23.4.2024

rajnet

   

rubriky

Region
Města a obce
Turistický servis
Ochrana přírody
Památky
Tipy na výlet
Cykloservis
Zajímavosti
Představujeme
Lidé
Historie kraje
Názory
Odjinud
Rozhovory
Různé
Redakční zprávy
Archiv článků

RajNet

Redakce
Ikonka RajNetu
Napište nám
Hlavní stránka
Archiv článků

Turist. informace

INFOCENTRA
MUZEA v regionu
DOPRAVA

HRADY

Valdštejn
Kost
Trosky
Valečov
Frýdštejn
Rotštejn
Bradlec
Kumburk

ZÁMKY

Mnichovo Hradiště
Dětenice
Humprecht
Hrubý Rohozec

RajNet - Český ráj

Rajnet on-line

Rajnet si nyní čte 55 lidí.

Počet přístupů

1221

audity

RajNet

Nastavit RAJNET jako startovací stránku. Nastavit na start

Nastavit RAJNET do oblíbených položek. Do oblíbených

novinky e-mailem

reklama


www.ceskyraj.info  - Ubytování v Českém ráji
www.primadovolena.cz - Ubytování v České republice 

Vyšlo: 20.3.2006 Rubrika: Památky

Tajemný hrad Navarov
Přijměme starý, zdánlivě němý hrad za svého dočasného společníka a poslechněme tiché vyprávění, které je na věky věkův zaznamenané v jeho kamenné paměti. Historické prameny nezachovaly nám pražádných přesnějších zpráv o počátcích zdejšího hradu. Pověst vypravuje, že zámek tento byl založen od rytíře, jenž královskou dceru unesl. Tu v horské samotě sladký a pevný příbytek si postavil, když pak otec princeznin na potulce v hrad zabloudil, manžely poznal a jim odpustil. Dřívější badatelé kladou dobu vzniku hradu do 14. století, kdy docházelo ke značnému dělení rozsáhlých šlechtických držav a kdy kolonizační činnost podporovaná domácí šlechtou pronikala stále hlouběji do okrajových, stranou civilizace stojících území českého království. Jméno Návarov se poprvé objevuje roku 1365 jako přezdívka vladyky Adama z Heřmanic. "Vyhodnocení posledních archeologických nálezů však umožňuje vyslovit předpoklad, že ke stavbě hradu došlo již podstatně dříve"

