18.2.2020

rajnet

   

rubriky

Region
Města a obce
Turistický servis
Ochrana přírody
Památky
Tipy na výlet
Cykloservis
Zajímavosti
Představujeme
Lidé
Historie kraje
Názory
Odjinud
Rozhovory
Různé
Redakční zprávy
Archiv článků

RajNet

Redakce
Ikonka RajNetu
Napište nám
Hlavní stránka
Archiv článků

Turist. informace

INFOCENTRA
MUZEA v regionu
DOPRAVA

HRADY

Valdštejn
Kost
Trosky
Valečov
Frýdštejn
Rotštejn
Bradlec
Kumburk

ZÁMKY

Mnichovo Hradiště
Dětenice
Humprecht
Hrubý Rohozec

RajNet - Český ráj

Rajnet on-line

Rajnet si nyní čte 449 lidí.

Počet přístupů

922

audity

RajNet

Nastavit RAJNET jako startovací stránku. Nastavit na start

Nastavit RAJNET do oblíbených položek. Do oblíbených

novinky e-mailem

reklama


www.ceskyraj.info  - Ubytování v Českém ráji
www.primadovolena.cz - Ubytování v České republice 

Vyšlo: 9.3.2007 Rubrika: Historie kraje

Travertinové prameny v Branžeži
“ O pramenech Českého ráje se zatím psalo méně než o jeho skalách a přece spolu souvisí. Zvláštní půvab této krajiny vyvolala třetihorní vulkanická činnost, která rozlámala a po kusech vyzdvihla dávné mořské usazeniny, pískovce a slínovce, pokryté vápnitou spraší. Čepice úrodné sprašové půdy se na mnoha skalních blocích a věžích zachovaly dodnes.

     Pískovce jsou pojeny kyselým křemičitým pojivem, odolným kyselému dešti. Slínovce, které můžeme spatřit ze silnice v údolí Jizery mezi Mnichovým Hradištěm a Klášterem, nebo na zřícenině hradu Dražice, mají pojivo vápnité, které kyselý déšť rozpouští. K tomu stačí volný oxid uhličitý rozpuštěný ve vodě - CaCO3 + CO2 + H2O = Ca(HCO3)2. Slínovec se tím mění v bělavý jíl, pro vodu nepropustný. Dešťové srážky prosakují pískovcem a na terénních zlomech vyvěrají jako pramen tvrdé vody, ve které mýdlo málo pění. Podle přírodních podmínek uvolňuje roztok pohlcený oxid uhličitý a vylučuje zpět vápenec buď jako travertin nebo jako „kotelní kámen“: Ca(HCO3)2 = CaCO3 + CO2 + H2O.

     Tyto pochody jsou příčinou všech krasových jevů ve vápenci. Vylučování uhličitanu vápenatého v podobě travertinových kaskádových jezírek známe v CHKO Český ráj na potůčku ve Veseckém Plakánku, popsána je i travertinová kupa u Žehrova. Soustavně z tohoto pohledu prameny v pískovcové oblasti dosud nikdo nezpracoval a souvislost s archeologickými nálezy také nikdo nehledal.

“Branžež       Prameny a lidská sídla – zvláště v sušší pískovcové oblasti – spolu velmi úzce souvisí. Není neznámé, že starobylá sídelní aglomerace Boseň - Valečov vznikla u silného pramene, dosud prýštícího na návsi Bosně a další osady byly zakládány rovněž se zřetelem k dostupnosti zdrojů vody. Jako u většiny obcí v Českém ráji neznáme ani u Branžeže a ostatních sídel v branžežské pánvi datum a rozsah původního založení. Nejstarší dochovaný záznam z roku 1388 je poměrně pozdní. V Branžeži byly v poloze Hrobka odkryty laténské zahloubené objekty a nalezeny keramické zlomky laténské i středověké. V sousedící poloze Na hanslíku bylo nalezeno množství středověké keramiky, počínaje 2. polovinou 13. století. Obdobná situace byla doložena v okolí vsi Srbsko a na opevněných místech Hynšta a Křineč. Celá pánev byla nejspíše nově osazena akcí řízenou z kláštera Hradiště.

     V Branžeži vyvěrá řada pramenů naproti Hrobce a Hanslíku, pod terénní vlnou Vínek (pokračování čedičové žíly od Zakopané). Na svazích nad těmito prameny lze očekávat – a také nalézáme – pokračování původních sídelních aktivit. V bažinaté louce nad návsí protéká od studny v č.p. 8 přebytečná voda stružkou, obsahující keramický materiál za posledních sedm století. Vylučovaný vápenec „demokraticky“ povléká tvrdou kůrou stejně tak součásti dnešních plastikových hraček jako nožku rendlíku z černé kuchyně či kolkované střepy z patnáctého století. Řadu na povrchu ležících kusů bylo nutné nejprve odleptat kyselinou, aby bylo možné bez poškození zjistit, co vlastně jejich bělošedé „sarkofágy“ obsahují. V korytě stružky nebyla nalezena starší keramika než ze sklonku 13. století. Přesto tento nález doplňuje představu kolektivního založení Branžeže.

