23.10.2021

rajnet

   

rubriky

Region
Města a obce
Turistický servis
Ochrana přírody
Památky
Tipy na výlet
Cykloservis
Zajímavosti
Představujeme
Lidé
Historie kraje
Názory
Odjinud
Rozhovory
Různé
Redakční zprávy
Archiv článků

RajNet

Redakce
Ikonka RajNetu
Napište nám
Hlavní stránka
Archiv článků

Turist. informace

INFOCENTRA
MUZEA v regionu
DOPRAVA

HRADY

Valdštejn
Kost
Trosky
Valečov
Frýdštejn
Rotštejn
Bradlec
Kumburk

ZÁMKY

Mnichovo Hradiště
Dětenice
Humprecht
Hrubý Rohozec

RajNet - Český ráj

Rajnet on-line

Rajnet si nyní čte 1105 lidí.

Počet přístupů

34395

audity

RajNet

Nastavit RAJNET jako startovací stránku. Nastavit na start

Nastavit RAJNET do oblíbených položek. Do oblíbených

novinky e-mailem

reklama


www.ceskyraj.info  - Ubytování v Českém ráji
www.primadovolena.cz - Ubytování v České republice 

Vyšlo: 13.12.2005 Rubrika: Historie kraje

Hynšta – středověká pevnost uprostřed skal
     V minulém povídání o hradech Českého ráje jsme věnovali pozornost teprve nedávno identifikovanému opevnění na Křinečských skalách u Branžeže v jihozápadní části CHKO Český ráj. Dnešní příspěvek je pokračováním na naší společné cestě po vrcholně středověkých památkách v okolí Mužského. Tentokrát zavítáme do skalní oblasti Kobylí hlava, do lesem pokrytého kouta obklopeného hlubokými stržemi, kde nacházíme pevnost zvanou dnes Hynšta. Jak toto místo pojmenovali jeho středověcí obyvatelé nevíme, nejspíše to provždy zůstane skryto pod nánosy věků.

     Na Hynšta se dostaneme po modré turistické značce od chaty Na krásné vyhlídce nebo po červené vedoucí od Srbska. Po několika desítkách metrů od křižovatky značených cest „Hynšta-odbočka“ přecházíme terénní depresi podobnou příkopu. Po bližším ohledání zjišťujeme, že jde skutečně o člověkem vyhloubený obranný prvek oddělující opevnění od zbytku rozeklané široké plošiny Skuhrav. Ano, právě jsme vstoupili na místo s dlouhou, ale pramálo známou historií. Po několika metrech nacházíme další příkop, tentokrát v podobě přitesaných skalních stěn. Naše cesta pokračuje po pěšině až ke skalnímu bloku s krátkou tesanou chodbou a navazující místností (8 x 7 m) se středovým pilířem, při jehož úpatí se nachází zanesená kruhová studna. Její původní hloubka ve středověku dosahovala až na úroveň spodní vody, tj. asi 35 m (ne více jak 40 m).

     Hynšta byla dlouhá léta považována za nejmenší hrad, přičemž povrchovou rekognoskací P. Jenče a V. Peši bylo již v roce 1994 zjištěno, že původní rozsah byl výrazně větší, cca 1,5 ha! Hovoří pro to výše zmíněné příkopy, movité archeologické nálezy z prostoru sousedních skalních plošin, identifikace nízké uměle navršené platformy o rozměrech 19 x 12/13 m na jedné z vrcholových plošin i logický fakt, že by již zmíněný skalní blok s tesanými prostorami, nacházející se ve středu celé dispozice, byl v nevýhodné strategické poloze vůči okolí. Terénní průzkum, další nálezy fragmentů středověké hrnčiny i geologické mapování v roce 2003 potvrzuje oprávněnost těchto poznatků. Celou středověkou pevnost tak netvoří donedávna uváděná jediná vrcholová plošina, nýbrž celkem 5 skalních plošin. Vzhledem k dominantní pozici je možné hledat jádro hradu na vrcholové plošině s uměle navršenou platformou, původně možná plnící funkci „základny“ dřevěné palácové stavby. Na plánu je tato plošina označena římskou číslicí IV.

