (nebo jenom ?) s aktivitami uvnitř jeskyně. Před více jak dvěma tisíci lety, možná při rituálních manipulacích, mohl kdosi vhodit celé nádoby do otevřené skalní pukliny, kterou se dnes splavuje veškerý materiál skrz jeskyni až na dno údolí. Nelze vyloučit ani alternativu „sklouznutí“ nádob do pukliny přirozenou cestou, musely by ale být původně umístěny někde v bezprostřední blízkosti průrvy. Minimálně v případě jedné z nádob, konkrétně větší mísy se zataženým okrajem a pásem hloubkově Keltská mísa z 2. – 1. století před narozením Krista z Knobloch-Skálovy jeskyně v Plakánku.   Kresba A. Waldhauserová.zdrsněného těla, je tato možnost velmi pravděpodobná. Na počest objevitelů byla lokalita pojmenována „Knobloch - Skálova jeskyně“.

Poslední skalní dutinou z našeho výčtu je Kristova jeskyně u Klokočí, katastrální území Bělá u Turnova. Na pohled běžný výklenek, maximálně 11 m široký a nejvýše 5,4 m hluboký, se zapsal do historie české archeologie unikátním nálezem zlaté mince Keltů. Jde o mušlovitý statér, charakteristický mincovní typ českých Keltů „Bójů“, ražený ve 2. - 1. století před n. l. Váží 7,517 g, obsahuje 97 % zlata, 2,7 % stříbra a 0,1 - 0,3 % mědi. Vzhledem k uvedené váze lze usuzovat na starší mušlovitou ražbu, časově náležející 2. století. Mince byla objevena zcela náhodně P. Jenčem spolu s dalšími artefakty z doby kamenné a mladší doby bronzové ve výhozu vedle nelegálního výkopu po neznámém hledači pokladů. Stalo se tak v červnu 2001 během exkurze s žáky českolipské ZŠ Celkový pohled na významnou archeologickou lokalitu Sokolka nedaleko Srbska. Foto V. Vopat.Slovanka. Byla mince na lokalitě uschována či ztracena ve středověku, případně novověku, nebo spíše nasvědčuje kultovnímu významu místa v době laténské ? Možností je jistě víc. Závěrem dodejme, že keltská mince z Kristovy jeskyně představuje první nález svého druhu ve skalní dutině na území České republiky.

V tuto chvíli je namístě zauvažovat nad otázkou, jaké důvody vedly nositele laténské kultury (vždy to nemuseli být etničtí Keltové) k pobytu v jeskyních a převisech Českého ráje. Jak ukazují první výsledky moderního speleoarcheologického bádání v oblasti, počet využívaných skalních dutin v předkeltském zemědělském pravěku je přímo úměrný hustotě osídlení (té které kultury). Tzn. představíme-li si do grafu zanesený vývoj osídlení od mladší doby kamenné po starší dobu železnou podle počtu lokalit, tvar křivky „jeskynních“ nalezišť bude (až na malé odchylky dané stavem výzkumu) kopírovat tvar křivky ostatních lokalit (sídliště, pohřebiště). Navíc koncentrace nalezišť v Českém ráji do 6./5. stol. př. n. l. je více méně rovnoměrná, bez velkých rozdílů mezi členitým skalnatým terénem a okolní otevřenou krajinou. Jedno z uspokojivých vysvětlení nabízejí přírodovědné disciplíny: většina pískovcových plošin středního Pojizeří až k Turnovu byla do sklonku doby bronzové (kdy došlo přičiněním člověka k degradaci zdejší krajiny) pokryta jemnozrnnými vápnitými sedimenty, které dodnes na mnoha místech bývalého mladoboleslavského okresu tvoří podklad kvalitních zemědělských půd. Na vrcholových plošinách se jednalo o vysoce úrodné, erozi snadno podlehající spraše (starší čtvrtohory) a o relikty vápnitých sedimentů křídového stáří. Takové geologické podloží přímo vybízelo k osídlení pravěkými zemědělci. Pískovcové dutiny na svazích a úpatích zemědělsky využitelných plošin mohly být integrálními součástmi sídlišť, masivní eroze pak archeologický záznam dokládající existenci osad vymazaly. Rovněž samotné nálezy z neolitu až doby halštatské v jeskyních a pod abri sledovaného regionu svým charakterem celkově spíše ukazují na profánní funkci těchto lokalit (patří sem například dílny, v případě vzdálenějších nalezišť snad i pastevecká a lovecká stanoviště). Doba laténská s podstatně řídčím osídlením Českého ráje a se značně vyspělejší kulturou a společenskou organizací se přeci jenom v archeologické výpovědi od starších období liší. U některých speleoarcheologických lokalit s keltskými nálezy z 2. - 1. století je naopak interpretace nálezové situace jako pozůstatek rituální aktivity pravděpodobná (např. Knobloch - Skálova jeskyně, Čertova ruka, případně Kristova jeskyně). O významu jeskyní v náboženství Keltů nás kromě mimořádných archeologických objevů přesvědčují antické písemné prameny, přesto ne každý laténský střep ve skalní dutině musí nutně souviset s kultem. Rozpoznání rituálních aktivit je totiž i v nejpečlivěji dokumentovaných archeologických situacích velmi problematické, často nebo spíše většinou prakticky nemožné. Ohniště, keramické fragmenty a úlomky zvířecích kostí pod převisem jsou stejně tak přesvědčivým dokladem pro opakované návštěvy pastevce dobytka jako pro obřadní tance u ohně s následným obětováním potravin a tekutin přírodním silám.

