23.4.2024

rajnet

   

rubriky

Region
Města a obce
Turistický servis
Ochrana přírody
Památky
Tipy na výlet
Cykloservis
Zajímavosti
Představujeme
Lidé
Historie kraje
Názory
Odjinud
Rozhovory
Různé
Redakční zprávy
Archiv článků

RajNet

Redakce
Ikonka RajNetu
Napište nám
Hlavní stránka
Archiv článků

Turist. informace

INFOCENTRA
MUZEA v regionu
DOPRAVA

HRADY

Valdštejn
Kost
Trosky
Valečov
Frýdštejn
Rotštejn
Bradlec
Kumburk

ZÁMKY

Mnichovo Hradiště
Dětenice
Humprecht
Hrubý Rohozec

RajNet - Český ráj

Rajnet on-line

Rajnet si nyní čte 113 lidí.

Počet přístupů

1279

audity

RajNet

Nastavit RAJNET jako startovací stránku. Nastavit na start

Nastavit RAJNET do oblíbených položek. Do oblíbených

novinky e-mailem

reklama


www.ceskyraj.info  - Ubytování v Českém ráji
www.primadovolena.cz - Ubytování v České republice 

Vyšlo: 9.11.2005 Rubrika: Historie kraje

Archeologie: Nové poznatky o hradu Kosti
Hrad Kost     Hrad Kost patří k nejlépe dochovaným vrcholně středověkým šlechtickým sídlům nejen v Českém ráji. Tato dominanta kraje, nacházející se úmyslně skryta na styku třech údolí, má ještě další primát, a sice je patrně prvním fotografovaným hradem u nás. Totiž ještě v roce 1866 ho pruská rozvědka považovala za vojensky hodnotný, a tak pořídili fotografii.

     O počátcích Kosti toho víme velmi málo. K roku 1346 je v písemných pramenech připomínán Beneš z Vartenberka a ze Sobotky, přičemž o tři léta později je ku příležitosti svědectví při zakládání benáteckého kláštera jmenován tentýž Beneš, nyní však se již píšící po hradu Kosti. To samozřejmě neznamená, že hrad byl postaven přesně v tomto tříletém intervalu, nicméně Beneše snad můžeme za zakladatele gotické fáze hradu považovat. Podíváme-li se na dnešní hrad, má s tím Benešovým jen pramálo společného. Z původní stavby se zachovala jen čtverhranná obytná věž s okoseným nárožím v severozápadní části jádra. Věž byla zbudována z lomového kamene, a tak je její zdivo od pozdějších přestaveb z pískovcových kvádrů (tzv. štuků) dobře rozeznatelné. Původní vstup do hradu byl patrně někde v severní části. Celkový terén se velmi změnil, jelikož při následných přestavbách bylo pískovcové podloží místy odlámáno a dílem užito jako stavební materiál.

     Všechny tyto informace se můžeme dočíst v knihách. Mně však vrtalo hlavou, zda Benešův hrad neměl nějakého předchůdce, což se u šlechtických sídel Českého ráje nevyskytuje výjimečně. Jediným dostupným pramenem, při „zarputilém“ mlčení písemných zpráv, jsou v tomto případě archeologické nálezy. V areálu hradu bylo provedeno několik menších výkopových akcí, přičemž větší část nálezů je deponována v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Největší nálezový soubor pochází z hloubení čtyř geologických šachtic. Během revize fondu jsem identifikoval mezi keramikou vesměs pozdně středověkého až novověkého stáří i několik zlomků výrazně starších, datovatelných do 13. století, snad i k jeho půli (za konzultaci děkuji Mgr. R. Bláhovi z MVČ v Hradci Králové). Nálezy dle popisky příslušných sáčků pochází z II. (10 zlomků snad z jedné nádoby zásobnicového charakteru) a IV. (2 zlomky z pokličky) geologické šachtice z hloubky 0-100 cm. Je zřejmé, že se tyto nejstarší nálezy nacházely v druhotném uložení, což částečně omezuje jejich vypovídací hodnotu. Jedná se o keramiku hrubou, šedé barvy, ostřenou pískem a obtáčenou.

