Ladislav Sluka

     Ladislav Sluka řečený Kocour Pozdnický, narodil se v roce 1979 v Jablonci nad Nisou. Pochází z třetí generace truhlářů. Vystudoval soukromou střední průmyslovou školu nábytkářskou v Liberci. Vzdělání si rozšířil studiem na Soukromé střední umělecko-průmyslové škole v Písku, obor konzervátor - restaurátor. Přitom absolvoval dvouleté dálkové studium na Ústavu památkové péče v Praze.

     Od roku 2002 je držitelem živnostenského listu k restaurování historických děl z oboru výtvarných umění a v roce 2008 získal státní licenci k restaurování nábytku. V roce 2009 se s exponáty vyrobenými podle gotických vzorů účastnil výstavy Medieval Furniture v Brně - Líšni. V roce 2011 se zapojil do projektu Regionální produkt Jizerských hor jako výrobce gotického nábytku.

     Věnuje se jak restaurování historického mobiliáře, tak i vlastní tvorbě nábytku z období gotiky, podle dochovaných originálů z celé Evropy. Těmto řemeslům by se rád věnoval i do budoucna. Pomáhá tak zachovávat naše kulturní řemeslné dědictví a více pochopit vnímání a díla starých mistrů a dál tak šířit jejich odkaz.

     Rád jezdí na koni, střílí z luku, toulá se po lesích. Účastní se různých bitev a šermířských akcí.

 

 

 

 

 

 

L. Sluka

 

Gotika není starý zapomenutý sloh, gotika je filosofie
a životní styl...

 

Kocour                   

 

 

 

Sluka L.

 

 

www.baroko.cz