Závěrečná poznámka: výše uvedené lokality jsou, stejně jako ostatní archeologická naleziště, chráněny tzv. památkovým zákonem (č. 20/1987 Sb). Skalní dutiny jsou zároveň chráněny podle § 10 zák. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Autor je odb. pracovníkem VMG v České Lípě, pracoviště archeologie a speleoantropologie.

Aktualizováno 26.1.2004

Petr Jenč
petrjenc@centrum.cz


Vytisknout článek | *Komentáře pozastaveny | Zobrazit komentáře


Komentáře k článku 

Zobrazit všechny komentáře

Jaroslav G.Hudecek - Keltové a názvosloví - 24.9.2002 14:49:21
P. Jenč - Re: Keltové a názvosloví - 27.9.2002 16:58:34
Talli - Varování pro nenechavce - 27.1.2004 19:13:22
Yann - Re: Re: Keltové a názvosloví - 2.6.2004 23:04:44
hledač - Re: Varování pro nenechavce - 23.1.2006 17:49:04
Talli - Re: Re: Varování pro nenechavce - 23.1.2006 18:06:08
Miloš K. - Re: Re: Varování pro nenechavce - 24.1.2006 18:04:04

 


 

nejčtenější

Hrad Kost.
Osmý div světa - Hrad Trosky
Hrad Valdštejn v Českém ráji.
Znovuzrozený Zámek Dětenice
Zámek Humprecht
Zámek Hrubý Rohozec
Jeskyně lásky – Adamovo lože
Hrad Valečov
Radeč
Jeskyně pod Troskami znepřístupněna

doporučujemeRESTAUROVÁNÍ A OPRAVY NÁBYTKU JABLONEC

UBYTOVÁNÍ V ČESKÉM RÁJI

PENZION TROSKY

UBYTOVÁNÍ NA CHALUPĚ

Klokočské skály

***

Stalking - nebezpečné pronásledování

WWW.ANTIK-KNIHY.CZ
*

krátce ...

