16.7.2018

rajnet

   

rubriky

Region
Města a obce
Turistický servis
Ochrana přírody
Památky
Tipy na výlet
Cykloservis
Zajímavosti
Představujeme
Lidé
Historie kraje
Názory
Odjinud
Rozhovory
Různé
Redakční zprávy
Archiv článků

RajNet

Redakce
Ikonka RajNetu
Napište nám
Hlavní stránka
Archiv článků

Turist. informace

INFOCENTRA
MUZEA v regionu
DOPRAVA

HRADY

Valdštejn
Kost
Trosky
Valečov
Frýdštejn
Rotštejn
Bradlec
Kumburk

ZÁMKY

Mnichovo Hradiště
Dětenice
Humprecht
Hrubý Rohozec

RajNet - Český ráj

Rajnet on-line

Rajnet si nyní čte 1057 lidí.

Počet přístupů

22094

audity

RajNet

Nastavit RAJNET jako startovací stránku. Nastavit na start

Nastavit RAJNET do oblíbených položek. Do oblíbených

novinky e-mailem

Výpis komentářů k článku : Petice občanů

Bude turnovský starosta Ropákem roku ??? [ODPOVĚDĚT]
Miloslav Bernat - 14.3.2003 15:43:44
Občanské sdružení S drakem rval se Michael uveřejnilo 2. tiskovou zprávu k petiční akci vedené proti výstavbě rychlostní komunikace R35 v Českém ráji. Velmi důležitá je informace o usnesení, které k problematice dálnice R35 přijalo na svém veřejném zasedání zastupitelstvo města (ZM). ZM se usneslo, že se vyjádří k předloženým variantám výstavby R35 až po zpracování expertních posudků a vyzývá k témuž vedení města a příslušné odbory. Dne 27.2.2003 jsem se zúčastnil zmíněného zasedání ZM a musím dodat, že uvedené usnesení bylo přijato až po diskuzi, ve které se starosta Milan Hejduk snažil bagatelizovat a negovat věcně kritická i odmítavá vystoupení jak zastupitelů (dr. Pelc, p. Kunetka),tak i hostů z auditoria (mgr. Pokorná). Navíc již bylo v době konání veřejného zasedání zastupitelstva známo starostovo lobbování pro dálnici na známém lednovém setkání v Karlovicích. Proto si myslím, že nominace na Ropáka roku je na místě a bude i varováním pro ostatní veřejné činitele, kteří jsou ochotni z pozice svých funkcí podpořit ničení životního prostředí.
Tisková zpráva č. 2 - petiční akce [ODPOVĚDĚT]
Občanské sdružení "S drakem rval se Michael" - 11.3.2003 21:35:29
Tisková zpráva Občanského sdružení „S drakem rval se Michael“ č. 2 ze dne 10.3.2003 Název: Silnicí R 35 se zabývá zastupitelstvo i poslanci Dne 27.2.2003 schválilo zastupitelstvo města Turnova usnesení: „ZM vzalo na vědomí informace o postupu přípravy trasy R35. Konečné stanovisko k předloženým variantám zaujme až po zpracování a zhodnocení dopadů na životní prostředí, ekonomické náročnosti a dopravních aspektů na místní úrovni a v širších územních celcích. ZM zavazuje vedení města a dotčené odbory, aby na příslušných jednáních respektovaly a prosazovaly výše uvedený postup.“ Na základě tohoto usnesení by starosta města měl přestat s prezentováním jednoznačně pozitivního stanoviska města k návrhu nové silnice R 35 v trase Turnov – Jičín. Obyvatelé Turnova se, bohužel, stále nedozvídají o detailech případné stavby z radnice, nýbrž z médií a prostřednictvím občanských iniciativ. Na základě prosazování stavby a pozitivního vztahu k navržené trase silnice R 35 mezi dvěma částmi CHKO Český ráj byl starosta města Ing. Milan Hejduk navržen na Ropáka roku. Problematický plán silnice bude na popud našeho sdružení i poslance za liberecký kraj RNDr. Františka Pelce (US-DEU), který se návrhem stavby aktivně zabývá, projednávat též Výbor pro regionální rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. O výsledku jednání budeme informovat v příští tiskové zprávě. Petici našeho sdružení podepsalo k dnešnímu dni již 1300 osob, podpisy se nadále sbírají. V Ktové (obec nedaleko Rovenska pod Troskami) bylo založeno další občanské sdružení proti stavbě silnice, s názvem „Pro Ktovou“. Petici ktovského sdružení signovalo 300 obyvatel. Naše poděkování patří lidem, kteří nám nabízejí svou pomoc a aktivně vystupují proti stavbě silnice, zvláštní poděkování pak patří paní Anně Vildové z Turnova, jež sama obešla přes 140 občanů – signatářů petice, a občanům Jičína, Hořic, Mostu, Bíliny a Prahy, zasílajících nám podepsané petiční archy. Chcete-li nám jakkoliv pomoci, připojte se k nám. „PEOPLE HAVE THE POWER – LIDÉ MAJÍ MOC“ (Patti Smith) Za OS „S drakem rval se Michael“ Mgr. Martina Pokorná, MUDr. David Pokorný
