12.7.2024

rajnet

   

rubriky

Region
Města a obce
Turistický servis
Ochrana přírody
Památky
Tipy na výlet
Cykloservis
Zajímavosti
Představujeme
Lidé
Historie kraje
Názory
Odjinud
Rozhovory
Různé
Redakční zprávy
Archiv článků

RajNet

Redakce
Ikonka RajNetu
Napište nám
Hlavní stránka
Archiv článků

Turist. informace

INFOCENTRA
MUZEA v regionu
DOPRAVA

HRADY

Valdštejn
Kost
Trosky
Valečov
Frýdštejn
Rotštejn
Bradlec
Kumburk

ZÁMKY

Mnichovo Hradiště
Dětenice
Humprecht
Hrubý Rohozec

RajNet - Český ráj

Rajnet on-line

Rajnet si nyní čte 366 lidí.

Počet přístupů

12240

audity

RajNet

Nastavit RAJNET jako startovací stránku. Nastavit na start

Nastavit RAJNET do oblíbených položek. Do oblíbených

novinky e-mailem

reklama


www.ceskyraj.info  - Ubytování v Českém ráji
www.primadovolena.cz - Ubytování v České republice 

Vyšlo: 19.4.2004 Rubrika: Cykloservis

Otázky bez odpovědí (Cykloturistika s otazníky III)
“Stezka        Článek "Cykloturistika s otazníky - II." okomentovala paní Dr. Lenka Šoltysová, vedoucí Správy CHKO Český ráj. Stejným vyjádřením odpověděla na jeden z komentářů zaslaných k prvnímu článku. Čtenáře RajNetu prosím o trpělivost. Časté opakování není matkou moudrosti, spíše nudy. Napříště už nebudu obtěžovat dalším vyprávěním na téma cykloturistika. Považuji to za zbytečné. Posuďte sami. (Stanovisko Dr. Šoltysové je citováno tučně.)

        Současná hysterie vyvolaná milovníky horských kol v kontextu s umístěním informačních cedulí na stezkách v Chráněné krajinné oblasti Český ráj s názvem STEZKA POUZE PRO PĚŠÍ je jen další ukázkou nepochopení, netolerance a prosazování zájmů jedné skupiny nad zájmy ostatních.

        Současné ohlasy pouze reagují na zprávy o rušení cyklotras. Zprávy byly zveřejněny v krajských mutacích Mf Dnes a Práva, informace poskytla Správa CHKO. Uzavření těchto cyklotras je přinejmenším diskutabilní. Až ve druhém pořadí, pokud vůbec, je zmiňována instalace cedulí a je dávána do souvislostí s nedobrými podmínkami pro cykloturistiku v Českém ráji.

”Stezka        Bez pochopení a netolerantně začala protěžovat jeden segment návštěvníků Správa CHKO, když dlouhodobě označuje cyklisty za škodnou a viní je ze všech problémů s turistickým provozem. Nejde o milovníky horských kol, jedná se o lidi, kteří mají rádi Český ráj a pohybují se po něm na kole. To je podstatný rozdíl. Ignoranti a hulváti se najdou v celém spektru návštěvníků, rozhodně se nevyskytují výhradně mezi lidmi na kolech, jak by se z četby novin mohlo jevit. Nedivím se, že řada cyklistů se takovými výroky cítí dotčena.

        Je nejvyšší čas, aby Správa CHKO začala komunikovat s veřejností. Pro začátek by stačilo, aby nová opatření podrobněji zveřejnila v regionálním tisku, nebo na některém lokálním serveru a uměla je hodnověrně vysvětlit. Zákazy a vyhrožování sankcemi se jako prostředek komunikace nemohou setkat s příznivým ohlasem. To je ovšem něco jiného než hysterie.

        Cykloturistika v Českém ráji se stala v posledních třech letech fenoménem, který určitě nikdo nepředpokládal. Koncem 90. let byly na území CHKO vyznačeny cyklotrasy ve spolupráci se Správou CHKO Český ráj. Součástí bylo i umístění řady cyklozábran a cedulí s přeškrtnutým kolem na pěších turistických trasách.

        Cykloturistika se v České republice prudce rozvíjí od poloviny 90. let, vývojový trend byl zcela zřetelný nejpozději na jejich konci. V nejobecnější rovině to souvisí s proměnami životního stylu. Údaje např. o dovozech a prodejích jízdních kol (rostly neuvěřitelným tempem bez ohledu na vysoký stupeň vybavenosti), nebo o vývoji v ostatních turistických regionech České republiky a v Evropě, byly volně k dispozici. Úvahy o cestovním ruchu v Českém ráji ustrnuly u vzorce spotřebního chování a trávení volného času z dávné minulosti.