     Vzhledem k odlehlosti lokality a značně omezené viditelnosti nelze nejspíše hovořit o šlechtickém sídle ani o strážním opevnění. Proč tedy bylo na odlehlém místě uprostřed skal vybudováno tak velké opevnění? Jistou odpověď nemáme, ale přeci jen něco nás napadá. Částečně nám pomohou archeologické nálezy, částečně písemné prameny.

     Archeologům je lokalita známa již od 80. let 19. století, kdy o ní poprvé hovoří archeolog Josef Ladislav Píč. Ten v „přední části jeskyně“ odkryl v půlmetrové hloubce dvě ohniště obložená kamením, nalezl množství keramických fragmentů a více na povrchu i zlomky železa, v „zadní jeskyni se sloupem“ pak zjistil popel a rovněž střepy keramických nádob. V roce 1921 byla mnichovohradišťským odborem Klubu československých turistů, pod vedením Františka Lance, vyklízena zemina v obou tesaných prostorách. Nalezeno při tom bylo větší množství fragmentů středověkých nádob, kostěný přeslen a zlomek kostěné brusle. Podle amatérského archeologa MUDr. Jana Axamita měl Lanc nalézt i mladší keramiku související s využíváním středověkých prostor v 18. století. Axamit ve svém článku „Novější objevy na Mužském“, publikovaném roku 1922 ve Zlaté Praze, také zmiňuje výkopy s nálezy středověkých střepů na skalním vrcholu nad světničkami. Nálezy K. Čs. T. byly uloženy do sbírek okresního muzea v Mnichově Hradišti (dnes Muzeum města MH), kostěné předměty jsou dnes ale bohužel nezvěstné. Poté následoval až v roce 1974 povrchový průzkum P. Chotěbora. Později se počet středověkých nálezů rozšířil téměř o dvě stě kusů akcemi P. Jenče (1991, 1993-94, 1998 a 1999-2003), J. Dneboského (1998 - 2003) a M. Nechvíle (2003). Tyto nálezy jsou deponovány v Muzeu Mladoboleslavska a ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě. Datace nálezů spadá do intervalu 2. poloviny 13. až 15. století. Tolik výpověď pramenů hmotných.

     Písemné prameny jsou ještě o poznání chudší, jelikož se o lokalitě ani jednou přímo nezmiňují. Víme však, že někdy ve 2. polovině 12. století je založen cisterciácký klášter v Hradišti nad Jizerou. Hlavním úkolem zdejších cisterciáků bylo pokračování v kolonizační činnosti, což obnášelo zakládání nových vesnic, polností, rybníků a podobně. Okolí Mužského náleželo s největší pravděpodobností právě cisterciákům. V inkriminovaném období 2. poloviny 13. století zaznamenáváme v dané oblasti i budování opevněných bodů – Klamorna, Drábské světničky, Staré Hrady a Křineč, které (až na výjimku Křinče) interpretujeme jako strážní body chránící klášterní dominium.

     Ale co Hynšta? Již výše bylo uvedeno, že je jakoby stranou, schovaná uprostřed skal. To by právě mohlo být klíčem k interpretaci jejího významu. Domníváme se, že Hynšta mohla být jakýmsi útočištěm (refugiem) kláštera, kam se lidé mohli i se svým majetkem uchýlit v dobách válek a neklidu. Je to samozřejmě pouze hypotéza, avšak najednou nám do onoho středověkého systému opevněných bodů okolo Mužského docela zapadá. Přirozeně nevíme, zda se funkce Hynšt během staletí neměnila, zda nebyla někdy opuštěna či posléze opět obnovena (např. během husitských válek). Takové podrobnosti již archeologické prameny „odmítají sdělit“.