První nepochybný držitel se však v historických dokumentech objevuje až k roku 1380, kdy se zde připomíná příslušník mocného rodu Valdštejnů Jindřich. Od konce 14. století, přes celou dobu revolučních husitských válek, byl hrad v držení vladyků Čúchů ze Zásady. "Majitelem Návarova se stal asi r. 1397 oblíbený dvořan krále Václava IV. Jan Čúch ze Zásady". Ačkoliv jejich stanovisko k myšlenkám Mistra Jana Husa vyznívalo nepřátelsky, husitské válečné akce tuto odlehlou oblast nakonec nezasáhly. Díky zadlužení Čúchové hrad a panství později ztratili, novým majitelem se nakonec stal Jiří z Poděbrad. Ten však neměl o rozšíření rodové državy v tomto kraji vážnější zájem. Značně zadlužený Návarov tak jeho dcera Johanka následně prodala roku 1452 panu Mikuláši z předního českého rodu Zajíců z Hasenburka. "Setkáváme se s nimi (rozuměj s Hasenburky - pozn. MV) i na jiných hradech v Pojizeří, na Návarově, Kosti, Troskách, takže ve svých rukou soustředili značný a celistvý územní celek". Tímto rodem vstoupil hrdý hrad nepochybně na vrchol své slávy. Mikulášův syn Jan z Hasenburka aktivně vystupoval v opoziční panské zelenohorské jednotě proti králi Jiřímu z Poděbrad. Pro své bohatství a blízké styky s Lužicí se stal nepříjemným soupeřem královské moci. A opět se ozvaly v severním pohraničí hlasy válečných polnic. Jan z Hasenburka se osobně zúčastnil ničivých kořistnických vpádů do Čech, jeho hlavní nápor byl však roku 1468 u Turnova odražen. "(…) za vlády krále Jiříka z Poděbrad Němci z Lužice mocně do Podještědí vpadli, vše pálíce a ničíce, lidem i dětem násilí činíce. Turnov pak lužičtí zapálili i vsi sousední. Tehdy pak i na ně pohroma přišla. Blízko Loukova pan Michalec dal hráze tří velkých rybníků otevřít, a to Žabokrtského, Žďárského a Žehrovského, a nepřítel ten německý všechen byl poničen, a co zbylo, vojskem hradeckým pobito". Cena za toto smělé vítězství královských vojsk byla však vysoká, zaplacena umrtím jejich hrdinného vůdce, předního českého velmože a přítele krále Jiříka pana Jindřicha z Michalovic a na Bezdězu, jehož skonem vymřel rod pánů z Michalovic - perla českého rytířstva po meči. Hrady vzdorných Hasenburků, totiž Návarov, Trosky, Kost a Hrubá Skála, byly následně roku 1469 obleženy královskými vojsky. Narychlo sebrané žondléřské vojsko z Lužice vypravené ku pomoci posádkám obležených hasenburských hradů však nakonec ponechalo i Návarov svému osudu. Posádka obléhatelům nekladla významnější odpor a hrad byl v krátkém čase královskými vojsky obsazen. V této neklidné době došlo k posledním významnějším modernizujícím stavebním aktivitám na tomto důležitém pohraničním hradě. Bohatými držiteli byla mj. vystavena vysoká štítová zeď se třemi uvažovanými polookrouhlými baštami (z mého pohledu není tato zeď výraznějším revolučním prvkem, vztaženo k době jejího vzniku je v podstatě krokem vzad. Na celém dochovaném úseku se kupříkladu nenachází ani jediná střílna. Střílny by přitom výrazně zvýšily možnost flankování jednotlivých kurtin – úseků hradeb mezi jednotlivými baštami. V tomto případě se tak zeď nechala bránit opět a jen z ochozu. Nevýhodu tohoto zastaralého způsobu obrany prokázalo již mnohem dříve např. dobytí Nového hradu (Praha), který padl právě po znemožnění další obrany zničením ochozů. Samotné bašty pak mají blíže spíše k věžicím či půlkruhovým věžičkám. Též samotný poměr mezi slabou silou a značnou výškou zdi je pro uvažovanou funkci štítu poměrně nevýhodný. Jistou zmatenost pramenící z tohoto nového opevnění lze možná omluvit jistým uvažovaným chvatem při její výstavbě). Roku 1474 zřekli se definitivně Hasenburkové hradu a panství Návarov jako své významné opory. Formálním majitelem hradu se stal Aleš ze Šanova, jenž však vedl dlouhé spory s Heimanem Krušinou z Lichtenburka a na Kumburce, který hrad držel ještě roku 1488. Po jasných dnech nastal pomalu soumrak. Noví majitelé se rychle střídali. Roku 1489 se na Návarově uvádí pán z Tanfeldu, roku 1492 Hanuš z Elsnic. Roku 1502 byl hrad v držení Jana staršího ze Šumburka, roku 1505 kroniky zmiňují Alexandra z Laisneku, roku 1508 se uvádí Jan a Bernart z Valdštejna a roku 1511 Jan z Boskovic. Roku 1515 se návarovské panství stalo na více než století součástí rozsáhlých držav významného českého rodu Smiřických. To však již minula doba hradu jako panského sídla. "Přestože vrchnost na Návarově nesídlila, byl hrad udržován v dobrém stavu jako sídlo vrchního úředníka spravujícího rozsáhlý lestnatý kraj sahající až k pramenům Jizery". Toto období až do třicetileté války se vyznačovalo dobou nebývalého hospodářského rozmachu a živého podnikání - těžbou dřeva, otevíráním nových rudných nalezišť a sklářských hutí. Rozvoj panství neutlumila ani konfiskace panství ve prospěch Jeho Milosti vévodské Albrechta z Valdštejna. Naopak, fungující hospodářské zázemí této državy pomáhalo v zásobování jeho početných vojsk. Roku 1627 byl hrad postoupen jako léno tvrdé, panovačné šlechtičně Gertrudě de Lammote. Právě za její vlády opakovaly se v letech 1639 a 1643 nájezdy nepřátelských Švédů. "Roku 1643 přitáhlo k Návarovu švédské vojsko. Vincent de Lammote s 27 muži přes tuhý odpor hrad neubránil". Pevnost tak byla Švédy opět obsazena. Císařští vojáci zpětně zajistili Návarov až počátkem roku 1644. Aby se těžce zkoušený hrad opakovaně nestal možným opěrným bodem nepřátelských rot, bylo místodržícími v Praze urychleně rozhodnuto o zboření pevného tohoto sídla. "Pevnostmi na slovo vzatými byly ovšem i Trosky, Valdštejn, Zvířetice, Valečov, Tolštejn, Bernštejn, Návarov a ostatní větší hrady, ale přesto, že měly kdysi značný význam, XVII. století již nepřečkaly". Rozsudek smrti nad Návarovem byl ještě téhož roku s podivuhodnou důkladností vykonán. V letech 1664 - 66 posloužil rozbořený hrad lidskému rodu jako levný a dostupný zdroj stavebního materiálu pro výstavbu nedalekého stejnojmenného zámku. Z kdys výstavného hradu se do současné doby dochovaly hlavně mohutné ruiny bývalého věžovitého paláce a část štítové zdi s neporušenou krajní baštou. Bc. Martin Vaistauer