Tisková zpráva č. 1 - petiční akce [ODPOVĚDĚT]
Občanské sdružení "S drakem rval se Michael" - 23.2.2003 20:45:35
Tisková zpráva Občanského sdružení „S drakem rval se Michael“ č. 1 ze dne 21.2.2003 Název: petiční akce obyvatel Českého ráje Dne 7.2.2003 bylo Občanské sdružení „S drakem rval se Michael“ zaregistrováno MV ČR. V současnosti je prioritou sdružení zabránit plánované stavbě rychlostní komunikace dálničního typu I/35 krajinou Českého ráje. Do dnešního dne naši petici signovalo více než 500 odpůrců výstavby „dálnice“. To je značný projev nesouhlasu občanů dotčených lokalit, vzhledem k tomu, že nejsou, jak je v kraji zvykem, o ničem informováni a první informace o trase komunikace se dovídají od našeho o.s. Petiční akce dále pokračuje. 43 obyvatel Roudného (část obce Karlovice) protestuje prostřednictvím vlastní petice. Obyvatelé obce Ktová zakládají vlastní občanské sdružení. Touto obcí prochází stávající silnice I/35 a nová komunikace má vesnici těsně míjet. Chceme znovu připomenout, že případné schválení nové komunikace znamená koncentraci veškeré tranzitní dopravy mezi dvě části CHKO. Pokud by k tomu došlo, bude to znamenat konec unikátní a v celé republice známé rekreační oblasti Český ráj. Naše občanské sdružení oslovilo všechny zastupitele města Turnova, kteří svými hlasy mohou rozhodnout o tom, že plánovaná komunikace přes Turnov a Český ráj nepovede. Kontaktovali jsme lokální i celostátní média a v nejbližší době budeme vyvíjet další aktivity směřující k tomu, aby co nejvíce obyvatel dotčených obcí i veřejně známých osob bylo o stavbě silnice podrobně informováno. Děkujeme signatářům petice a zdravíme všechny, kterým není osud naší krajiny lhostejný. Chcete-li nám jakkoliv pomoci, připojte se k nám. „PEOPLE HAVE THE POWER – LIDÉ MAJÍ MOC“ (Patti Smith) Za OS „S drakem rval se Michael“ Mgr. Martina Pokorná, MUDr. David Pokorný
rychlostní komunikace Turnov - Jičín [ODPOVĚDĚT]
Miloslav Bernat - 17.2.2003 14:35:35
Petici občanského sdružení "S drakem rval se Michael" podporuji a o.s. přeji, aby bylo úspěšně zaregistrováno a získalo podporu široké veřejnosti. Vyvíjet a podporovat takové aktivity je dnes jedna z mála možností, jak zabránit lobbujícím skupinám v realizaci podobně obludných a bezohledných projektů, jakým záměr vést dálnici Českým rájem bezesporu je. Myslím, že problém není v tom, kudy dálnici vést; jedinou otázkou musí být, jak vyloučit či omezit nákladní automobilovou dopravu v oblasti Českého ráje. Zatím se zdá, že navrch má lobby počítající s neinformovaností i lhostejností obyvatel a s podporou některých starostů v regionu. Ani názor CHKO Český ráj není prezentován jednoznačně. Umístění dálnice do Českého ráje zničí životní prostředí, omezí turistický ruch, což povede k oslabení regionální ekonomiky. Argument, že lepší dopravní obslužnost obcí povede k hospodářskému rozvoji oblasti je schizofrenní. Realizace dálnice by byla rovněž výsměchem všem nadacím a investorům, kteří svými prostředky podporovali či podporují zachování Českého ráje coby světového přirodního a památkového unikátu. Jsem turnovský patriot a považuji za svou povinnost bránit Český ráj. Proto jsem předal písemné vyjádření a protest proti stavbě zmíněné komunikace na OÚ v Karlovicích. Také jsem požádal člena Poslanecké sněmovny za Liberecký kraj RNDr. Františka Pelce o odpovědi na několik mých otázek týkajících se projektu dálnice. Pan poslanec je místopředsedou parlamentního výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Odpovědi očekávám. Miloslav Bernat, Praha

Přidat komentář


***


Český ráj : Název Český ráj vznil přibližně kolem roku 1870 v Lázních Sedmihorkách nedaleko Turnova. Mezi tehdejší lázeňské hosty patřívali přední představitelé českého kulturního a společenského života.  Tito vlastenci, prodchnuti doznívajícím národním obrozením a romantismem té doby, vyjádřili svůj obdiv okolí Sedmihorek a nazvali je Českým rájem. Tento romantický název se stal tak oblíbeným a vžil se natolik, že se stal turistickým pojmem pro celou rozsáhlou oblast severovýchodních ČechRajNet - vydává redakce.        -