     Tento nečekaný nález před nás staví nelehký úkol, a sice jak danou situaci vysvětlit a interpretovat. Přes výše zmíněné druhotné uložení dokazují nálezy nějakou lidskou aktivitu cca 50 - 100 let před založením gotické fáze hradu Benešem. Dovezení nálezů se zeminou odjinud do areálu hradu se jeví jako méně pravděpodobné. Pokud přistoupíme na hypotetickou variantu staršího opevněného sídla, je nasnadě otázka, kdo jej mohl postavit, respektive komu toto území ve 13. století náleželo. Odpověď je nelehká, jelikož písemné prameny jsou pro toto období jen zlomkovité. Podle Josefa Vítězslava Šimáka náleželo území od Jizery na východ ke Kozákovu a ke skalnímu městu Markvartici Jaroslavu z Hruštice. V sousedství Jaroslavova území se údajně rozkládaly statky Zbislava (připomínán k letům 1223 - 1242), jenž se psal dle dvora Bračice na Čáslavsku. Šimák též uvažoval, že Zbislavův přídomek „de Bratercerie“ lze vhodněji vykládat jako Bratřice než Bračice. Nadhazuje též smělou teorii, zda ony Bratřice nelze ztotožnit s Malobratřicemi, od Kosti jen asi 4 km vzdálenými. V Malobratřicích se dle písemných pramenů šlechtické sídlo skutečně nacházelo, ale se Zbislavem patrně nemělo nic společného. Poprvé je zde k roku 1363 zmiňován Bohuněk Kosta z Malobratřic. Zbislav měl prý ve svém erbu lvici, a tak je počítán mezi Markvartice. Jeho potomci (páni z Polné) drželi krajinu později známou jako Kostecké panství až do počátku 14. století, kdy ji následně vlastnili Vartenberkové.

     V otázce možného stavitele sídla na místě pozdějšího hradu Kosti jsme příliš nepokročili. Snad to mohl být onen Zdislav či spíše někdo z rodu pánů z Polné. Každopádně se již pohybujeme v rovině pouhých hypotéz. Několik zlomků keramiky samozřejmě nic nedokazuje, jsou však nezanedbatelnou indicií toho, že Vartenberk Beneš patrně nebyl první, kdo si za staveniště hradu vybral pískovcový blok v ústí třech malebných údolí.

Autor: Bc. Martin Nechvíle – pracoviště archeologie a speleoantropologie VMG v České Lípě a ústřední pracoviště Národního památkového ústavu v Praze.

Petr Jenč
petrjenc@centrum.cz


Vytisknout článek | *Komentáře pozastaveny | Zobrazit komentáře


Komentáře k článku 

Zobrazit všechny komentářeK článku nejsou prozatím žádné komentáře...


 


 

nejčtenější

Hrad Kost.
Osmý div světa - Hrad Trosky
Hrad Valdštejn v Českém ráji.
Znovuzrozený Zámek Dětenice
Zámek Humprecht
Jeskyně lásky – Adamovo lože
Zámek Hrubý Rohozec
Hrad Valečov
Mladý truhlář a restaurátor poutal pozornost fotografů
Radeč

doporučujemeRESTAUROVÁNÍ A OPRAVY NÁBYTKU JABLONEC

UBYTOVÁNÍ V ČESKÉM RÁJI

PENZION TROSKY

UBYTOVÁNÍ NA CHALUPĚ

Klokočské skály

***

Stalking - nebezpečné pronásledování

WWW.ANTIK-KNIHY.CZ
*

krátce ...

