12.7.2024

rajnet

   

rubriky

Region
Města a obce
Turistický servis
Ochrana přírody
Památky
Tipy na výlet
Cykloservis
Zajímavosti
Představujeme
Lidé
Historie kraje
Názory
Odjinud
Rozhovory
Různé
Redakční zprávy
Archiv článků

RajNet

Redakce
Ikonka RajNetu
Napište nám
Hlavní stránka
Archiv článků

Turist. informace

INFOCENTRA
MUZEA v regionu
DOPRAVA

HRADY

Valdštejn
Kost
Trosky
Valečov
Frýdštejn
Rotštejn
Bradlec
Kumburk

ZÁMKY

Mnichovo Hradiště
Dětenice
Humprecht
Hrubý Rohozec

RajNet - Český ráj

Rajnet on-line

Rajnet si nyní čte 347 lidí.

Počet přístupů

12218

audity

RajNet

Nastavit RAJNET jako startovací stránku. Nastavit na start

Nastavit RAJNET do oblíbených položek. Do oblíbených

novinky e-mailem

reklama


www.ceskyraj.info  - Ubytování v Českém ráji
www.primadovolena.cz - Ubytování v České republice 

Vyšlo: 8.12.2005 Rubrika: Historie kraje

HRADIŠTĚ NAD JIZEROU
     Zbytky cisterciáckého kláštera a opatského chrámu Panny Marie se nacházejí v obci Klášter Hradiště nad Jizerou v areálu dnešního pivovaru Klášter.     První zmínka o komunitě mnichů řádu cisterciáckého pochází z roku 1184, k samotnému založení kláštera však došlo zřejmě v letech 1144/45 nebo 1177, opatský chrám Panny Marie byl stavěn Zachovalý severní gotický portál bývalého chrámu zdobený rostlinnými motivyněkdy v letech 1240-1260. Mnichy pozval a hmotně podporoval zdejší mocný šlechtický rod Markvarticů, jehož členům chrám sloužil jako rodové pohřebiště. Nepřehlédnutelným motivem je také poslání tohoto mnišského řádu, totiž kolonizace neobydlených krajin.

     Opatství se už od počátku jmenovalo Hradiště (Grediz,...), lze tedy očekávat, že přejalo původní název lokality. Snad ještě ve 12. století v době vzniku byly patrné zbytky valů prastarého keltského opevnění. Archeologické výzkumy však tuto domněnku nepotvrzují.

     30. dubna 1420 byl klášter dobyt a vypálen Orebity a již nikdy nebyl obnoven.V 2. polovině 16. století za Jiřího Labouňského z Labouně byl na jeho míště vystavěn renesanční zámek, jenž o několik let později vlastnil Václav Budovec z Budova až do roku 1620. Pivovar sem byl přestěhován roku 1852 za Waldstein-Wartenbergů a je zde až dodnes.

NÁVŠTĚVA
     Prohlídku nutno objednat předem na OÚ Klášter Hradiště nad Jizerou (www.mesta-obce.cz/klaster-hradiste)

K prohlédnutí je:
- románská krypta pod chórem, jenž sloužila jako pohřebiště,
- severní portál opatského chrámu Panny Marie v gotickém stylu s rostlinnými motivy
- odkrytý chór v opatském chrámu (základy pilířů, původní barevná dlažba ze 13. stol...).

HISTORIE MÍSTA
1144 nebo 1145 - Předpokládaný rok založení kláštera,

1177 - Kronika zvaná Tilia Plassensis, která vznikla v 18. století v cisterciáckém klášteře Plasy, řadí vznik opatství Hradiště do tohoto roku,

Na obrázku je pohled do krypty. Nacházi se pod byvalým chórem chrámu. Byla zpřístupněna roku 1999. Okna jsou románská, pod podlahou je několik hrobů. Předpokladá se, že jsou v nich ostatky členů kláštera1184 - První dochovaný dokument zmiňující klášter Hradiště. Jedná se o listinu vydanou knížetem Bedřichem pro klášter Plasy. Mezi svědky je uveden i opat Dětřich "..Thidricus abbas de Gredis..". Týž opat je jmenován i na listině z roku 1188,

