22.7.2018

rajnet

   

rubriky

Region
Města a obce
Turistický servis
Ochrana přírody
Památky
Tipy na výlet
Cykloservis
Zajímavosti
Představujeme
Lidé
Historie kraje
Názory
Odjinud
Rozhovory
Různé
Redakční zprávy
Archiv článků

RajNet

Redakce
Ikonka RajNetu
Napište nám
Hlavní stránka
Archiv článků

Turist. informace

INFOCENTRA
MUZEA v regionu
DOPRAVA

HRADY

Valdštejn
Kost
Trosky
Valečov
Frýdštejn
Rotštejn
Bradlec
Kumburk

ZÁMKY

Mnichovo Hradiště
Dětenice
Humprecht
Hrubý Rohozec

RajNet - Český ráj

Rajnet on-line

Rajnet si nyní čte 472 lidí.

Počet přístupů

26834

audity

RajNet

Nastavit RAJNET jako startovací stránku. Nastavit na start

Nastavit RAJNET do oblíbených položek. Do oblíbených

novinky e-mailem

reklama


www.ceskyraj.info  - Ubytování v Českém ráji
www.primadovolena.cz - Ubytování v České republice 

Vyšlo: 14.7.2003 Rubrika: Historie kraje

Archeologie "pod radnicí"
Foto nálezu S archeologem Petrem Jenčem jsme se sešli znovu na další z archeologických přednášek, které spolupořádal Spolek rodáků a přátel Mnichova Hradiště a okolí. I když tentokrát byl hlavní prostor věnován něčemu jinému, než archeologii Mnichovohradišťska - a to úloze a významu muzeí v regionu a zejména tématu "Pravěká a starověká Čína" - zbylo místo i pro takříkajíc domácí objevy. Velmi zajímavé, zvláště pro místní, byly jistě informace o nálezech v areálu mnichovohradišťského Městského úřadu.

Takže Petře, v březnu a dubnu t.r. jsi prováděl archeologický dozor při zemních pracech v souvislosti s rozšiřováním a přestavbou Městského úřadu. Jak už jsi stručně informoval na zmíněné přednášce, zjištění která jste zde učinili, jsou pro historii našeho města velmi přínosná

Mnichovo Hradiště – č. p. 295 (služebna Městské policie). Pozdně středověký džbán s malovanou výzdobou objevený  dělníky během hloubení rýhy pro topný kanál. 2. polovina 15. eventuelně  počátek 16. století. Výška nádoby necelých 32 cm. Foto V. Vopat st. Rozhodně. Začnu trochu obšírněji. Historická část každého města představuje z hlediska archeologie mimořádně cenné území. Mnichovo Hradiště navíc nemělo v minulosti to štěstí, jako některá velká města, aby zde archeologové dozorovali veškeré větší zemní práce a dokumentovali náhodně odkryté nálezové situace. Mnoho otázek tak zůstalo nezodpovězeno, řada objektů byla nenávratně zničena nebo zasypána bez odborného výzkumu. Když k tomu připočteme značnou torzovitost a selektivitu písemných pramenů, dlužíme poznání dějin našeho města ještě mnoho. V posledních letech působí v Čechách stále více archeologů, na Mnichovohradišťsku jsou záchranné výzkumy na stavbách samozřejmostí od 90. let. Vraťme se ale k „radnici“. Kopalo se konkrétně v prostoru dvora Městského úřadu (ten je v tuto chvíli již zcela zastavěn) a v č.p. 295, tedy pod podlahou Městské policie. Nálezy jsem zatím nekvantifikoval, ale jedná se o stovky kusů – nejčastěji zlomků hrnčiny, původní keramické střešní krytiny a zvířecích kostí. V případě dvora byly nálezy z období staršího novověku téměř vždy v druhotném uložení; středověkou keramiku odtud předběžně datuji do 15. století. Výkop pro topný kanál v č.p. 295 přinesl překvapení v podobě dochované destrukční vrstvy Záchranný archeologický výzkum domu č. p. 295, vyvolaný zemními pracemi v souvislosti s přestavbou a rozšiřováním Městského úřadu. Na snímku archeolog Vladimír Peša dokumentující profil výkopu. Foto M. Bachová.domu, patrně přízemního, který byl vystavěn v 16. století a jehož zánik nejspíše souvisí s nešťastným 18. květnem 1643, kdy město (s výjimkou kostela, zámku a několika chalup v podzámčí) lehlo popelem. Níže jsme dokumentovali souvrství dokládající existenci staršího domu, který zanikl (také požárem ?) zřejmě někdy v 1. pol. 16. století. Jelikož v tomto souvrství nebyla nalezena keramika, kterou bychom mohli s jistotou zařadit před polovinu 15. století, je pravděpodobné, že tento dům byl vybudován ve 2. polovině 15. století, možná při obnově města po jeho vydrancování a vypálení lužickými křižáky v roce 1468. Pro srovnání – první zmínka v pozemkové knize je z roku 1632, kdy byl majitelem domu Jan Puch. Druhý zajímavý údaj v písemných pramenech hovoří o výstavbě nového domu před r. 1672. Z písemných zpráv se však nedozvíme prakticky nic o podobě a bohatství domu např. před dramatickým rokem Mnichovo Hradiště – Masarykovo náměstí. Hlavička keramické dýmky „gypsovky“ z 19. století nalezená při hloubení kanalizační šachty v areálu dvora Městského úřadu. Foto V. Vopat st.1643, tady se musíme spolehnout jen na výpověď pramenů archeologických. K mladší historii č.p. 295 doplním, že zde od 17. století žili lidé rozličných profesí (kovář, cajkšmíd, kantor, varhaník, purkmistr, licitátor a švec), což bychom zase na základě archeologického výzkumu říci nedokázali. Mladší situace byly zničeny pozdější stavební činností, i nálezů bylo oproti pozdnímu středověku a ranému novověku výrazně méně.