        Co zřejmě nikdo nepředpokládal, byla skutečnost, že klasičtí rekreanti změní program a automobil u rybníka doplní bicyklem. Nikoho nenapadlo, že se Český ráj stane místem cykloturistických dovolených. (Přesto Český ráj nedosáhl a ani nedosáhne parametrů např. Šumavy, kde dnes cyklisté tvoří okolo 80 % z letních návštěvníků.) To nic nemění na faktu, že od svého vzniku byla infrastruktura pro cyklisty v Českém ráji kapacitně a tématicky podceněna. Reálný stav zastírá ježdění po silnicích a všech použitelných cestách. To chce Správa CHKO změnit a pokud se jí to podaří, nevyjde z údivu.

        V roce 2000 Sdružení Český ráj bylo iniciátorem podání žádosti o nominaci Českého ráje na Seznam světového dědictví UNESCO. V rámci této nominace se Český ráj stal středem zájmu cestovního ruchu.

        Nemám k dispozici statistické údaje o domácím a příjezdovém cestovním ruchu v regionálním členění, ani o počtech přenocování v ubytovacích zařízeních. Přesto si dovolím tvrdit, že akviziční efekt oné žádosti, není až tak významný. Situace se pravděpodobně změní, bude-li zápis proveden, a projeví se především u zahraniční klientely.

        Důvody vysoké návštěvnosti Českého ráje jsou tradiční. S výjimkou cykloturistiky se nijak nezměnily zhruba od 60. let minulého století. Když byla saturována poptávka a stabilizován zájem o zahraniční pobyty, projevil se opětovný příklon k domácím dovoleným, návrat na chaty a chalupy atd. Často je pobyt v Českém ráji využíván na okrajích sezóny ke kratší, tzv. druhé dovolené. To se odráží i v délce pobytu, nepřesahující obvykle 1 týden. V módě je aktivní trávení volného času. Mimo hlavní sezónu dominují návštěvníci ze spádových oblastí okolních tří krajů a z Prahy, kteří sem jezdí na výlety, za sportem a třeba na houby. (Účastníci autokarových zájezdů nejsou z našeho hlediska relevantní, protože se v terénu vyskytují velmi zřídka.) Návštěvnost zvyšuje marketingová podpora cestovního ruchu v Českém ráji, která odstranila informační deficit po změně poměrů a pak se soustředila na získávání nových návštěvníků.

        V souvislosti se zápisem na seznam UNESCO zajímají návštěvníka v první řadě důsledky, které to pro něho bude mít. Očekávání jsou spíše pesimistická, protože se odvíjejí od téměř jistého zdražení všech služeb.

        Sdružení i Správa nechaly zpracovat desítky studií, které analyzovaly nejen potenciál Českého ráje jako turistického regionu, tak především navrhly Strategii rozvoje trvale udržitelného cestovního ruchu v Českém ráji. Jednou ze studií byla i Optimalizace turistických a cykloturistických tras.

        I kdyby sepsané materiály naplnily Národní knihovnu, praktické výsledky jsou zatím pro cykloturisty zanedbatelné. Opakuji klasický příklad: oficiální internetové stránky Českého ráje již léta v sekci cykloturistika nabízejí pouhé dvě cyklotrasy: Cesta rájem a Maloskalsko. Ty jsou mechanicky přenášeny na další weby s regionální tématikou. Čestnou výjimkou je RajNet, uvádějící Pojizeří, Kozákov a jednu okružní trasu. Další informace je nutné hledat na privátních webech. Oficiálně doporučovaná Cesta rájem prochází po některých cestách, které Správa CHKO hodlá zrušit. Považuji za hloupé po léta navigovat návštěvníky na jednu trasu a pak hořekovat, že tudy jezdí příliš mnoho lidí.

        Chybí nabídka cyklotras, umožňující naplánovat jednotlivý výlet nebo program na delší pobyt a při tom navštívit různé přírodní a kulturní cíle. K mnohým z nich dodnes žádná trasa pro cyklisty nevede. Některé cesty takto označené jsou prakticky nesjízdné, nikoliv však vinou cyklistů. Nebyl zpracován a vydán cykloprůvodce pro Českém ráji atd. To všechno má být v turistickém regionu samozřejmostí. Informace a odpovídající infrastruktura při promyšleném zpracování ochraňují přírodu.

