Slavnostní otevření "BABY"
a
poděkování sponzorům.

 

Dne 26.5.2000 v 18,00 hodin se splnil sen našich předků i nás, slavnostním otevřením schodiště na věž Babu.

Slavnostní chvíle před přestřižením pásky.

Otevření se zúčastnila přednostka OkÚ Semily paní JUDr. Danuše Hůlková, jako jeden ze sponzorů akce, ředitel v.v. Památkového ústavu v Pardubicích Miroslav Martínek s provozním náměstkem ing. Václavem Sklenářem, starosta obce Troskovice ing. Václav Martínek a řada příznivců a přátel Trosek.

První vstupuje na schodiště pan Ladislav Tomáš

Správce hradu Trosky tímto děkuje za pochopení a finanční podporu pracovníkům kultury, okresu i CHKO, při realizaci této myšlenky.

Dík patří především řediteli Sklopísku Střeleč ing. Ludvíku J. Rysovi, který sponzorským darem umožnil zahájení celé akce. Vážíme se i drobných sponzorů jako manželů Angerových z Prahy.

Mimořádnou podporou ministerstva kultury se podařilo stavbu zrealizovat místo původně plánovaných 4 let výstavby, za necelý rok.

V těchto dnech již řada návštěvníků Trosek obdivuje nádhernou vyhlídku a velmi kladně hodnotí citlivé zasazení schodiště do historické kulisy hradu - při zdolávání 139 schodů.

Slavnostní chvíle ve věži Baba.

Pevně věříme, že se v nejbližší době podaří vybudovat uvnitř věže původně plánované vyhlídkové ochozy, umožňující kruhový výhled nejen po celém Českém ráji, ale i na velkou část země České.

 

Ladislav Tomáš, správce hradu TROSKY