Pověz nám něco více o nálezech z č.p. 295.

Jak pozdně středověký dům, tak i ten mladší, jenž shořel za třicetileté války, nejspíše patřily bohatým měšťanům (případně šlechtě). To se ostatně dalo předpokládat vzhledem k jejich poloze v centrální části náměstí. Období 15. – 1. čtvrtiny 16. století reprezentuje početný soubor fragmentů keramických nádob a pokliček, celý keramický džbán, neúplný miskovitý kahan s hubičkou (olejová lampička), zlomek nádoby s perličkovými nálepy (pravděpodobně číše) z draselno-vápenatého skla, zvířecí kosti a zlomky kachlů – jeden s reliéfem hradby s cimbuřím a bránou. Již tento dům měl střechu krytou korýtkovitými cihlami – prejzy a jeho okna byla pravděpodobně zasklená. Raně novověký dům (2. polovina 16. – 1. pol. 17. století) byl vybaven bohatě zdobenými keramickými kamny (kachle s plastickou výzdobou), kromě zlomků hrnčiny a kostí zvířat Mnichovo Hradiště – č. p. 295. Fragmenty keramických kachlů z 2. poloviny 16. až 1. pol. 17. století (dům vyhořel roku 1643); bohatá plastická výzdoba, na levém zlomku nápis „VISUS“. Foto V. Vopat st.bylo nalezeno množství zlomků okenních terčíků, často zdeformovaných žárem. Dům byl dřevěný - otisky dřevěných konstrukcí jsou dobře patrné na vypálené mazanici. Destrukční mazaninová vrstva obsahovala i zbytky zuhelnatělých trámů a sklovité strusky, typické pro požárové vrstvy.

Ve výhozu po dělnících jsme dodatečně nalezli mj. železné hřebíky, olověná uchycení okenních terčíků, fragment skleněné nádoby foukané do formy s vypíchaným dnem (16. – 18. století), zlomek keramické troubele (část dýmky), čtvercový hrací kámen, střep zdobené kameninové nádoby (18. – 19. století), kamenný brousek aj.

Na závěr si dovolím poděkovat kolegovi Bc. Jiřímu Jáklovi z Prahy, se kterým jsem konzultoval nálezy skla a paní Heleně Průškové, dlouholeté pracovnici mnichovohradišťského archivu, jež mi poskytla některé údaje z písemných pramenů.

Petra Jenče zpovídala vydavatelka Zpravodaje města Mnichova Hradiště Martina Bachová

Aktualizováno 31.1.2004.

Petr Jenč
petrjenc@centrum.cz


Vytisknout článek | *Komentáře pozastaveny | Zobrazit komentáře


Komentáře k článku 

Zobrazit všechny komentářeK článku nejsou prozatím žádné komentáře...