     Je na čtenáři, aby zvážil, jsou-li předložené hypotézy pravděpodobné či nikoliv. Jisté je, že (nejen) tento malebný kout Českého ráje si zaslouží naši pozornost a hlavně také ochranu. Vydejte se tedy někdy jednou ze značených cest na Hynšta, poseďte a nechte na sebe dýchnout atmosféru minulosti…     Hynšta se nacházejí v jednom z přírodně nejcennějších území CHKO Český ráj – v přírodní rezervaci Příhrazské skály, v lokalitě zapsané do národního seznamu v rámci připravované evropské soustavy chráněných území NATURA 2000, v místě výskytu zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Návštěvníky proto prosíme, aby se při své procházce Příhrazskými skalami pohybovali pouze po značených turistických stezkách a nevstupovali za dřevěná zábradlí.

     Historickému osídlení mikroregionu Příhrazské vrchoviny je věnována pozornost v rámci společného vědecko-výzkumného projektu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Správy CHKO Český ráj „Kvartérní sedimenty pískovcové krajiny středního Pojizeří a Českolipska“ (P. Jenč, J. Datel, V. Peša, J. Bruthans, L. Šoltysová).

Literatura vztahující se k článku (výběr):


Axamit J. 1922: Novější objevy na Mužském, Zlatá Praha 39, 102 – 104.
Datel, J 2003: Geologický výzkum v mikroregionu Příhrazské vrchoviny 2003, Zpravodaj města Mnichova Hradiště č. 10/03, 15 – 16.
Filip, J. 1947: Dějinné počátky Českého ráje. Praha.
Chotěbor, P. 1981: Povrchový průzkum skalních hradů v Českém ráji, Archeologia historica 6/81, 71 – 78.
Jenč, P. – Nechvíle, M. – Peša, V. v tisku: Vrcholně středověké hrady v oblasti Příhrazské vrchoviny. In: P. Jenč - L. Šoltysová (eds.): Pískovcový fenomén Českého ráje. Turnov.
Nechvíle, M. 2004: Počátky šlechtických sídel v Českém ráji. In: www.rajnet.cz (P. Jenč). Píč, J. L. 1888: Mužský a jeho okolí v ohledu archaeologickém, Památky archaeologické a místopisné XIV, 330 – 362.

Připravili: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě a Správa CHKO Český ráj

Autoři textu: Petr Jenč a Martin Nechvíle

Popisek k obrázku:
Hynšta – rozsah středověkého hradu podle P. Jenče a V. Peši. Skalní plošiny označeny římskými číslicemi I–V. A – val s příkopem, B – druhý příkop (tesání), C (šipka) – vstup do tesaných prostor, D – studna, E – nízká, uměle navršená platforma. Kresba V. Peša

Petr Jenč
petrjenc@centrum.cz


Vytisknout článek | *Komentáře pozastaveny | Zobrazit komentáře


Komentáře k článku 

Zobrazit všechny komentářeK článku nejsou prozatím žádné komentáře...


 


 

nejčtenější

Hrad Kost.
Osmý div světa - Hrad Trosky
Hrad Valdštejn v Českém ráji.
Znovuzrozený Zámek Dětenice
Zámek Humprecht
Zámek Hrubý Rohozec
Jeskyně lásky – Adamovo lože
Hrad Valečov
Mladý truhlář a restaurátor poutal pozornost fotografů
Radeč

doporučujemeRESTAUROVÁNÍ A OPRAVY NÁBYTKU JABLONEC

UBYTOVÁNÍ V ČESKÉM RÁJI

PENZION TROSKY

UBYTOVÁNÍ NA CHALUPĚ

Klokočské skály

***

Stalking - nebezpečné pronásledování

WWW.ANTIK-KNIHY.CZ
*

krátce ...