        V listopadu roku 2003 Správa CHKO Český ráj po řadě konzultací, na četné výzvy obyvatel, majitelů pozemků, hospodářů a návštěvníků Českého ráje nechala obnovit zničené cyklozábrany a původní cedule nahradila novými. Při jednáních na začátku roku 2004 o stabilizaci cyklotras skutečně Správa CHKO doporučila nejkritičtější úseky značených cyklotras přehodnotit a navrhla i jejich přemístění do míst, kde by nedocházelo k závažným zásahům do přírodního prostředí. Řádově se jedná jen o několik kilometrů. Protože nedošlo k dohodě, Klub českých turistů odložil přeznačení cyklotras.

        Zásahy do přírodního prostředí, pokud tomu rozumím, byla odůvodňována pouze likvidace stezky Nová Ves - Srbsko. U další se jednalo o možnost kolize s pěšími turisty (Valdštejn - Hrubá Skála) a u poslední o problematickou sjízdnost (Boseň - Valečov - Branžež). Správa má samozřejmě na vybranou mezi rušením cyklotras a stavěním zábran nebo zlepšováním cest a jejich struktury. Bez druhého se s nejvyšší pravděpodobností nesníží množství návštěvníků v ohrožených lokalitách. A to se všemi důsledky, které z toho plynou.

        Otázky, které jsem si o rušení cyklotras dovolil položit, zůstávají nadále bez odpovědi. Považuji za zcela zoufalé, že s perspektivou na dalších 15 let má být zafixován současný krajně nevyhovující stav, neboť se chystá jen přemístění některých úseků. Pokud je tento postoj k problému výsledkem desítek studií, optimalizaci nevyžadují pouze turistické trasy.

        Je velmi smutné, že v době, kdy by na zasedání Centra světového dědictví UNESCO se mělo rozhodovat o přijetí Skalních měst Českého ráje na prestižní Seznam, tak je uměle a zcela záměrně vyvolána kampaň proti Správě CHKO.         Tři články nejsou kampaň. Jedná se o reakci na kroky, které zveřejnila Správa CHKO. Je velmi smutné, že možným zápisem skalních měst Českého ráje na seznam UNESCO chtějí představitelé Správy CHKO omlouvat kontroverzní správní rozhodnutí.

        Celé 20. století bylo tím nejkritičtějším obdobím pro přírodu. Jsme svědky mizejícího přírodního dědictví rychlostí, která děsí. Moc dobře víme jaké důsledky měly, mají a budou mít naše činy. My všichni rozhodneme o budoucí podobě Českého ráje, o tom co zanecháme budoucím generacím. Právě rozhodnutí o ochraně krajiny a přírody Českého ráje již v roce 1955 by nám mělo ulehčit, na kterou stranu se přikloníme.

        Český ráj, prastará kulturní krajina a dílo mnoha generací, přečkal také budování socialismu. Veřejné i soukromé pozůstatky budovatelského úsilí na různých místech přetrvaly dodnes. Poškodila ho těžce zemědělská velkovýroba, necitlivé lesní hospodaření, těžební aktivity, kolektivní formy cestovního ruchu a mnohé jiné. V samé podstatě je ohrožován dalšími budovatelskými snahami. Jsme skutečně zodpovědní za to, co po nás v tomto kraji zůstane. Proto bychom neměli rozhodovat jednostranně a bez ohledu na následky, které tím vyvoláme.

Jan Štěpánek
info@vyletynakole.net


Vytisknout článek | *Komentáře pozastaveny | Zobrazit komentáře


Komentáře k článku 

Zobrazit všechny komentáře

L. Horák - O co tomu Štěpánkovi vlastně jde? - 19.4.2004 1:56:24
Jméno neuvedeno - Re: O co tomu Štěpánkovi vlastně jde? - 19.4.2004 2:02:29
P. Jenč - Otazníky - 19.4.2004 4:44:02
Pokorný - Re: Otazníky - 19.4.2004 9:13:40
P. Jenč - Re: Re: Otazníky - 19.4.2004 16:16:32
L. Sluka - Re: Re: Re: Otazníky - 19.4.2004 18:52:04
P. Jenč - Návod - 19.4.2004 19:18:22
lucie skachova - cykloturistika v Českem ráji - 23.4.2004 18:39:45
Roman Bém - Re: cykloturistika v Českem ráji - 24.4.2004 11:27:54
Kolombo - Re: cykloturistika v Českem ráji - 24.4.2004 21:51:37
Roman Bém - Zvonek, uskakující turisté a Orwell - 24.4.2004 23:55:27
Ondra Machynka - Nadpis - 26.4.2004 14:24:14
Ondra - Re: cykloturistika v Českem ráji - 26.4.2004 14:33:33
Miroslav Kolombo - Re: Zvonek, uskakující turisté a Orwell - 6.5.2004 21:02:44
J. Kubec - České řešení... - 11.5.2004 7:04:00