1208 - První zmínka o Hradišti ve Statutech generálních kapitul,

1279 - Ve 13. století mniši z kláštera Hradiště zakládají město stejného jména (dnes Mnichovo Hradiště). První doklad o jeho existenci pochází z roku 1279, za což vděčí návštěvě královny Kunhuty, vdovy po králi Přemyslu Otakarovi II. V té době, po porážce českého vojska na Moravském poli, okupovali Čechy Braniboři. Královna byla vězněná se svým synem Václavem na hradě Bezdězu. Požádala své žalářníky, aby mohla vykonat pouť do nedalekého cisterciáckého kláštera, což jí dovolili. Opat ji však nepřijal v přímo v klášteře, ale ve městě klášterem založeném. Zdá se, ačkoli přímé důkazy chybí, že královna této poutě využila jako příležitosti k útěku na Moravu, kde je její pobyt doložen o něco později. Toto období popisuje kronika cisterciáckého kláštera Zbraslav (Chronicon Aulae Regiae),

Pohled do odkrytého chóru bývalého klášterního chrámu Panny Marie. Nad nim je stříška, aby nedocházelo k poškozování odkrytých nálezů a prosakování vody do krypty. V pozadí je zbytek jedné z menz postranních oltářů. Podlaha je pokryta původní dlažbou ze 13. století. Jsou zde také různé architektonické články zničeného chrámu.1281 - Po několikaletém obsazení Čech braniborskými vojsky, která zemi rabovala, požádal hradišťský opat generální kapitulu, aby směl rozpustit na tři roky svůj konvent (viz Statuta, III, 1281, č.63,s.215). Tento postup byl v cisterciáckém řádu běžný, měly se tak vyřešit stále se prohlubující ekonomické problémy kláštera,

1352 - Dokument zmiňující druhé město založené cisterciáky z Hradiště: Nova Civitas (kde se přesně nalézalo, nevíme),

1371 - Papež Řehoř XI. Dispenzuje člena hradišťské komunity Bořka ze Zvířetic od jeho nemanželského původu,

1376 - Opat Matěj navštěvuje Řím

1398 - Bonifác IX. přijímá Bořka ze Zvířetic za člena papežské kaple

1401 - Bonifác IX. nařizuje připojit ke majetku kláštera 5 okolních farních kostelů. Příjmy z těchto farností by měly pomoci řešit stále neutěšenou finanční kláštera. Zároveň klášteru udílí odpustky na svátek Narození Panny Marie

1411 – 1412 - Generální kapitula v Cîteaux se zabývá dluhem, který má Hradiště u cisterciáckého opatství Morimond

1420 - 30. dubna je opatství zničeno a vypáleno Orebity, klášterní knihovna je ztracena. Mniši utekli na hrad Bezděz. Po skončení husitských bouří se uvažuje o obnovení kláštera. Komunita se stěhuje do cisterciáckého kláštera Zlatá Koruna v jižních Čechách, kde její poslední členové dožívají v 16. století

"...velké množství lidu se shromáždilo blízko Třebechovic na kopci zvaném Oreb v kraji Hradeckém (Hradec Králové) a pod vedením pana Hynka, zvaného Krušina z Kumburku, a kněze Amrože Hradeckého zaútočili na pevný klášter Hradiště blízko Valečova, jenž dobyli a vypálili... "
(Václav z Březové: Kronika husitská. Nakladatelství Praha, 1954.)

1488 - Generální kapitula v Cîteaux rokuje o případném obnovení kláštera Hradiště,

Pohled na jeden klenební svorník. Tento se nachází v kryptě, další jsou v bývalém chóru a ty ostatní objevené například v muzeu v Mnichově Hradišti1556 - Jiří Labouňský z Labouně se stává majitelem panství a dává stavět na ruinách kláštera renesanční zámeček, jeho součástí je i malý zámecký pivovar,

1612 – 1620 - Václav Budovec z Budova kupuje hradišťské panství, na Hradišti provádí drobné úpravy. Po bitvě na Bílé Hoře dostávají panství do držení Waldstein-Wartenbergové,

1852 - Waldstein-Wartenbergové přestavují celý areál na pivovar. V podzemí postupně vznikají rozsáhlé sklepy. Pivovar Klášter existuje až dodnes. Probíhají první archeologické průzkumy, jež zdokumentoval J.E.Wocel,

1869 - Pivovar vyhořel,

1920 – 1921 - Areál pivovaru je přestavován. Zároveň probíhají další archeologické průzkumy. Objevena chrámová mozaiková dlažba. Zdokumentoval J.V.Šimák (archiv ARÚ AV ČR v Praze čj. 106/20 aj.),

1934 - A. Knor objevil zhruba 10 m severně od klášterního chrámu čtyři hroby s esovitými náušnicemi. Nyní uložené v mnichovohradišťském muzeu (archiv ARÚ AV ČR v Praze čj. 1019/34 a 448/35). Publikoval J. Filip,

1984 - A.Hejna zkoumá západní prostor lokality s negativním zjištěním (archiv ARÚ AV ČR v Praze čj. 3599/84),

80. - 90. léta - P. Sommer provádí záchranou akci před průčelím pivovaru. Získané architektonické články převezeny do turnovského muzea,

1995 a 1999 - Jiří Waldhauser a Petr Sommer vedou novou etapu archeologického výzkumu lokality.