15.12.2013 4:47:50
POzvánka na: Den v ráji v ZŠ Rovensko pod Troskami v pondělí dne 16.12.2013 od 15.00 do 16.30 hodin - Den otevřených dveří v budově Základní školy v Rovensku pod Troskami.
24.9.2013 21:44:12
Výstava k výročí 110 let místní dráhy Jičín - Turnov se koná 28.9.2013 a 29.9.2013 na zimním stadionu v Rovensku pod Troskami. Milovníci a milovnice mašinek a strojů si příjdou na své. Občerstvení samozřejmostí. Těšíme se na vaši návštěvu.Více na www.rovensko.cz
8.7.2013 11:42:14
Český ráj v obrazech Libuše Šmejcové : Prodejní výstava obrazů a obrázků rovenské malířky Libuše Šmejcové v městském muzeu v Rovensku pod Troskami. Od 28.9.2013 do 29. 9.2013. Otevřeno: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.Více na: www.rovensko.cz
31.5.2013 10:33:32
Hrad Rotštejn - Vážení návštěvníci, ve dnech 1.-3.6.2013 bude hrad Rotštejn z důvodu chladného a deštivého počasí uzavřen.
Výstava plyšové štěstíčko je ve dnech 1.-2.6.přeložena na obecní úřad v Klokočí od 10:00 do 17:00.
Turistické známky, střípky a vititky bude možno zakoupit na výstavě.
Děkujeme za pochopení. H.T.Hlubučková,kastelánka
20.5.2013 18:03:00
Tatobity - pátek 24.5.2013 9,30 - 10,30, kdy na parkovišti za OÚ v Tatobitech bude jedna z kontrol Oldtimer Bohemia Rally 2013 FIVA. Krásná historická autíčka, krásné obleky......
9.5.2013 16:47:43
Turnov : Policisté v regionu šetří zvlášť zavrženíhodný čin, a to krádež ozdobných bronzových secesních artefaktů z hrobku továrníka Josefa Boháčka na turnovském Mariánském hřbitově. Továrník Boháček byl ve své domě významný zdejší mecenáš, v roce 1916 obdržel i čestné občanství města. Boháčkovu hrobku spravuje Muzeum Českého ráje jako výraz díků. Továrník mu odkázal v roce 1926 svůj hostinec ve Skálově ulici. Muzeum ho změnilo ve své sídlo. Škoda je odhadována na čtvrt milionu korun!
27.4.2013 17:28:12
Řidiči pozor - Hrubá skála -Odbor dopravní jako příslušný silniční správní úřad informuje, že v době od 1. 5. do 31. 7. 2013 bude uzavřena silnice č. III/27921 z Hrubé Skály do Rokytnice. Důvodem je výstavba nového mostku přes občasnou vodoteč, kterou bude provádět společnost Skanska, a.s. Bezpečný průchod chodců bude v uvedeném místě řešen provizorní lávkou.
4.4.2013 7:32:42
Turnov - Ing. Tomáš Hocke, starosta města, zve občany na setkání, jehož součástí bude projednání studie vnitroměstské dopravy zpracované firmou Pudis. Odpoledne se starostou spojené s veřejným projednáním studie vnitroměstské dopravy se uskuteční ve středu 24. dubna 2013 od 16:00 hodin ve velkém sále KC Střelnice v Turnově.
3.4.2013 10:38:25
Železný Brod - Úplná uzavírka Vaňečkovy ulice - Město Železný Brod dokončuje i. etapu projektu Regenerace panelového sídliště Vaněčkova. V rámci prací bude provedena kompletní rekonstrukce obslužné komunikace. Z důvodu těchto prací bude Vaněčkova ulice úplně uzavřena, a to v období od 25.3. do 31.5.2013. Žádáme občany, aby své automobily odstavovali především v ulici Smetanovo zátiší a omezili parkování za obchodem Norma z důvodu nájezdu stavební techniky. Termín dokončení je určen jako nejzazší, ale společně s dodavatelem se budeme snažit dobu uzavírky maximálně zkrátit. Za způsobené problémy se vám omlouváme.
3.4.2013 10:36:24