* Talli
OKS@cmail.cz


Vytisknout článek | *Komentáře pozastaveny | Zobrazit komentáře


Komentáře k článku 

Zobrazit všechny komentáře

Přemysl - Johanka z Navarova - 9.5.2006 17:04:05
Přemysl - Nawarow vs. Návarov - 9.5.2006 17:19:47
jirka - návarov - 7.6.2006 11:58:50
JANA - Nadpis - 6.10.2006 19:04:19

 


 

nejčtenější

Hrad Kost.
Osmý div světa - Hrad Trosky
Hrad Valdštejn v Českém ráji.
Znovuzrozený Zámek Dětenice
Zámek Humprecht
Jeskyně lásky – Adamovo lože
Zámek Hrubý Rohozec
Hrad Valečov
Mladý truhlář a restaurátor poutal pozornost fotografů
Radeč

doporučujemeRESTAUROVÁNÍ A OPRAVY NÁBYTKU JABLONEC

UBYTOVÁNÍ V ČESKÉM RÁJI

PENZION TROSKY

UBYTOVÁNÍ NA CHALUPĚ

Klokočské skály

***

Stalking - nebezpečné pronásledování

WWW.ANTIK-KNIHY.CZ
*

krátce ...

15.12.2013 4:47:50
POzvánka na: Den v ráji v ZŠ Rovensko pod Troskami v pondělí dne 16.12.2013 od 15.00 do 16.30 hodin - Den otevřených dveří v budově Základní školy v Rovensku pod Troskami.
24.9.2013 21:44:12
Výstava k výročí 110 let místní dráhy Jičín - Turnov se koná 28.9.2013 a 29.9.2013 na zimním stadionu v Rovensku pod Troskami. Milovníci a milovnice mašinek a strojů si příjdou na své. Občerstvení samozřejmostí. Těšíme se na vaši návštěvu.Více na www.rovensko.cz
8.7.2013 11:42:14
Český ráj v obrazech Libuše Šmejcové : Prodejní výstava obrazů a obrázků rovenské malířky Libuše Šmejcové v městském muzeu v Rovensku pod Troskami. Od 28.9.2013 do 29. 9.2013. Otevřeno: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.Více na: www.rovensko.cz
31.5.2013 10:33:32
Hrad Rotštejn - Vážení návštěvníci, ve dnech 1.-3.6.2013 bude hrad Rotštejn z důvodu chladného a deštivého počasí uzavřen.
Výstava plyšové štěstíčko je ve dnech 1.-2.6.přeložena na obecní úřad v Klokočí od 10:00 do 17:00.
Turistické známky, střípky a vititky bude možno zakoupit na výstavě.
Děkujeme za pochopení. H.T.Hlubučková,kastelánka
20.5.2013 18:03:00
Tatobity - pátek 24.5.2013 9,30 - 10,30, kdy na parkovišti za OÚ v Tatobitech bude jedna z kontrol Oldtimer Bohemia Rally 2013 FIVA. Krásná historická autíčka, krásné obleky......
9.5.2013 16:47:43
Turnov : Policisté v regionu šetří zvlášť zavrženíhodný čin, a to krádež ozdobných bronzových secesních artefaktů z hrobku továrníka Josefa Boháčka na turnovském Mariánském hřbitově. Továrník Boháček byl ve své domě významný zdejší mecenáš, v roce 1916 obdržel i čestné občanství města. Boháčkovu hrobku spravuje Muzeum Českého ráje jako výraz díků. Továrník mu odkázal v roce 1926 svůj hostinec ve Skálově ulici. Muzeum ho změnilo ve své sídlo. Škoda je odhadována na čtvrt milionu korun!
27.4.2013 17:28:12
Řidiči pozor - Hrubá skála -Odbor dopravní jako příslušný silniční správní úřad informuje, že v době od 1. 5. do 31. 7. 2013 bude uzavřena silnice č. III/27921 z Hrubé Skály do Rokytnice. Důvodem je výstavba nového mostku přes občasnou vodoteč, kterou bude provádět společnost Skanska, a.s. Bezpečný průchod chodců bude v uvedeném místě řešen provizorní lávkou.
4.4.2013 7:32:42
Turnov - Ing. Tomáš Hocke, starosta města, zve občany na setkání, jehož součástí bude projednání studie vnitroměstské dopravy zpracované firmou Pudis. Odpoledne se starostou spojené s veřejným projednáním studie vnitroměstské dopravy se uskuteční ve středu 24. dubna 2013 od 16:00 hodin ve velkém sále KC Střelnice v Turnově.
3.4.2013 10:38:25