15.12.2013 4:47:50
POzvánka na: Den v ráji v ZŠ Rovensko pod Troskami v pondělí dne 16.12.2013 od 15.00 do 16.30 hodin - Den otevřených dveří v budově Základní školy v Rovensku pod Troskami.
24.9.2013 21:44:12
Výstava k výročí 110 let místní dráhy Jičín - Turnov se koná 28.9.2013 a 29.9.2013 na zimním stadionu v Rovensku pod Troskami. Milovníci a milovnice mašinek a strojů si příjdou na své. Občerstvení samozřejmostí. Těšíme se na vaši návštěvu.Více na www.rovensko.cz
8.7.2013 11:42:14
Český ráj v obrazech Libuše Šmejcové : Prodejní výstava obrazů a obrázků rovenské malířky Libuše Šmejcové v městském muzeu v Rovensku pod Troskami. Od 28.9.2013 do 29. 9.2013. Otevřeno: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.Více na: www.rovensko.cz
31.5.2013 10:33:32
Hrad Rotštejn - Vážení návštěvníci, ve dnech 1.-3.6.2013 bude hrad Rotštejn z důvodu chladného a deštivého počasí uzavřen.
Výstava plyšové štěstíčko je ve dnech 1.-2.6.přeložena na obecní úřad v Klokočí od 10:00 do 17:00.
Turistické známky, střípky a vititky bude možno zakoupit na výstavě.
Děkujeme za pochopení. H.T.Hlubučková,kastelánka
20.5.2013 18:03:00
Tatobity - pátek 24.5.2013 9,30 - 10,30, kdy na parkovišti za OÚ v Tatobitech bude jedna z kontrol Oldtimer Bohemia Rally 2013 FIVA. Krásná historická autíčka, krásné obleky......
9.5.2013 16:47:43
Turnov : Policisté v regionu šetří zvlášť zavrženíhodný čin, a to krádež ozdobných bronzových secesních artefaktů z hrobku továrníka Josefa Boháčka na turnovském Mariánském hřbitově. Továrník Boháček byl ve své domě významný zdejší mecenáš, v roce 1916 obdržel i čestné občanství města. Boháčkovu hrobku spravuje Muzeum Českého ráje jako výraz díků. Továrník mu odkázal v roce 1926 svůj hostinec ve Skálově ulici. Muzeum ho změnilo ve své sídlo. Škoda je odhadována na čtvrt milionu korun!
27.4.2013 17:28:12
Řidiči pozor - Hrubá skála -Odbor dopravní jako příslušný silniční správní úřad informuje, že v době od 1. 5. do 31. 7. 2013 bude uzavřena silnice č. III/27921 z Hrubé Skály do Rokytnice. Důvodem je výstavba nového mostku přes občasnou vodoteč, kterou bude provádět společnost Skanska, a.s. Bezpečný průchod chodců bude v uvedeném místě řešen provizorní lávkou.
4.4.2013 7:32:42
Turnov - Ing. Tomáš Hocke, starosta města, zve občany na setkání, jehož součástí bude projednání studie vnitroměstské dopravy zpracované firmou Pudis. Odpoledne se starostou spojené s veřejným projednáním studie vnitroměstské dopravy se uskuteční ve středu 24. dubna 2013 od 16:00 hodin ve velkém sále KC Střelnice v Turnově.
3.4.2013 10:38:25
Železný Brod - Úplná uzavírka Vaňečkovy ulice - Město Železný Brod dokončuje i. etapu projektu Regenerace panelového sídliště Vaněčkova. V rámci prací bude provedena kompletní rekonstrukce obslužné komunikace. Z důvodu těchto prací bude Vaněčkova ulice úplně uzavřena, a to v období od 25.3. do 31.5.2013. Žádáme občany, aby své automobily odstavovali především v ulici Smetanovo zátiší a omezili parkování za obchodem Norma z důvodu nájezdu stavební techniky. Termín dokončení je určen jako nejzazší, ale společně s dodavatelem se budeme snažit dobu uzavírky maximálně zkrátit. Za způsobené problémy se vám omlouváme.
3.4.2013 10:36:24
Komunitní kompostárna Semily bude od dubna otevřena - „V letošním roce bude probíhat ověřovací provoz celého zařízení, jehož účelem bude nejen ověření technologických procesů kompostování, ale i dostatečnost otevírací doby pro veřejnost a možnost svozu zbytků zeleně z území města.,“ sdělil Ladislav Vacátko z odboru rozvoje a správy majetku. Otevírací doba kompostárny: duben až říjen v úterý od 9:00 hodin do 12:30 a od 13:00 do 17:30 hodin, v sobotu pak od 13:00 do 16:30 hodin. listopad až březen od 12:30 do 15:00 jen každou sudou sobotu
14.3.2013 19:42:22
Výluka na železnici Ve dnech 18. až 22. března vždy od 7.50 do 13.00 hodin budou probíhat na železniční trati v úseku Turnov - Rovensko pod Troskami výluky. Vlaky budou nahrazeny autobusy. Důvodem výlukové akce je výřez stromů podél železniční trati. Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy bude na obvyklých místech.
12.3.2013 19:13:22
Nález skleněných figurek v železnobrodské sokolovně Nečekané překvapení přinesl železnobrodským Sokolům úklid jejich cvičebního svatostánku. Kromě archivních materiálů dokumentujících činnost zdejšího Sokola, byla objevena i krabice s téměř dvěma desítkami skleněných figurek sportovců a sokolíků. O historii a původu figurek zatím nic nevíme, ale pravděpodobně pocházejí časového období 40.–50. let 20.století, a podle stylu provedení nejsou dílem pouze jednoho autora. Námětem nejstarších figurek jsou sokolové v krojích, mladší figurky znázorňují sportovce různých disciplin (některé z nich byly pravděpodobně vyrobeny u příležitosti konání první Spartakiády v roce 1955). Figurky je možné vidět ve sklářské expozici Městského muzea během otevírací doby, nebo po předchozí domluvě. Pokud by se našel pamětník, který by k figurkám mohl poskytnout nějaké další informace, nechť kontaktuje Městské muzeum (tel. 483389081, muzeum@zelbrod.cz).
11.3.2013 17:33:27
Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje Vás zve v pátek 15. března 2013 od 16 hodin do Krajské vědecké knihovny v Liberci ( malý hudební sále ve 4. patře)na přednášku Péče o přírodní a kulturní památky zejména Libereckého kraje očima a rukama NNO věnovanou 25 letům působení NNO v oblasi Klokočkých skal.
- přednáší. Hana Talli Hlubučková, zakladatelka O.s.Ochrana Klokočských skal, vstup volný
4.3.2013 10:30:32
Turnov - Zastupitelé města na svém zasedání ve čtvrtek 28. února 2013 zvolili nového starostu města. Stal se jím Ing. Tomáš Hocke. Ve funkci nahradí dosavadní starostku PhDr. Hanu Maierovou, která po podzimních krajských volbách obsadila ve vedení Libereckého kraje post radní pro cestovní ruch, památkovou péči a kulturu a stala se také náměstkyní hejtmana. Na funkci starostky rezignovala na únorovém veřejném zasedání zastupitelstva města Turnova.


***


Český ráj : Název Český ráj vznil přibližně kolem roku 1870 v Lázních Sedmihorkách nedaleko Turnova. Mezi tehdejší lázeňské hosty patřívali přední představitelé českého kulturního a společenského života.  Tito vlastenci, prodchnuti doznívajícím národním obrozením a romantismem té doby, vyjádřili svůj obdiv okolí Sedmihorek a nazvali je Českým rájem. Tento romantický název se stal tak oblíbeným a vžil se natolik, že se stal turistickým pojmem pro celou rozsáhlou oblast severovýchodních ČechRajNet - vydává redakce.        -