      S rozsahem původní Branžeže je úzce spojena lokalizace Zdobína, zaniklé vsi a rybníka na jejím dnešním katastru. Archivní prameny dokládají tento proces:

1555 ves Zdobín (Desky Zemské 56 C 17)
1601 dvůr Zdobín (Desky Zemské 92 N 2)
1633 Zdobín (Desky Dvorské 71, 158)
1654 samota Zdobín (Berní Rula 8-9, Boleslavsko, 2001, s. 109)

     Daňové soupisy 1654, 1713, 1748 a 1757 uvádějí shodně samotu Zdobín s poměrně značnou rozlohou pozemků 36 korců, čili 10 hektarů. Samota Zdobín mizí ze soupisů teprve roku 1785, kdy se zároveň zvyšuje počet domů v Branžeži ze stabilních 16 na 25. Ústní podání jmenuje poslední stavení po proudu potoka jako „u Hrůšů ve Zdobíně“ a soudí, že toto číslo 25 bývalo rybářskou baštou na rybníce Zdobínu. Ten je uváděn ještě roku 1785. Mapa stabilního katastru z roku 1842 uvádí název Zdobín již jen jako označení jihozápadního růžku branžežského katastru.

     Skutečnost však byla patrně poněkud jiná. Číslo 25, které leží v nivě potoka, bylo roku 1785 označeno jako „panský jägerhaus fořta branžežskýho“ a patřila k němu pouze dvě menší panská pole. Představě výhodně položené samoty vyhovuje spíše předposlední číslo 23 na výběžku kopce. Situaci kromě ústní tradice poněkud zatemňuje fakt, že v čísle 23 hospodařil roku 1785 Jiří Hrůša, 1842 František Hrůša a v čísle 25, kde se říká „u Hrůšů ze Zdobína“ r. 1842 Josef Hrůša. Číslo 23 a samota Zdobín však mají obdobnou rozlohu polí a spojuje je i jejich pojmenování, které roku 1713 u samoty zní “Na wokeniczy“, a roku 1785 u č. 23 „Lauka na Okeniczy“ a „Pole na wokeniczy“. Jinde na katastru obce se tento název neopakuje.

     Nedaleko stavení č.p. 23 vyvěrá pod teráskou v bočním údolí Dola z betonové jímky silný pramen. V stružce pod ním bylo nalezeno reprezentativní množství staré keramiky, jen zčásti povlečené travertinem. Ten se na rozdíl od pomalejšího proudu pod č.p. 8 vylučoval spíše v samostatných hrudkách, které proud unášel níže. Další rozdíl spočíval v zastoupení neglazované a glazované keramiky. V stružce pod č.p. 8 byl jejich poměr vyrovnaný s mírnou převahou novějších střepů. V pramenu zvaném dnes U žlábku pocházela nejstarší keramika rovněž někdy z konce 13. století, ale poměr nálezů byl 188 : 29 = 6,48 ve prospěch neglazovaných. Protože glazura se v lidovém hrnčířství začala prosazovat až v závěru středověku a archeolog na keramických zlomcích sledoval i další určující znaky, můžeme tak potvrdit výpověď písemných pramenů – totiž úbytek či zánik sídlištní aktivity v 16. století. K jihu exponovaná terasa nad pramenem U žlábku patrně skrývá nejen základy stavení původní vsi Zdobín, ale snad i stopy staršího osídlení (ojedinělý nález pazourkového škrabadla). Výkop pro betonovou jímku pramene, o rozměrech přibližně 6 x 3 x 2,5 metru, hlubší vrstvy narušil a pramen je postupně vytřídil a vynesl na povrch, jakoby se chtěl pochlubit, že ví, kde starý Zdobín stával.

      Za konzultace a cenné připomínky autor děkuje archeologovi Petru Jenčovi z Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, hydrogeologovi dr. Josefu Datlovi z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a kvartérnímu geologovi a paleontologovi dr. Vojenu Ložkovi z Geologického ústavu AV ČR Praha. Branžežským pramenům je věnována pozornost v rámci dlouhodobého vědecko-výzkumného projektu VMG v České Lípě, Přírodovědecké fakulty UK a Správy CHKO Český ráj „Kvartérní sedimenty pískovcové krajiny středního Pojizeří a Českolipska“ (P. Jenč, J. Datel, V. Peša, J. Bruthans, V. Ložek st., L. Šoltysová).