Viktor Houdek
vhoudek79@gmail.com


Vytisknout článek | *Komentáře pozastaveny | Zobrazit komentáře


Komentáře k článku 

Zobrazit všechny komentářeK článku nejsou prozatím žádné komentáře...


 


 

nejčtenější

Hrad Kost.
Osmý div světa - Hrad Trosky
Hrad Valdštejn v Českém ráji.
Znovuzrozený Zámek Dětenice
Zámek Humprecht
Jeskyně lásky – Adamovo lože
Zámek Hrubý Rohozec
Hrad Valečov
Mladý truhlář a restaurátor poutal pozornost fotografů
Radeč

doporučujemeRESTAUROVÁNÍ A OPRAVY NÁBYTKU JABLONEC

UBYTOVÁNÍ V ČESKÉM RÁJI

PENZION TROSKY

UBYTOVÁNÍ NA CHALUPĚ

Klokočské skály

***

Stalking - nebezpečné pronásledování

WWW.ANTIK-KNIHY.CZ
*

krátce ...

15.12.2013 4:47:50
POzvánka na: Den v ráji v ZŠ Rovensko pod Troskami v pondělí dne 16.12.2013 od 15.00 do 16.30 hodin - Den otevřených dveří v budově Základní školy v Rovensku pod Troskami.
24.9.2013 21:44:12
Výstava k výročí 110 let místní dráhy Jičín - Turnov se koná 28.9.2013 a 29.9.2013 na zimním stadionu v Rovensku pod Troskami. Milovníci a milovnice mašinek a strojů si příjdou na své. Občerstvení samozřejmostí. Těšíme se na vaši návštěvu.Více na www.rovensko.cz
8.7.2013 11:42:14
Český ráj v obrazech Libuše Šmejcové : Prodejní výstava obrazů a obrázků rovenské malířky Libuše Šmejcové v městském muzeu v Rovensku pod Troskami. Od 28.9.2013 do 29. 9.2013. Otevřeno: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.Více na: www.rovensko.cz
31.5.2013 10:33:32
Hrad Rotštejn - Vážení návštěvníci, ve dnech 1.-3.6.2013 bude hrad Rotštejn z důvodu chladného a deštivého počasí uzavřen.
Výstava plyšové štěstíčko je ve dnech 1.-2.6.přeložena na obecní úřad v Klokočí od 10:00 do 17:00.
Turistické známky, střípky a vititky bude možno zakoupit na výstavě.
Děkujeme za pochopení. H.T.Hlubučková,kastelánka
20.5.2013 18:03:00
Tatobity - pátek 24.5.2013 9,30 - 10,30, kdy na parkovišti za OÚ v Tatobitech bude jedna z kontrol Oldtimer Bohemia Rally 2013 FIVA. Krásná historická autíčka, krásné obleky......
9.5.2013 16:47:43
Turnov : Policisté v regionu šetří zvlášť zavrženíhodný čin, a to krádež ozdobných bronzových secesních artefaktů z hrobku továrníka Josefa Boháčka na turnovském Mariánském hřbitově. Továrník Boháček byl ve své domě významný zdejší mecenáš, v roce 1916 obdržel i čestné občanství města. Boháčkovu hrobku spravuje Muzeum Českého ráje jako výraz díků. Továrník mu odkázal v roce 1926 svůj hostinec ve Skálově ulici. Muzeum ho změnilo ve své sídlo. Škoda je odhadována na čtvrt milionu korun!
27.4.2013 17:28:12
Řidiči pozor - Hrubá skála -Odbor dopravní jako příslušný silniční správní úřad informuje, že v době od 1. 5. do 31. 7. 2013 bude uzavřena silnice č. III/27921 z Hrubé Skály do Rokytnice. Důvodem je výstavba nového mostku přes občasnou vodoteč, kterou bude provádět společnost Skanska, a.s. Bezpečný průchod chodců bude v uvedeném místě řešen provizorní lávkou.
4.4.2013 7:32:42
Turnov - Ing. Tomáš Hocke, starosta města, zve občany na setkání, jehož součástí bude projednání studie vnitroměstské dopravy zpracované firmou Pudis. Odpoledne se starostou spojené s veřejným projednáním studie vnitroměstské dopravy se uskuteční ve středu 24. dubna 2013 od 16:00 hodin ve velkém sále KC Střelnice v Turnově.
3.4.2013 10:38:25
Železný Brod - Úplná uzavírka Vaňečkovy ulice - Město Železný Brod dokončuje i. etapu projektu Regenerace panelového sídliště Vaněčkova. V rámci prací bude provedena kompletní rekonstrukce obslužné komunikace. Z důvodu těchto prací bude Vaněčkova ulice úplně uzavřena, a to v období od 25.3. do 31.5.2013. Žádáme občany, aby své automobily odstavovali především v ulici Smetanovo zátiší a omezili parkování za obchodem Norma z důvodu nájezdu stavební techniky. Termín dokončení je určen jako nejzazší, ale společně s dodavatelem se budeme snažit dobu uzavírky maximálně zkrátit. Za způsobené problémy se vám omlouváme.