 


 

nejčtenější

Hrad Kost.
Osmý div světa - Hrad Trosky
Hrad Valdštejn v Českém ráji.
Znovuzrozený Zámek Dětenice
Zámek Humprecht
Jeskyně lásky – Adamovo lože
Zámek Hrubý Rohozec
Hrad Valečov
Mladý truhlář a restaurátor poutal pozornost fotografů
Radeč

doporučujemeRESTAUROVÁNÍ A OPRAVY NÁBYTKU JABLONEC

UBYTOVÁNÍ V ČESKÉM RÁJI

PENZION TROSKY

UBYTOVÁNÍ NA CHALUPĚ

Klokočské skály

***

Stalking - nebezpečné pronásledování

WWW.ANTIK-KNIHY.CZ
*

krátce ...

15.12.2013 4:47:50
POzvánka na: Den v ráji v ZŠ Rovensko pod Troskami v pondělí dne 16.12.2013 od 15.00 do 16.30 hodin - Den otevřených dveří v budově Základní školy v Rovensku pod Troskami.
24.9.2013 21:44:12
Výstava k výročí 110 let místní dráhy Jičín - Turnov se koná 28.9.2013 a 29.9.2013 na zimním stadionu v Rovensku pod Troskami. Milovníci a milovnice mašinek a strojů si příjdou na své. Občerstvení samozřejmostí. Těšíme se na vaši návštěvu.Více na www.rovensko.cz
8.7.2013 11:42:14
Český ráj v obrazech Libuše Šmejcové : Prodejní výstava obrazů a obrázků rovenské malířky Libuše Šmejcové v městském muzeu v Rovensku pod Troskami. Od 28.9.2013 do 29. 9.2013. Otevřeno: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.Více na: www.rovensko.cz
31.5.2013 10:33:32
Hrad Rotštejn - Vážení návštěvníci, ve dnech 1.-3.6.2013 bude hrad Rotštejn z důvodu chladného a deštivého počasí uzavřen.
Výstava plyšové štěstíčko je ve dnech 1.-2.6.přeložena na obecní úřad v Klokočí od 10:00 do 17:00.
Turistické známky, střípky a vititky bude možno zakoupit na výstavě.
Děkujeme za pochopení. H.T.Hlubučková,kastelánka
20.5.2013 18:03:00
Tatobity - pátek 24.5.2013 9,30 - 10,30, kdy na parkovišti za OÚ v Tatobitech bude jedna z kontrol Oldtimer Bohemia Rally 2013 FIVA. Krásná historická autíčka, krásné obleky......
9.5.2013 16:47:43
Turnov : Policisté v regionu šetří zvlášť zavrženíhodný čin, a to krádež ozdobných bronzových secesních artefaktů z hrobku továrníka Josefa Boháčka na turnovském Mariánském hřbitově. Továrník Boháček byl ve své domě významný zdejší mecenáš, v roce 1916 obdržel i čestné občanství města. Boháčkovu hrobku spravuje Muzeum Českého ráje jako výraz díků. Továrník mu odkázal v roce 1926 svůj hostinec ve Skálově ulici. Muzeum ho změnilo ve své sídlo. Škoda je odhadována na čtvrt milionu korun!
27.4.2013 17:28:12
Řidiči pozor - Hrubá skála -Odbor dopravní jako příslušný silniční správní úřad informuje, že v době od 1. 5. do 31. 7. 2013 bude uzavřena silnice č. III/27921 z Hrubé Skály do Rokytnice. Důvodem je výstavba nového mostku přes občasnou vodoteč, kterou bude provádět společnost Skanska, a.s. Bezpečný průchod chodců bude v uvedeném místě řešen provizorní lávkou.
4.4.2013 7:32:42
Turnov - Ing. Tomáš Hocke, starosta města, zve občany na setkání, jehož součástí bude projednání studie vnitroměstské dopravy zpracované firmou Pudis. Odpoledne se starostou spojené s veřejným projednáním studie vnitroměstské dopravy se uskuteční ve středu 24. dubna 2013 od 16:00 hodin ve velkém sále KC Střelnice v Turnově.
3.4.2013 10:38:25
Železný Brod - Úplná uzavírka Vaňečkovy ulice - Město Železný Brod dokončuje i. etapu projektu Regenerace panelového sídliště Vaněčkova. V rámci prací bude provedena kompletní rekonstrukce obslužné komunikace. Z důvodu těchto prací bude Vaněčkova ulice úplně uzavřena, a to v období od 25.3. do 31.5.2013. Žádáme občany, aby své automobily odstavovali především v ulici Smetanovo zátiší a omezili parkování za obchodem Norma z důvodu nájezdu stavební techniky. Termín dokončení je určen jako nejzazší, ale společně s dodavatelem se budeme snažit dobu uzavírky maximálně zkrátit. Za způsobené problémy se vám omlouváme.