Železný Brod - Úplná uzavírka Vaňečkovy ulice - Město Železný Brod dokončuje i. etapu projektu Regenerace panelového sídliště Vaněčkova. V rámci prací bude provedena kompletní rekonstrukce obslužné komunikace. Z důvodu těchto prací bude Vaněčkova ulice úplně uzavřena, a to v období od 25.3. do 31.5.2013. Žádáme občany, aby své automobily odstavovali především v ulici Smetanovo zátiší a omezili parkování za obchodem Norma z důvodu nájezdu stavební techniky. Termín dokončení je určen jako nejzazší, ale společně s dodavatelem se budeme snažit dobu uzavírky maximálně zkrátit. Za způsobené problémy se vám omlouváme.
3.4.2013 10:36:24
Komunitní kompostárna Semily bude od dubna otevřena - „V letošním roce bude probíhat ověřovací provoz celého zařízení, jehož účelem bude nejen ověření technologických procesů kompostování, ale i dostatečnost otevírací doby pro veřejnost a možnost svozu zbytků zeleně z území města.,“ sdělil Ladislav Vacátko z odboru rozvoje a správy majetku. Otevírací doba kompostárny: duben až říjen v úterý od 9:00 hodin do 12:30 a od 13:00 do 17:30 hodin, v sobotu pak od 13:00 do 16:30 hodin. listopad až březen od 12:30 do 15:00 jen každou sudou sobotu
14.3.2013 19:42:22
Výluka na železnici Ve dnech 18. až 22. března vždy od 7.50 do 13.00 hodin budou probíhat na železniční trati v úseku Turnov - Rovensko pod Troskami výluky. Vlaky budou nahrazeny autobusy. Důvodem výlukové akce je výřez stromů podél železniční trati. Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy bude na obvyklých místech.
12.3.2013 19:13:22
Nález skleněných figurek v železnobrodské sokolovně Nečekané překvapení přinesl železnobrodským Sokolům úklid jejich cvičebního svatostánku. Kromě archivních materiálů dokumentujících činnost zdejšího Sokola, byla objevena i krabice s téměř dvěma desítkami skleněných figurek sportovců a sokolíků. O historii a původu figurek zatím nic nevíme, ale pravděpodobně pocházejí časového období 40.–50. let 20.století, a podle stylu provedení nejsou dílem pouze jednoho autora. Námětem nejstarších figurek jsou sokolové v krojích, mladší figurky znázorňují sportovce různých disciplin (některé z nich byly pravděpodobně vyrobeny u příležitosti konání první Spartakiády v roce 1955). Figurky je možné vidět ve sklářské expozici Městského muzea během otevírací doby, nebo po předchozí domluvě. Pokud by se našel pamětník, který by k figurkám mohl poskytnout nějaké další informace, nechť kontaktuje Městské muzeum (tel. 483389081, muzeum@zelbrod.cz).
11.3.2013 17:33:27
Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje Vás zve v pátek 15. března 2013 od 16 hodin do Krajské vědecké knihovny v Liberci ( malý hudební sále ve 4. patře)na přednášku Péče o přírodní a kulturní památky zejména Libereckého kraje očima a rukama NNO věnovanou 25 letům působení NNO v oblasi Klokočkých skal.
- přednáší. Hana Talli Hlubučková, zakladatelka O.s.Ochrana Klokočských skal, vstup volný
4.3.2013 10:30:32
Turnov - Zastupitelé města na svém zasedání ve čtvrtek 28. února 2013 zvolili nového starostu města. Stal se jím Ing. Tomáš Hocke. Ve funkci nahradí dosavadní starostku PhDr. Hanu Maierovou, která po podzimních krajských volbách obsadila ve vedení Libereckého kraje post radní pro cestovní ruch, památkovou péči a kulturu a stala se také náměstkyní hejtmana. Na funkci starostky rezignovala na únorovém veřejném zasedání zastupitelstva města Turnova.


***


Český ráj : Název Český ráj vznil přibližně kolem roku 1870 v Lázních Sedmihorkách nedaleko Turnova. Mezi tehdejší lázeňské hosty patřívali přední představitelé českého kulturního a společenského života.  Tito vlastenci, prodchnuti doznívajícím národním obrozením a romantismem té doby, vyjádřili svůj obdiv okolí Sedmihorek a nazvali je Českým rájem. Tento romantický název se stal tak oblíbeným a vžil se natolik, že se stal turistickým pojmem pro celou rozsáhlou oblast severovýchodních ČechRajNet - vydává redakce.        -