15.12.2013 4:47:50
POzvánka na: Den v ráji v ZŠ Rovensko pod Troskami v pondělí dne 16.12.2013 od 15.00 do 16.30 hodin - Den otevřených dveří v budově Základní školy v Rovensku pod Troskami.
24.9.2013 21:44:12
Výstava k výročí 110 let místní dráhy Jičín - Turnov se koná 28.9.2013 a 29.9.2013 na zimním stadionu v Rovensku pod Troskami. Milovníci a milovnice mašinek a strojů si příjdou na své. Občerstvení samozřejmostí. Těšíme se na vaši návštěvu.Více na www.rovensko.cz
8.7.2013 11:42:14
Český ráj v obrazech Libuše Šmejcové : Prodejní výstava obrazů a obrázků rovenské malířky Libuše Šmejcové v městském muzeu v Rovensku pod Troskami. Od 28.9.2013 do 29. 9.2013. Otevřeno: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.Více na: www.rovensko.cz
31.5.2013 10:33:32
Hrad Rotštejn - Vážení návštěvníci, ve dnech 1.-3.6.2013 bude hrad Rotštejn z důvodu chladného a deštivého počasí uzavřen.
Výstava plyšové štěstíčko je ve dnech 1.-2.6.přeložena na obecní úřad v Klokočí od 10:00 do 17:00.
Turistické známky, střípky a vititky bude možno zakoupit na výstavě.
Děkujeme za pochopení. H.T.Hlubučková,kastelánka
20.5.2013 18:03:00
Tatobity - pátek 24.5.2013 9,30 - 10,30, kdy na parkovišti za OÚ v Tatobitech bude jedna z kontrol Oldtimer Bohemia Rally 2013 FIVA. Krásná historická autíčka, krásné obleky......
9.5.2013 16:47:43
Turnov : Policisté v regionu šetří zvlášť zavrženíhodný čin, a to krádež ozdobných bronzových secesních artefaktů z hrobku továrníka Josefa Boháčka na turnovském Mariánském hřbitově. Továrník Boháček byl ve své domě významný zdejší mecenáš, v roce 1916 obdržel i čestné občanství města. Boháčkovu hrobku spravuje Muzeum Českého ráje jako výraz díků. Továrník mu odkázal v roce 1926 svůj hostinec ve Skálově ulici. Muzeum ho změnilo ve své sídlo. Škoda je odhadována na čtvrt milionu korun!
27.4.2013 17:28:12
Řidiči pozor - Hrubá skála -Odbor dopravní jako příslušný silniční správní úřad informuje, že v době od 1. 5. do 31. 7. 2013 bude uzavřena silnice č. III/27921 z Hrubé Skály do Rokytnice. Důvodem je výstavba nového mostku přes občasnou vodoteč, kterou bude provádět společnost Skanska, a.s. Bezpečný průchod chodců bude v uvedeném místě řešen provizorní lávkou.
4.4.2013 7:32:42
Turnov - Ing. Tomáš Hocke, starosta města, zve občany na setkání, jehož součástí bude projednání studie vnitroměstské dopravy zpracované firmou Pudis. Odpoledne se starostou spojené s veřejným projednáním studie vnitroměstské dopravy se uskuteční ve středu 24. dubna 2013 od 16:00 hodin ve velkém sále KC Střelnice v Turnově.
3.4.2013 10:38:25
Železný Brod - Úplná uzavírka Vaňečkovy ulice - Město Železný Brod dokončuje i. etapu projektu Regenerace panelového sídliště Vaněčkova. V rámci prací bude provedena kompletní rekonstrukce obslužné komunikace. Z důvodu těchto prací bude Vaněčkova ulice úplně uzavřena, a to v období od 25.3. do 31.5.2013. Žádáme občany, aby své automobily odstavovali především v ulici Smetanovo zátiší a omezili parkování za obchodem Norma z důvodu nájezdu stavební techniky. Termín dokončení je určen jako nejzazší, ale společně s dodavatelem se budeme snažit dobu uzavírky maximálně zkrátit. Za způsobené problémy se vám omlouváme.
3.4.2013 10:36:24