Literatura (výběr):

Datel, J. 2006: Podzemní vody Příhrazské vrchoviny a jejich ochrana. In: Jenč, P. – Šoltysová, L. (eds.): Pískovcový fenomén Českého ráje, 73 – 77. Turnov.
Dneboský, J. 2005: Prameny v pramenech – 2. část. Travertinové prameny v Branžeži. Echo – Mnichovohradišťské noviny, 25. Mnichovo Hradiště.
Jenč, P. – Dneboský, J. – Peša, V. v tisku: Vrcholně středověké a novověké osídlení Srbské kotliny a branžežské pánve.

Autor: Ing. Josef Dneboský – externí pracovník historického oddělení Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě; původní profesí makromolekulární chemik

Petr Jenč
petrjenc@centrum.cz

Petr Jenč
petrjenc@centrum.cz


Vytisknout článek | *Komentáře pozastaveny | Zobrazit komentáře


Komentáře k článku 

Zobrazit všechny komentářeK článku nejsou prozatím žádné komentáře...


 


 

nejčtenější

Hrad Kost.
Osmý div světa - Hrad Trosky
Hrad Valdštejn v Českém ráji.
Znovuzrozený Zámek Dětenice
Zámek Humprecht
Zámek Hrubý Rohozec
Jeskyně lásky – Adamovo lože
Hrad Valečov
Mladý truhlář a restaurátor poutal pozornost fotografů
Radeč

doporučujemeRESTAUROVÁNÍ A OPRAVY NÁBYTKU JABLONEC

UBYTOVÁNÍ V ČESKÉM RÁJI

PENZION TROSKY

UBYTOVÁNÍ NA CHALUPĚ

Klokočské skály

***

Stalking - nebezpečné pronásledování

WWW.ANTIK-KNIHY.CZ
*

krátce ...