Komunitní kompostárna Semily bude od dubna otevřena - „V letošním roce bude probíhat ověřovací provoz celého zařízení, jehož účelem bude nejen ověření technologických procesů kompostování, ale i dostatečnost otevírací doby pro veřejnost a možnost svozu zbytků zeleně z území města.,“ sdělil Ladislav Vacátko z odboru rozvoje a správy majetku. Otevírací doba kompostárny: duben až říjen v úterý od 9:00 hodin do 12:30 a od 13:00 do 17:30 hodin, v sobotu pak od 13:00 do 16:30 hodin. listopad až březen od 12:30 do 15:00 jen každou sudou sobotu
14.3.2013 19:42:22
Výluka na železnici Ve dnech 18. až 22. března vždy od 7.50 do 13.00 hodin budou probíhat na železniční trati v úseku Turnov - Rovensko pod Troskami výluky. Vlaky budou nahrazeny autobusy. Důvodem výlukové akce je výřez stromů podél železniční trati. Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy bude na obvyklých místech.
12.3.2013 19:13:22
Nález skleněných figurek v železnobrodské sokolovně Nečekané překvapení přinesl železnobrodským Sokolům úklid jejich cvičebního svatostánku. Kromě archivních materiálů dokumentujících činnost zdejšího Sokola, byla objevena i krabice s téměř dvěma desítkami skleněných figurek sportovců a sokolíků. O historii a původu figurek zatím nic nevíme, ale pravděpodobně pocházejí časového období 40.–50. let 20.století, a podle stylu provedení nejsou dílem pouze jednoho autora. Námětem nejstarších figurek jsou sokolové v krojích, mladší figurky znázorňují sportovce různých disciplin (některé z nich byly pravděpodobně vyrobeny u příležitosti konání první Spartakiády v roce 1955). Figurky je možné vidět ve sklářské expozici Městského muzea během otevírací doby, nebo po předchozí domluvě. Pokud by se našel pamětník, který by k figurkám mohl poskytnout nějaké další informace, nechť kontaktuje Městské muzeum (tel. 483389081, muzeum@zelbrod.cz).
11.3.2013 17:33:27
Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje Vás zve v pátek 15. března 2013 od 16 hodin do Krajské vědecké knihovny v Liberci ( malý hudební sále ve 4. patře)na přednášku Péče o přírodní a kulturní památky zejména Libereckého kraje očima a rukama NNO věnovanou 25 letům působení NNO v oblasi Klokočkých skal.
- přednáší. Hana Talli Hlubučková, zakladatelka O.s.Ochrana Klokočských skal, vstup volný
4.3.2013 10:30:32
Turnov - Zastupitelé města na svém zasedání ve čtvrtek 28. února 2013 zvolili nového starostu města. Stal se jím Ing. Tomáš Hocke. Ve funkci nahradí dosavadní starostku PhDr. Hanu Maierovou, která po podzimních krajských volbách obsadila ve vedení Libereckého kraje post radní pro cestovní ruch, památkovou péči a kulturu a stala se také náměstkyní hejtmana. Na funkci starostky rezignovala na únorovém veřejném zasedání zastupitelstva města Turnova.


***


Český ráj : Název Český ráj vznil přibližně kolem roku 1870 v Lázních Sedmihorkách nedaleko Turnova. Mezi tehdejší lázeňské hosty patřívali přední představitelé českého kulturního a společenského života.  Tito vlastenci, prodchnuti doznívajícím národním obrozením a romantismem té doby, vyjádřili svůj obdiv okolí Sedmihorek a nazvali je Českým rájem. Tento romantický název se stal tak oblíbeným a vžil se natolik, že se stal turistickým pojmem pro celou rozsáhlou oblast severovýchodních ČechRajNet - vydává redakce.        -