3.4.2013 10:36:24
Komunitní kompostárna Semily bude od dubna otevřena - „V letošním roce bude probíhat ověřovací provoz celého zařízení, jehož účelem bude nejen ověření technologických procesů kompostování, ale i dostatečnost otevírací doby pro veřejnost a možnost svozu zbytků zeleně z území města.,“ sdělil Ladislav Vacátko z odboru rozvoje a správy majetku. Otevírací doba kompostárny: duben až říjen v úterý od 9:00 hodin do 12:30 a od 13:00 do 17:30 hodin, v sobotu pak od 13:00 do 16:30 hodin. listopad až březen od 12:30 do 15:00 jen každou sudou sobotu
14.3.2013 19:42:22
Výluka na železnici Ve dnech 18. až 22. března vždy od 7.50 do 13.00 hodin budou probíhat na železniční trati v úseku Turnov - Rovensko pod Troskami výluky. Vlaky budou nahrazeny autobusy. Důvodem výlukové akce je výřez stromů podél železniční trati. Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy bude na obvyklých místech.
12.3.2013 19:13:22
Nález skleněných figurek v železnobrodské sokolovně Nečekané překvapení přinesl železnobrodským Sokolům úklid jejich cvičebního svatostánku. Kromě archivních materiálů dokumentujících činnost zdejšího Sokola, byla objevena i krabice s téměř dvěma desítkami skleněných figurek sportovců a sokolíků. O historii a původu figurek zatím nic nevíme, ale pravděpodobně pocházejí časového období 40.–50. let 20.století, a podle stylu provedení nejsou dílem pouze jednoho autora. Námětem nejstarších figurek jsou sokolové v krojích, mladší figurky znázorňují sportovce různých disciplin (některé z nich byly pravděpodobně vyrobeny u příležitosti konání první Spartakiády v roce 1955). Figurky je možné vidět ve sklářské expozici Městského muzea během otevírací doby, nebo po předchozí domluvě. Pokud by se našel pamětník, který by k figurkám mohl poskytnout nějaké další informace, nechť kontaktuje Městské muzeum (tel. 483389081, muzeum@zelbrod.cz).
11.3.2013 17:33:27
Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje Vás zve v pátek 15. března 2013 od 16 hodin do Krajské vědecké knihovny v Liberci ( malý hudební sále ve 4. patře)na přednášku Péče o přírodní a kulturní památky zejména Libereckého kraje očima a rukama NNO věnovanou 25 letům působení NNO v oblasi Klokočkých skal.
- přednáší. Hana Talli Hlubučková, zakladatelka O.s.Ochrana Klokočských skal, vstup volný
4.3.2013 10:30:32
Turnov - Zastupitelé města na svém zasedání ve čtvrtek 28. února 2013 zvolili nového starostu města. Stal se jím Ing. Tomáš Hocke. Ve funkci nahradí dosavadní starostku PhDr. Hanu Maierovou, která po podzimních krajských volbách obsadila ve vedení Libereckého kraje post radní pro cestovní ruch, památkovou péči a kulturu a stala se také náměstkyní hejtmana. Na funkci starostky rezignovala na únorovém veřejném zasedání zastupitelstva města Turnova.


***


Český ráj : Název Český ráj vznil přibližně kolem roku 1870 v Lázních Sedmihorkách nedaleko Turnova. Mezi tehdejší lázeňské hosty patřívali přední představitelé českého kulturního a společenského života.  Tito vlastenci, prodchnuti doznívajícím národním obrozením a romantismem té doby, vyjádřili svůj obdiv okolí Sedmihorek a nazvali je Českým rájem. Tento romantický název se stal tak oblíbeným a vžil se natolik, že se stal turistickým pojmem pro celou rozsáhlou oblast severovýchodních ČechRajNet - vydává redakce.        -