 


 

nejčtenější

Hrad Kost.
Osmý div světa - Hrad Trosky
Hrad Valdštejn v Českém ráji.
Znovuzrozený Zámek Dětenice
Zámek Humprecht
Zámek Hrubý Rohozec
Jeskyně lásky – Adamovo lože
Hrad Valečov
Radeč
Jeskyně pod Troskami znepřístupněna

doporučujemeRESTAUROVÁNÍ A OPRAVY NÁBYTKU JABLONEC

UBYTOVÁNÍ V ČESKÉM RÁJI

PENZION TROSKY

UBYTOVÁNÍ NA CHALUPĚ

Klokočské skály

***

Stalking - nebezpečné pronásledování

WWW.ANTIK-KNIHY.CZ
*

krátce ...

15.12.2013 4:47:50
POzvánka na: Den v ráji v ZŠ Rovensko pod Troskami v pondělí dne 16.12.2013 od 15.00 do 16.30 hodin - Den otevřených dveří v budově Základní školy v Rovensku pod Troskami.
24.9.2013 21:44:12
Výstava k výročí 110 let místní dráhy Jičín - Turnov se koná 28.9.2013 a 29.9.2013 na zimním stadionu v Rovensku pod Troskami. Milovníci a milovnice mašinek a strojů si příjdou na své. Občerstvení samozřejmostí. Těšíme se na vaši návštěvu.Více na www.rovensko.cz
8.7.2013 11:42:14
Český ráj v obrazech Libuše Šmejcové : Prodejní výstava obrazů a obrázků rovenské malířky Libuše Šmejcové v městském muzeu v Rovensku pod Troskami. Od 28.9.2013 do 29. 9.2013. Otevřeno: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.Více na: www.rovensko.cz
31.5.2013 10:33:32
Hrad Rotštejn - Vážení návštěvníci, ve dnech 1.-3.6.2013 bude hrad Rotštejn z důvodu chladného a deštivého počasí uzavřen.
Výstava plyšové štěstíčko je ve dnech 1.-2.6.přeložena na obecní úřad v Klokočí od 10:00 do 17:00.
Turistické známky, střípky a vititky bude možno zakoupit na výstavě.
Děkujeme za pochopení. H.T.Hlubučková,kastelánka
20.5.2013 18:03:00
Tatobity - pátek 24.5.2013 9,30 - 10,30, kdy na parkovišti za OÚ v Tatobitech bude jedna z kontrol Oldtimer Bohemia Rally 2013 FIVA. Krásná historická autíčka, krásné obleky......
9.5.2013 16:47:43
Turnov : Policisté v regionu šetří zvlášť zavrženíhodný čin, a to krádež ozdobných bronzových secesních artefaktů z hrobku továrníka Josefa Boháčka na turnovském Mariánském hřbitově. Továrník Boháček byl ve své domě významný zdejší mecenáš, v roce 1916 obdržel i čestné občanství města. Boháčkovu hrobku spravuje Muzeum Českého ráje jako výraz díků. Továrník mu odkázal v roce 1926 svůj hostinec ve Skálově ulici. Muzeum ho změnilo ve své sídlo. Škoda je odhadována na čtvrt milionu korun!
27.4.2013 17:28:12
Řidiči pozor - Hrubá skála -Odbor dopravní jako příslušný silniční správní úřad informuje, že v době od 1. 5. do 31. 7. 2013 bude uzavřena silnice č. III/27921 z Hrubé Skály do Rokytnice. Důvodem je výstavba nového mostku přes občasnou vodoteč, kterou bude provádět společnost Skanska, a.s. Bezpečný průchod chodců bude v uvedeném místě řešen provizorní lávkou.
4.4.2013 7:32:42
Turnov - Ing. Tomáš Hocke, starosta města, zve občany na setkání, jehož součástí bude projednání studie vnitroměstské dopravy zpracované firmou Pudis. Odpoledne se starostou spojené s veřejným projednáním studie vnitroměstské dopravy se uskuteční ve středu 24. dubna 2013 od 16:00 hodin ve velkém sále KC Střelnice v Turnově.
3.4.2013 10:38:25
Železný Brod - Úplná uzavírka Vaňečkovy ulice - Město Železný Brod dokončuje i. etapu projektu Regenerace panelového sídliště Vaněčkova. V rámci prací bude provedena kompletní rekonstrukce obslužné komunikace. Z důvodu těchto prací bude Vaněčkova ulice úplně uzavřena, a to v období od 25.3. do 31.5.2013. Žádáme občany, aby své automobily odstavovali především v ulici Smetanovo zátiší a omezili parkování za obchodem Norma z důvodu nájezdu stavební techniky. Termín dokončení je určen jako nejzazší, ale společně s dodavatelem se budeme snažit dobu uzavírky maximálně zkrátit. Za způsobené problémy se vám omlouváme.