15.12.2013 4:47:50
POzvánka na: Den v ráji v ZŠ Rovensko pod Troskami v pondělí dne 16.12.2013 od 15.00 do 16.30 hodin - Den otevřených dveří v budově Základní školy v Rovensku pod Troskami.
24.9.2013 21:44:12
Výstava k výročí 110 let místní dráhy Jičín - Turnov se koná 28.9.2013 a 29.9.2013 na zimním stadionu v Rovensku pod Troskami. Milovníci a milovnice mašinek a strojů si příjdou na své. Občerstvení samozřejmostí. Těšíme se na vaši návštěvu.Více na www.rovensko.cz
8.7.2013 11:42:14
Český ráj v obrazech Libuše Šmejcové : Prodejní výstava obrazů a obrázků rovenské malířky Libuše Šmejcové v městském muzeu v Rovensku pod Troskami. Od 28.9.2013 do 29. 9.2013. Otevřeno: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.Více na: www.rovensko.cz
31.5.2013 10:33:32
Hrad Rotštejn - Vážení návštěvníci, ve dnech 1.-3.6.2013 bude hrad Rotštejn z důvodu chladného a deštivého počasí uzavřen.
Výstava plyšové štěstíčko je ve dnech 1.-2.6.přeložena na obecní úřad v Klokočí od 10:00 do 17:00.
Turistické známky, střípky a vititky bude možno zakoupit na výstavě.
Děkujeme za pochopení. H.T.Hlubučková,kastelánka
20.5.2013 18:03:00
Tatobity - pátek 24.5.2013 9,30 - 10,30, kdy na parkovišti za OÚ v Tatobitech bude jedna z kontrol Oldtimer Bohemia Rally 2013 FIVA. Krásná historická autíčka, krásné obleky......
9.5.2013 16:47:43
Turnov : Policisté v regionu šetří zvlášť zavrženíhodný čin, a to krádež ozdobných bronzových secesních artefaktů z hrobku továrníka Josefa Boháčka na turnovském Mariánském hřbitově. Továrník Boháček byl ve své domě významný zdejší mecenáš, v roce 1916 obdržel i čestné občanství města. Boháčkovu hrobku spravuje Muzeum Českého ráje jako výraz díků. Továrník mu odkázal v roce 1926 svůj hostinec ve Skálově ulici. Muzeum ho změnilo ve své sídlo. Škoda je odhadována na čtvrt milionu korun!
27.4.2013 17:28:12
Řidiči pozor - Hrubá skála -Odbor dopravní jako příslušný silniční správní úřad informuje, že v době od 1. 5. do 31. 7. 2013 bude uzavřena silnice č. III/27921 z Hrubé Skály do Rokytnice. Důvodem je výstavba nového mostku přes občasnou vodoteč, kterou bude provádět společnost Skanska, a.s. Bezpečný průchod chodců bude v uvedeném místě řešen provizorní lávkou.
4.4.2013 7:32:42
Turnov - Ing. Tomáš Hocke, starosta města, zve občany na setkání, jehož součástí bude projednání studie vnitroměstské dopravy zpracované firmou Pudis. Odpoledne se starostou spojené s veřejným projednáním studie vnitroměstské dopravy se uskuteční ve středu 24. dubna 2013 od 16:00 hodin ve velkém sále KC Střelnice v Turnově.
3.4.2013 10:38:25
Železný Brod - Úplná uzavírka Vaňečkovy ulice - Město Železný Brod dokončuje i. etapu projektu Regenerace panelového sídliště Vaněčkova. V rámci prací bude provedena kompletní rekonstrukce obslužné komunikace. Z důvodu těchto prací bude Vaněčkova ulice úplně uzavřena, a to v období od 25.3. do 31.5.2013. Žádáme občany, aby své automobily odstavovali především v ulici Smetanovo zátiší a omezili parkování za obchodem Norma z důvodu nájezdu stavební techniky. Termín dokončení je určen jako nejzazší, ale společně s dodavatelem se budeme snažit dobu uzavírky maximálně zkrátit. Za způsobené problémy se vám omlouváme.
3.4.2013 10:36:24
Komunitní kompostárna Semily bude od dubna otevřena - „V letošním roce bude probíhat ověřovací provoz celého zařízení, jehož účelem bude nejen ověření technologických procesů kompostování, ale i dostatečnost otevírací doby pro veřejnost a možnost svozu zbytků zeleně z území města.,“ sdělil Ladislav Vacátko z odboru rozvoje a správy majetku. Otevírací doba kompostárny: duben až říjen v úterý od 9:00 hodin do 12:30 a od 13:00 do 17:30 hodin, v sobotu pak od 13:00 do 16:30 hodin. listopad až březen od 12:30 do 15:00 jen každou sudou sobotu
14.3.2013 19:42:22
Výluka na železnici Ve dnech 18. až 22. března vždy od 7.50 do 13.00 hodin budou probíhat na železniční trati v úseku Turnov - Rovensko pod Troskami výluky. Vlaky budou nahrazeny autobusy. Důvodem výlukové akce je výřez stromů podél železniční trati. Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy bude na obvyklých místech.
12.3.2013 19:13:22
Nález skleněných figurek v železnobrodské sokolovně Nečekané překvapení přinesl železnobrodským Sokolům úklid jejich cvičebního svatostánku. Kromě archivních materiálů dokumentujících činnost zdejšího Sokola, byla objevena i krabice s téměř dvěma desítkami skleněných figurek sportovců a sokolíků. O historii a původu figurek zatím nic nevíme, ale pravděpodobně pocházejí časového období 40.–50. let 20.století, a podle stylu provedení nejsou dílem pouze jednoho autora. Námětem nejstarších figurek jsou sokolové v krojích, mladší figurky znázorňují sportovce různých disciplin (některé z nich byly pravděpodobně vyrobeny u příležitosti konání první Spartakiády v roce 1955). Figurky je možné vidět ve sklářské expozici Městského muzea během otevírací doby, nebo po předchozí domluvě. Pokud by se našel pamětník, který by k figurkám mohl poskytnout nějaké další informace, nechť kontaktuje Městské muzeum (tel. 483389081, muzeum@zelbrod.cz).
11.3.2013 17:33:27
Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje Vás zve v pátek 15. března 2013 od 16 hodin do Krajské vědecké knihovny v Liberci ( malý hudební sále ve 4. patře)na přednášku Péče o přírodní a kulturní památky zejména Libereckého kraje očima a rukama NNO věnovanou 25 letům působení NNO v oblasi Klokočkých skal.
- přednáší. Hana Talli Hlubučková, zakladatelka O.s.Ochrana Klokočských skal, vstup volný
4.3.2013 10:30:32
Turnov - Zastupitelé města na svém zasedání ve čtvrtek 28. února 2013 zvolili nového starostu města. Stal se jím Ing. Tomáš Hocke. Ve funkci nahradí dosavadní starostku PhDr. Hanu Maierovou, která po podzimních krajských volbách obsadila ve vedení Libereckého kraje post radní pro cestovní ruch, památkovou péči a kulturu a stala se také náměstkyní hejtmana. Na funkci starostky rezignovala na únorovém veřejném zasedání zastupitelstva města Turnova.


***


Český ráj : Název Český ráj vznil přibližně kolem roku 1870 v Lázních Sedmihorkách nedaleko Turnova. Mezi tehdejší lázeňské hosty patřívali přední představitelé českého kulturního a společenského života.  Tito vlastenci, prodchnuti doznívajícím národním obrozením a romantismem té doby, vyjádřili svůj obdiv okolí Sedmihorek a nazvali je Českým rájem. Tento romantický název se stal tak oblíbeným a vžil se natolik, že se stal turistickým pojmem pro celou rozsáhlou oblast severovýchodních ČechRajNet - vydává redakce.        -