Komunitní kompostárna Semily bude od dubna otevřena - „V letošním roce bude probíhat ověřovací provoz celého zařízení, jehož účelem bude nejen ověření technologických procesů kompostování, ale i dostatečnost otevírací doby pro veřejnost a možnost svozu zbytků zeleně z území města.,“ sdělil Ladislav Vacátko z odboru rozvoje a správy majetku. Otevírací doba kompostárny: duben až říjen v úterý od 9:00 hodin do 12:30 a od 13:00 do 17:30 hodin, v sobotu pak od 13:00 do 16:30 hodin. listopad až březen od 12:30 do 15:00 jen každou sudou sobotu
14.3.2013 19:42:22
Výluka na železnici Ve dnech 18. až 22. března vždy od 7.50 do 13.00 hodin budou probíhat na železniční trati v úseku Turnov - Rovensko pod Troskami výluky. Vlaky budou nahrazeny autobusy. Důvodem výlukové akce je výřez stromů podél železniční trati. Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy bude na obvyklých místech.
12.3.2013 19:13:22
Nález skleněných figurek v železnobrodské sokolovně Nečekané překvapení přinesl železnobrodským Sokolům úklid jejich cvičebního svatostánku. Kromě archivních materiálů dokumentujících činnost zdejšího Sokola, byla objevena i krabice s téměř dvěma desítkami skleněných figurek sportovců a sokolíků. O historii a původu figurek zatím nic nevíme, ale pravděpodobně pocházejí časového období 40.–50. let 20.století, a podle stylu provedení nejsou dílem pouze jednoho autora. Námětem nejstarších figurek jsou sokolové v krojích, mladší figurky znázorňují sportovce různých disciplin (některé z nich byly pravděpodobně vyrobeny u příležitosti konání první Spartakiády v roce 1955). Figurky je možné vidět ve sklářské expozici Městského muzea během otevírací doby, nebo po předchozí domluvě. Pokud by se našel pamětník, který by k figurkám mohl poskytnout nějaké další informace, nechť kontaktuje Městské muzeum (tel. 483389081, muzeum@zelbrod.cz).
11.3.2013 17:33:27
Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje Vás zve v pátek 15. března 2013 od 16 hodin do Krajské vědecké knihovny v Liberci ( malý hudební sále ve 4. patře)na přednášku Péče o přírodní a kulturní památky zejména Libereckého kraje očima a rukama NNO věnovanou 25 letům působení NNO v oblasi Klokočkých skal.
- přednáší. Hana Talli Hlubučková, zakladatelka O.s.Ochrana Klokočských skal, vstup volný
4.3.2013 10:30:32
Turnov - Zastupitelé města na svém zasedání ve čtvrtek 28. února 2013 zvolili nového starostu města. Stal se jím Ing. Tomáš Hocke. Ve funkci nahradí dosavadní starostku PhDr. Hanu Maierovou, která po podzimních krajských volbách obsadila ve vedení Libereckého kraje post radní pro cestovní ruch, památkovou péči a kulturu a stala se také náměstkyní hejtmana. Na funkci starostky rezignovala na únorovém veřejném zasedání zastupitelstva města Turnova.


***


Český ráj : Název Český ráj vznil přibližně kolem roku 1870 v Lázních Sedmihorkách nedaleko Turnova. Mezi tehdejší lázeňské hosty patřívali přední představitelé českého kulturního a společenského života.  Tito vlastenci, prodchnuti doznívajícím národním obrozením a romantismem té doby, vyjádřili svůj obdiv okolí Sedmihorek a nazvali je Českým rájem. Tento romantický název se stal tak oblíbeným a vžil se natolik, že se stal turistickým pojmem pro celou rozsáhlou oblast severovýchodních ČechRajNet - vydává redakce.        -