3.4.2013 10:36:24
Komunitní kompostárna Semily bude od dubna otevřena - „V letošním roce bude probíhat ověřovací provoz celého zařízení, jehož účelem bude nejen ověření technologických procesů kompostování, ale i dostatečnost otevírací doby pro veřejnost a možnost svozu zbytků zeleně z území města.,“ sdělil Ladislav Vacátko z odboru rozvoje a správy majetku. Otevírací doba kompostárny: duben až říjen v úterý od 9:00 hodin do 12:30 a od 13:00 do 17:30 hodin, v sobotu pak od 13:00 do 16:30 hodin. listopad až březen od 12:30 do 15:00 jen každou sudou sobotu
14.3.2013 19:42:22
Výluka na železnici Ve dnech 18. až 22. března vždy od 7.50 do 13.00 hodin budou probíhat na železniční trati v úseku Turnov - Rovensko pod Troskami výluky. Vlaky budou nahrazeny autobusy. Důvodem výlukové akce je výřez stromů podél železniční trati. Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy bude na obvyklých místech.
12.3.2013 19:13:22
Nález skleněných figurek v železnobrodské sokolovně Nečekané překvapení přinesl železnobrodským Sokolům úklid jejich cvičebního svatostánku. Kromě archivních materiálů dokumentujících činnost zdejšího Sokola, byla objevena i krabice s téměř dvěma desítkami skleněných figurek sportovců a sokolíků. O historii a původu figurek zatím nic nevíme, ale pravděpodobně pocházejí časového období 40.–50. let 20.století, a podle stylu provedení nejsou dílem pouze jednoho autora. Námětem nejstarších figurek jsou sokolové v krojích, mladší figurky znázorňují sportovce různých disciplin (některé z nich byly pravděpodobně vyrobeny u příležitosti konání první Spartakiády v roce 1955). Figurky je možné vidět ve sklářské expozici Městského muzea během otevírací doby, nebo po předchozí domluvě. Pokud by se našel pamětník, který by k figurkám mohl poskytnout nějaké další informace, nechť kontaktuje Městské muzeum (tel. 483389081, muzeum@zelbrod.cz).
11.3.2013 17:33:27
Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje Vás zve v pátek 15. března 2013 od 16 hodin do Krajské vědecké knihovny v Liberci ( malý hudební sále ve 4. patře)na přednášku Péče o přírodní a kulturní památky zejména Libereckého kraje očima a rukama NNO věnovanou 25 letům působení NNO v oblasi Klokočkých skal.
- přednáší. Hana Talli Hlubučková, zakladatelka O.s.Ochrana Klokočských skal, vstup volný
4.3.2013 10:30:32
Turnov - Zastupitelé města na svém zasedání ve čtvrtek 28. února 2013 zvolili nového starostu města. Stal se jím Ing. Tomáš Hocke. Ve funkci nahradí dosavadní starostku PhDr. Hanu Maierovou, která po podzimních krajských volbách obsadila ve vedení Libereckého kraje post radní pro cestovní ruch, památkovou péči a kulturu a stala se také náměstkyní hejtmana. Na funkci starostky rezignovala na únorovém veřejném zasedání zastupitelstva města Turnova.


***


Český ráj : Název Český ráj vznil přibližně kolem roku 1870 v Lázních Sedmihorkách nedaleko Turnova. Mezi tehdejší lázeňské hosty patřívali přední představitelé českého kulturního a společenského života.  Tito vlastenci, prodchnuti doznívajícím národním obrozením a romantismem té doby, vyjádřili svůj obdiv okolí Sedmihorek a nazvali je Českým rájem. Tento romantický název se stal tak oblíbeným a vžil se natolik, že se stal turistickým pojmem pro celou rozsáhlou oblast severovýchodních ČechRajNet - vydává redakce.        -