3.4.2013 10:36:24
Komunitní kompostárna Semily bude od dubna otevřena - „V letošním roce bude probíhat ověřovací provoz celého zařízení, jehož účelem bude nejen ověření technologických procesů kompostování, ale i dostatečnost otevírací doby pro veřejnost a možnost svozu zbytků zeleně z území města.,“ sdělil Ladislav Vacátko z odboru rozvoje a správy majetku. Otevírací doba kompostárny: duben až říjen v úterý od 9:00 hodin do 12:30 a od 13:00 do 17:30 hodin, v sobotu pak od 13:00 do 16:30 hodin. listopad až březen od 12:30 do 15:00 jen každou sudou sobotu
14.3.2013 19:42:22
Výluka na železnici Ve dnech 18. až 22. března vždy od 7.50 do 13.00 hodin budou probíhat na železniční trati v úseku Turnov - Rovensko pod Troskami výluky. Vlaky budou nahrazeny autobusy. Důvodem výlukové akce je výřez stromů podél železniční trati. Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy bude na obvyklých místech.
12.3.2013 19:13:22
Nález skleněných figurek v železnobrodské sokolovně Nečekané překvapení přinesl železnobrodským Sokolům úklid jejich cvičebního svatostánku. Kromě archivních materiálů dokumentujících činnost zdejšího Sokola, byla objevena i krabice s téměř dvěma desítkami skleněných figurek sportovců a sokolíků. O historii a původu figurek zatím nic nevíme, ale pravděpodobně pocházejí časového období 40.–50. let 20.století, a podle stylu provedení nejsou dílem pouze jednoho autora. Námětem nejstarších figurek jsou sokolové v krojích, mladší figurky znázorňují sportovce různých disciplin (některé z nich byly pravděpodobně vyrobeny u příležitosti konání první Spartakiády v roce 1955). Figurky je možné vidět ve sklářské expozici Městského muzea během otevírací doby, nebo po předchozí domluvě. Pokud by se našel pamětník, který by k figurkám mohl poskytnout nějaké další informace, nechť kontaktuje Městské muzeum (tel. 483389081, muzeum@zelbrod.cz).
11.3.2013 17:33:27
Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje Vás zve v pátek 15. března 2013 od 16 hodin do Krajské vědecké knihovny v Liberci ( malý hudební sále ve 4. patře)na přednášku Péče o přírodní a kulturní památky zejména Libereckého kraje očima a rukama NNO věnovanou 25 letům působení NNO v oblasi Klokočkých skal.
- přednáší. Hana Talli Hlubučková, zakladatelka O.s.Ochrana Klokočských skal, vstup volný
4.3.2013 10:30:32
Turnov - Zastupitelé města na svém zasedání ve čtvrtek 28. února 2013 zvolili nového starostu města. Stal se jím Ing. Tomáš Hocke. Ve funkci nahradí dosavadní starostku PhDr. Hanu Maierovou, která po podzimních krajských volbách obsadila ve vedení Libereckého kraje post radní pro cestovní ruch, památkovou péči a kulturu a stala se také náměstkyní hejtmana. Na funkci starostky rezignovala na únorovém veřejném zasedání zastupitelstva města Turnova.


***


Český ráj : Název Český ráj vznil přibližně kolem roku 1870 v Lázních Sedmihorkách nedaleko Turnova. Mezi tehdejší lázeňské hosty patřívali přední představitelé českého kulturního a společenského života.  Tito vlastenci, prodchnuti doznívajícím národním obrozením a romantismem té doby, vyjádřili svůj obdiv okolí Sedmihorek a nazvali je Českým rájem. Tento romantický název se stal tak oblíbeným a vžil se natolik, že se stal turistickým pojmem pro celou rozsáhlou oblast severovýchodních ČechRajNet - vydává redakce.        -